31.10.2017

ДОВІДКА 

про підсумки роботи зі зверненнями громадян

в райдержадміністрації та органах самоврядування Болградського району

за І квартал 2017 року

            Робота зі зверненнями громадян у райдержадміністрації та в органах місцевого самоврядування Болградського району проводиться відповідно до законів України
“Про місцеві державні адміністрації”, “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування” та  інших нормативно-правових актів у цій сфері.

За І квартал 2017 року до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району надійшло 2148 звернень, що на 531 більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
До райдержадміністрації надійшло на 242 звернення більше, до сільських рад - на 184 звернення, до Болградської міської ради – на 109 звернень, до Болградської районної ради – на 3 звернення менше.

Із загальної кількості більшість звернень надійшло поштою – 1227 звернень, що
на 499 звернень більше, ніж у І кварталі 2016 року. На особистому прийомі надійшло
913 звернень, що на 38 більше, ніж за період 2016 року. Різниця кількості звернень, що надійшли поштою відбулася за рахунок збільшення надходження звернень до міської ради – на 99, до сільських рад – на 156 звернень, до райдержадміністрації - на 246. Тематика порушених питань, в основному, стосується отримання права власності на земельні ділянки та вирішення проблем соціального характеру.

Із загальної кількості звернень, які надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району за І квартал 2017 року, загалом переважають заяви. Їх надійшло 1968, що на 540 більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Скарг надійшло 74, що на 36 більше, ніж у звітному періоді 2016 року. Збільшення кількості скарг відбулося
в районній державній адміністрації (+23) і в Болградській міській раді (+14). Мешканці населених пунктів району, в основному, зверталися до місцевих органів влади з проблемами щодо вирішення питань соціального характеру.

Безпосередньо до райдержадміністрації надійшло 569 звернень, з них 547– поштою, 15 – на особистому прийомі, 6 – через органи влади, 1 – від інших органів, установ, організацій.

Усі звернення, які надходять до райдержадміністрації, розглядаються по суті та вчасно, заявникам надаються відповіді, роз'яснення.

Позитивно розв’язано питання, порушені в 12 зверненнях, надано роз’яснення та пропозиції щодо прискорення розв’язання порушених питань за 6 зверненнями. У порівнянні з І кварталом 2016 року кількість звернень, кількість звернень громадян, за якими надано роз`яснення, зменшилася  на 32 - за рахунок того що, актуальним питанням серед мешканців району стали питання аграрної політики та соціального забезпечення.

Із вищих органів влади до райдержадміністрації направлено на розгляд 6 звернень
(за І квартал 2016 р. – 9), а саме з:

 

 

 

І кв. 2017р.

І кв. 2016 р.

Різниця між

І кв.2017р. –
І кв. 2016р.

Обласна державна адміністрація

4

5

-1

Кабінет Міністрів України

0

0

0

Народний депутат України

1

1

0

Адміністрація Президента України

0

2

0

Верховна Рада України

1

0

+1

УСЬОГО звернень від вищих органах влади

6

9

-3

 

            З метою зменшення кількості надходжень звернень до вищих гілок влади, громадянам під час проведення особистих прийомів, на сходах громади, через ЗМІ, постійно проводиться роз’яснювальна робота з вирішення нагальних питань на місцевому рівні.

Від загальної кількості звернень 29 (8) склали звернення від найменш соціально захищених категорій громадян: інвалідів і ветеранів війни та праці, членів багатодітних сімей, одиноких матерів, пенсіонерів та інвалідів загального захворювання та інших громадян, які потребують соціального захисту, підтримки та особливої уваги з боку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо задоволення їхніх повсякденних запитів та життєвих потреб.

          З них:

-    членів багатодітних сімей -  9 (0);

-          одиноких матерів – 6 (0);

-          учасників бойових дій –  3 (8);

-          інвалідів –2 (0);

-          пенсіонерів - 125 (12).

Питання, з якими звертаються представники зазначених категорій, стосуються надання матеріальної допомоги, вирішення житлових питань, виділення земельних ділянок
і т. п. Інваліди війни, учасники бойових дій звертаються з питань соціального захисту та отримання земельних ділянок як учасники бойових дій в зоні АТО, сприяння у вирішенні житлово-комунальних проблем.

