31.10.2017

ДОВІДКА 

про підсумки роботи зі зверненнями громадян

в райдержадміністрації та органах самоврядування Болградського району

за 9 місяців 2017 року

            Робота зі зверненнями громадян у райдержадміністрації та в органах місцевого самоврядування Болградського району проводиться відповідно до законів України
“Про місцеві державні адміністрації”, “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування” та  інших нормативно-правових актів у цій сфері.

За 9 місяців 2017 року до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району надійшло 6179 звернень, що на 1578 більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

До сільських рад надійшло 2987 звернень, що на 359 звернень більше ніж за аналогічний період 2016 року, до Болградської міської ради 1086, на 12 звернень менше, до Болградської районної ради 54 – на 20 звернень менше.

Із загальної кількості більшість звернень надійшло поштою – 3906 звернень, що на 1544 звернення більше, ніж за 9 місяців 2016 року. На особистому прийомі надійшло 2237 звернень, що на 34 більше, ніж за період 2016 року. Різниця кількості звернень, що надійшли поштою відбулася за рахунок збільшення надходження звернень до сільських рад – на 104 звернень. Тематика порушених питань, в основному, стосується отримання права власності на земельні ділянки та вирішення проблем соціального характеру.

Безпосередньо до райдержадміністрації надійшло 2052 звернень, з них 2034 – поштою, 8 – на особистому прийомі, 6 – через органи влади, 2 – від інших органів, установ, організацій.

Усі звернення, які надходять до райдержадміністрації, розглядаються по суті та вчасно, заявникам надаються відповіді, роз'яснення.

Позитивно розв’язані питання в 429 зверненнях, надані роз’яснення та пропозиції щодо прискорення розв’язання порушених питань за 1253 зверненнями.

Із вищих органів влади до райдержадміністрації направлено на розгляд 6 звернень (за 9 місяців 2016 р. – 20), а саме з:

 

 

 

9 міс 2017р.

9 міс. 2016 р.

Різниця між

9 міс.2017р. –
9 міс. 2016р.

Обласна державна адміністрація

2

17

-15

Кабінет Міністрів України

0

0

0

Народний депутат України

0

1

-1

Адміністрація Президента України

0

2

-2

Верховна Рада України

1

0

+1

Болградська районна рада

3

0

+3

УСЬОГО звернень від вищих органах влади

6

20

-14

 

            З метою зменшення кількості звернень до вищих органів влади, громадянам під час проведення особистих прийомів, на сходах громади, через ЗМІ, постійно проводиться роз’яснювальна робота з вирішення нагальних питань на місцевому рівні.

По Болградському району від загальної кількості звернень 2883 (2387) склали звернення від найменш соціально захищених категорій громадян: інвалідів і ветеранів війни та праці, членів багатодітних сімей, одиноких матерів, пенсіонерів та інвалідів загального захворювання та інших громадян, які потребують соціального захисту, підтримки та особливої уваги з боку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо задоволення їхніх повсякденних запитів та життєвих потреб.

З них:

-    членів багатодітних сімей -  220 (140);

-          одиноких матерів – 67 (67);

-          учасників бойових дій –  105 (55);

-          інвалідів – 250 (224);

-          інші категорії – 1845 (1594);

-          пенсіонерів - 2156 (1100).

 

Питання, з якими звертаються представники зазначених категорій, стосуються надання матеріальної допомоги, вирішення житлових питань, виділення земельних ділянок
і т. п. Інваліди війни, учасники бойових дій звертаються з питань соціального захисту та отримання земельних ділянок як учасники бойових дій в зоні АТО, сприяння у вирішенні житлово-комунальних проблем.

У всіх зверненнях, що надійшли до райдержадміністрації, включно звернення прийнятих на особистому прийомі громадян, протягом 9 місяців 2017 року порушено 2052 (801) питань різної тематики, які відповідно до класифікатора, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян”, стосуються:

 

Зміст питання

Кількість порушених питань за 9 міс.

2017 року

Кількість порушених питань за 9 міс.

2016 року

Різниця

Аграрної політики і земельних відносин

1775

461

+1314

Соціального захисту

172

258

-86

Сім’ї, дітей, молоді, ґендерної рівності, фізичної культури і спорту

43

0

+43

Транспорту і зв’язку

6

7

-1

Комунального господарства

13

19

-6

Охорони здоров’я

7

14

-7

Освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності

6

4

+2

Праці і заробітної плати

4

13

-9

Промислової політики

3

0

+3

Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян

6

0

+6

Культури та культурної спадщини

2

5

-3

Екологія та природні ресурси

2

0

+2

Житлового господарства

3

11

-8

Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій

7

0

+7

Інші питання

3

9

-6

Усього

2052

801

+1251

 

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування», забезпечено щомісячне проведення засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації. Протягом 9 місяців 2017 року розглянуто 9 звернень громадян з питань житлово-комунального господарства.

