23.07.2020

ДОВІДКА про підсумки роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 2020 року

ДОВІДКА 

про підсумки роботи зі зверненнями громадян

в райдержадміністрації та органах самоврядування Болградського району

за І півріччя 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року


 

Робота зі зверненнями громадян у райдержадміністрації та в органах місцевого самоврядування Болградського району проводиться відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування” та  інших нормативно-правових актів у цій сфері.

За І півріччя 2020 року до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району надійшло 3102 звернення, що на 504 менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

До сільських рад надійшло 2400 звернень, що на 272 звернення менше, ніж за аналогічний період 2019 року, до Болградської міської ради – 531, що на 274 звернення менше, до Болградської районної державної адміністрації – 125, що на 37 звернень більше, до Болградської районної ради – 46, що на 5 звернень більше, ніж у відповідний період попереднього року.

Із загальної кількості, більшість звернень надійшло поштою – 1849 звернень, що
на 125 звернень менше, ніж у 2019 році. На особистому прийомі надійшло 1236 звернень, що на 367 менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Безпосередньо до райдержадміністрації надійшли 125 звернень, з них 119 – поштою, 4– через органи влади, 1 – від інших організацій, 1 – через ЗМІ.

Усі звернення, які надходять до райдержадміністрації, розглядаються по суті та вчасно, заявникам надаються відповіді, роз'яснення.

Позитивно розв’язані питання, порушені в 69 зверненнях; заявникам надані роз’яснення та пропозиції щодо прискорення розв’язання порушених питань за 56 зверненнями.

Звернення, які надійшли від Болградської міської та сільських рад для розгляду до Болградської районної державної адміністрації:

 

Назва сільської ради

Кількість звернень
за І півріччя 2020 року

% від загальної кількості

Болград

32

25,6

Городненська

14

11,2

Табаківська

11

8,8

Новотроянівська

10

8

Каракуртська

9

7,2

Виноградівська

8

6,4

Калчівська

7

5,6

Василівська

7

5,6

Криничненська

6

4,8

Дмитрівська

5

4

Кубейська

4

3,2

Баннівська

4

3,2

Олександрівська

2

1,6

Залізничненська

2

1,6

Виноградненська

2

1,6

Владиченська

1

0,8

Оріхівська

1

0,8

Оксамитненська

0

0

Голицька

0

0

Усього:

125

100

 

З вищих органів влади до райдержадміністрації направлено на розгляд 4 звернення (за 2019 рік – 8):

 

 

 

І півріччя 2020 року

2019 рік

Різниця між 2020 роком – 2019 роком

Обласна державна адміністрація

1

6

-5

Адміністрація Президента України

(Офіс Президента України)

 

3

2

+1

УСЬОГО звернень від вищих органах влади

4

8

-4

 

            Від загальної кількості звернень 3102 - 2027 звернень надійшло від таких категорій авторів: інвалідів і ветеранів війни та праці, членів багатодітних сімей, одиноких матерів, пенсіонерів та інвалідів загального захворювання та інших громадян, які потребують соціального захисту, підтримки та особливої уваги з боку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо задоволення їхніх повсякденних запитів та життєвих потреб. З них від:

- членів багатодітних сімей - 122 (112);

-       одиноких матерів – 40 (25);

-       учасників бойових дій – 46 (12);

-       інвалідів – 148 (176);

-       інших категорій – 1422 (1480).

За соціальним станом звернення поділяються на: пенсіонерів - 819 (1127), безробітних – 363 (482), селян – 397 (292), робітників – 277 (224).

Представники зазначених категорій зверталися з питань: надання матеріальної допомоги, вирішення житлових питань і т. п. Інваліди війни, учасники бойових дій порушували питання соціального захисту, сприяння у розв’язанні житлово-комунальних проблем.

У всіх зверненнях, що надійшли до райдержадміністрації, включно зі зверненнями, прийнятими на особистому прийомі громадян, протягом І півріччя 2020 року порушено 125 (88) питання різної тематики - відповідно до класифікатора, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян”:

Зміст питання

Кількість порушених питань

за І півріччя 2020 р. 

Кількість порушених питань за І півріччя 2019 р.

Різниця

Соціального захисту

46

36

+10

Сім’ї, дітей, молоді, ґендерної рівності, фізичної культури та спорту

17

13

+4

Аграрної політики і земельних відносин

32

20

+12

Транспорту та зв’язку

2

2

0

Інші питання

6

5

+1

Комунального господарства

5

5

0

Праці і заробітної плати

1

0

+1

Діяльності органів місцевого самоврядування

1

0

+1

Охорони здоров’я

2

2

0

Житлового господарства

9

2

+7

Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян

3

2

+1

Економічної, цінової інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва

1

1

0

Усього

125

88

+37

 

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування», забезпечено щомісячне проведення засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації.