У всіх зверненнях, що надійшли до райдержадміністрації, включно звернення прийнятих на особистому прийомі громадян, протягом І кварталу 2017 року порушено
569 (327) питань різної тематики, які відповідно до класифікатора, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян ”, стосуються:

 

Зміст питання

Кількість порушених питань за І квартал

2017 року

Кількість порушених питань за І квартал

2016 року

Різниця

Аграрної політики і земельних відносин

166

170

-4

Соціального захисту

358

110

+248

Сім’ї, дітей, молоді, ґендерної рівності, фізичної культури і спорту

14

24

-10

Транспорту і зв’язку

4

7

-3

Комунального господарства

5

6

-1

Охорони здоров’я

4

4

0

Освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності

6

4

+2

Праці і заробітної плати

0

2

-2

Промислової політики

2

0

+2

Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян

3

0

+3

Культури та культурної спадщини

2

0

+2

Екологія та природні ресурси

2

0

+2

Житлового господарства

3

0

+3

Усього

569

327

+242

 

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування», забезпечено щомісячне проведення засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації. Протягом І кварталу 206 року розглянуто 3 звернення громадян з питань житлово-комунального господарства.

Щомісяця проводиться день контролю з перевірки стану виконання доручень за результатами розгляду звернень громадян, які надійшли на розгляд до райдержадміністрації. Протягом звітного періоду здійснено 3 перевірки.

Для відкритого спілкування з населенням розпорядженням голови райдержадміністрації двічі на рік до початку терміну затверджується графік особистого прийому громадян в.о. голови райдержадміністрації та його заступником (не менше, ніж чотири рази на місяць, у тому числі – два особистих виїзних прийоми громадян). Графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації затверджується щопівроку розпорядженням районної державної адміністрації. За звітний період в.о. голови райдержадміністрації, заступником голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації проведено 10 особистих та 18 виїзних прийомів громадян у селах району, також проведено зустрічі з трудовими колективами загальноосвітніх шкіл, дитячих садків, будинків культури, закладів охорони здоров’я, що надавало можливість мешканцям району звернутися з наболілими питаннями безпосередньо за місцем роботи.

Під час проведення особистих і виїзних прийомів керівництвом районної державної адміністрації, з метою зменшення надходження звернень до вищих органів влади, надається всебічна допомога у вирішенні того чи іншого питання на місцевому рівні.

З метою забезпечення виконання вимог Указу Президента України від 17 лютого
2001 року №101/2001 „Про удосконалення діяльності виконавчої влади з питань інформування населення” головою райдержадміністрації щокварталу затверджуються  графіки проведення прямих телефонних „гарячих” ліній (на І квартал 2017 року –
№551/А-2016 від 26.12.2016 року).

Протягом звітного періоду відбулося 32 «прямих телефонних ліній» керівництва райдержадміністрації, під час яких звернулося 24 громадян, яким надано роз’яснення.

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування Болградського району у 2016 році розглянуто на засіданні колегії 25.01.2017 року, прийнято рішення взяти інформацію до відома, чинним залишається розпорядження голови районної державної адміністрації  №310/А-2015 від 28.08.2015 року

Протягом звітного періоду згідно з затвердженим графіком звітування міськсільголів Болградського району перед в.о. голови райдержадміністрації про організацію та стан роботи зі зверненнями громадян, на апаратних нарадах заслухано звіти 5 міськсільголів.

Систематично проводиться робота з оновлення спеціалізованої веб-сторінки аналітичними та статистичними даними про стан роботи зі зверненнями громадян, інформацією про виїзні прийоми громадян головою райдержадміністрації. Також робота зі зверненнями громадян висвітлюється на сторінках районної газети “Дружба”,
де розміщено графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, керівництвом і керівниками структурних підрозділів Одеської облдержадміністрації, повідомлення про виїзні прийоми громадян керівництвом Одеської облдержадміністрації, оголошення про функціонування «гарячої телефонної лінії» та «телефону довіри»
з роз’яснення прав громадян на звернення та особистий прийом і проведення «прямих телефонних ліній», однак за І квартал 2017 року до райдержадміністрації таких звернень не надходило.

Протягом звітного періоду усі звернення громадян розглянуто з дотриманням установлених термінів. Підстав для притягнення до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері роботи зі зверненнями громадян не було.

З метою здійснення контролю за дотриманням термінів розгляду звернень і повноти відповідей на них, підвищення рівня відповідальності посадових і службових осіб за належну роботу зі зверненнями громадян, відділом діловодства та контролю апарату райдержадміністрації здійснюється постійний моніторинг цієї роботи та щомісяця на апаратних нарадах надається відповідна інформація.

Райдержадміністрація буде й надалі спрямовувати свою роботу на удосконалення роботи зі зверненнями громадян.

 

 

 

В.о.г олови Болградської районної

державної адміністрації                                                                                       Д.В. Мусієнко

 

 

 

Рижова Олеся Миколаївна

4-24-82