Щомісяця проводиться день контролю з перевірки стану виконання доручень за результатами розгляду звернень громадян, які надійшли на розгляд до райдержадміністрації. Протягом звітного періоду здійснено 9 перевірок.

Для відкритого спілкування з населенням розпорядженням в.о. голови райдержадміністрації двічі на рік до початку терміну затверджується графік особистого прийому громадян голови райдержадміністрації та його заступником (не менше, ніж 2 рази на місяць виїзні прийоми громадян, у тому числі – два особистих). Графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації затверджується щопівроку розпорядженням районної державної адміністрації. За звітний період головою райдержадміністрації, заступником голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації проведено 54 особистих та 24 виїзних прийомів громадян у селах району, також проведено зустрічі з трудовими колективами загальноосвітніх шкіл, дитячих садків, будинків культури, закладів охорони здоров’я, що надавало можливість мешканцям району звернутися з наболілими питаннями безпосередньо за місцем роботи.

Під час проведення особистих і виїзних прийомів керівництвом районної державної адміністрації, з метою зменшення надходження звернень до вищих органів влади, надається всебічна допомога у вирішенні того чи іншого питання на місцевому рівні.

З метою забезпечення виконання вимог Указу Президента України від 17 лютого
2001 року №101/2001 „Про удосконалення діяльності виконавчої влади з питань інформування населення” головою райдержадміністрації щокварталу затверджуються  графіки проведення прямих телефонних „гарячих” ліній (на ІV квартал 2017 року –
№351/А-2017від 18/09.2017 року).

Протягом звітного періоду відбулося 75 «прямих телефонних ліній» керівництва райдержадміністрації, під час яких звернулося 60 громадян, яким надано роз’яснення.

Протягом звітного періоду згідно з затвердженим графіком звітування міськсільголів Болградського району перед головою райдержадміністрації про організацію та стан роботи зі зверненнями громадян, на апаратних нарадах заслухано звіти 12 міськсільголів.

Систематично проводиться робота з оновлення спеціалізованої веб-сторінки аналітичними та статистичними даними про стан роботи зі зверненнями громадян, інформацією про виїзні прийоми громадян головою райдержадміністрації. Також робота зі зверненнями громадян висвітлюється на сторінках районної газети “Дружба”, де розміщено графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, керівництвом і керівниками структурних підрозділів Одеської облдержадміністрації, повідомлення про виїзні прийоми громадян керівництвом Одеської облдержадміністрації, оголошення про функціонування «гарячої телефонної лінії» та «телефону довіри» з роз’яснення прав громадян на звернення та особистий прийом і проведення «прямих телефонних ліній», однак за 9 місяців 2017 року до райдержадміністрації таких звернень не надходило.

Протягом звітного періоду усі звернення громадян розглянуто з дотриманням установлених термінів. Підстав для притягнення до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері роботи зі зверненнями громадян не було.

З метою здійснення контролю за дотриманням термінів розгляду звернень і повноти відповідей на них, підвищення рівня відповідальності посадових і службових осіб за належну роботу зі зверненнями громадян, відділом діловодства та контролю апарату райдержадміністрації здійснюється постійний моніторинг цієї роботи та щомісяця на апаратних нарадах надається відповідна інформація.

Райдержадміністрація буде й надалі спрямовувати свою роботу на удосконалення роботи зі зверненнями громадян.

Протягом 9 місяців 2017 року до райдержадміністрації надійшло 46 запитів на отримання публічної інформації (за той самий період 2016 року – 42), з них: 2- поштою та 44 на електронну адресу. Від юридичних осіб надійшли 30 запитів, від громадян – 16. Найактивнішими запитувачами у звітному періоді є громадські організації «Суспільне око», Громадський рух «Прозора влада», Регіональний аналітичний центр. За тематикою порушених питань запити стосувалися надання інформації щодо:

- деяких статистичних показників по району;

- переліку діючих програм у районі;

- переліку підприємств агропромислового комплексу;

- інформації про виконання Регіональної програми використання, розвитку і захисту української, болгарської, гагаузької, російської, албанської мов», програми розвитку культури;

- інформації про створення координаційних рад з питань національно-патріотичного виховання при РДА та з інших питань.

Усі запити задоволені та розглянуті у встановлений законодавством термін.

До міськсільрад протягом 9 місяців 2017 року надійшло 25 запитів на отримання публічної інформації, з них: 11- поштою та 14 на електронну адресу. Від юридичних осіб надійшли 18 запитів, від громадян – 7. Найактивнішими запитувачами у звітному періоді є громадські організації Громадський рух «Прозора влада», Регіональний аналітичний центр. За тематикою порушених питань запити стосувалися надання інформації щодо: перейменування вулиць; із земельних питань.

Усі запити задоволені та розглянуті у встановлений законодавством термін.

 

 

 

Начальник відділу діловодства та

контролю апарату районної

державної адміністрації                                                               Д.Г. Кучеровська