Щомісяця проводиться день контролю з перевірки стану виконання доручень за результатами розгляду звернень громадян, які надійшли на розгляд до райдержадміністрації. Протягом звітного періоду здійснено 6 перевірок.

Для відкритого спілкування з населенням розпорядженням голови райдержадміністрації двічі на рік до початку терміну затверджується графік особистого прийому громадян голови райдержадміністрації та його заступником (не менше, ніж 2 рази на місяць виїзні прийоми громадян, у тому числі – два особистих). Графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації затверджується щопівроку розпорядженням голови районної державної адміністрації. За звітний період голова райдержадміністрації, заступник голови райдержадміністрації та керівник апарату райдержадміністрації провели 49 особистих і 22 виїзних прийомів громадян у селах району, також проведено зустрічі з трудовими колективами загальноосвітніх шкіл, дитячих садків, будинків культури, закладів охорони здоров’я, що надавало можливість мешканцям району звернутися з наболілими питаннями безпосередньо за місцем роботи.

Під час проведення особистих і виїзних прийомів керівництвом районної державної адміністрації, з метою зменшення надходження звернень до вищих органів влади, надається всебічна допомога у розв’язанні того чи іншого питання на місцевому рівні.

З метою забезпечення виконання вимог Указу Президента України від 17 лютого
2001 року №101/2001 „Про удосконалення діяльності виконавчої влади з питань інформування населення” голова райдержадміністрації щокварталу затверджує графіки проведення прямих телефонних „гарячих” ліній”.

Протягом звітного періоду відбулося 54 «прямих телефонних ліній» керівництва райдержадміністрації, під час яких звернулося 76 громадян, яким надано роз’яснення.

Протягом звітного періоду, згідно із затвердженим графіком звітування міськсільголів Болградського району перед головою райдержадміністрації про організацію та стан роботи зі зверненнями громадян, на апаратних нарадах заслухано звіти 5 сільголів.

Систематично проводиться робота з оновлення спеціалізованої веб-сторінки аналітичними та статистичними даними про стан роботи зі зверненнями громадян, інформацією про виїзні прийоми громадян головою райдержадміністрації. Також висвітлюється на веб-сторінках графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, керівництвом і керівниками структурних підрозділів Одеської облдержадміністрації, повідомлення про виїзні прийоми громадян керівництвом Одеської облдержадміністрації, оголошення про функціонування «гарячої телефонної лінії» та «телефону довіри» з роз’яснення прав громадян на звернення та особистий прийом і проведення «прямих телефонних ліній», однак за І квартал 2020 року до райдержадміністрації таких звернень не надходило.

Протягом звітного періоду всі звернення громадян розглянуто з дотриманням установлених термінів. Підстав для притягнення до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері роботи зі зверненнями громадян не було.

З метою здійснення контролю за дотриманням термінів розгляду звернень і повноти відповідей на них, підвищення рівня відповідальності посадових і службових осіб за належну роботу зі зверненнями громадян, відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації здійснює постійний моніторинг цієї роботи та щомісяця на апаратних нарадах звітує про  її результати.

Райдержадміністрація буде й надалі буде спрямовувати свою роботу на вдосконалення роботи зі зверненнями громадян.

Протягом І півріччя 2020 року до райдержадміністрації надійшло 28 запитів на отримання публічної інформації (за той самий період 2019 року – 3), на електронну адресу надійшли – 23 запити. Від юридичних осіб – 9 запитів, фізичних осіб - 19 запитів. Усі запити розглянуті у встановлений законодавством термін, задоволені.

До райдержадміністрації протягом І півріччя 2020 року з Урядової «гарячої лінії» надійшло 324 звернення:

- із соціальних питань – 251 (нарахування субсидій, надання матеріальної допомоги);

- з питань охорони здоров’я - 13;

- з питань агропромислової політики – 7;

- з питань комунального господарства – 21;

- з питань житлового господарства – 2;

- з питань освіти – 1;

- з інших питань – 29.

З них скарг – 20.

 

Всі звернення розглянуто структурними підрозділами районної державної адміністрації в термін, передбачений законодавством України.

 

 

 

 

Завідувач сектору документообігу та

контролю апарату районної

державної адміністрації                                                                            І.В. Пельтек