17.01.2019

ДОВІДКА 

про підсумки роботи зі зверненнями громадян

в райдержадміністрації та органах самоврядування
Болградського району за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком

 

            Робота зі зверненнями громадян у райдержадміністрації та в органах місцевого самоврядування Болградського району проводиться відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування” та  інших нормативно-правових актів у цій сфері.

За 2018 рік до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району надійшло 8117 звернень, що на 159 менше, ніж за аналогічний період 2017 року.

До сільських рад надійшло 4927 звернень, що на 768 звернень більше, ніж за аналогічний період 2017 року, до Болградської міської ради – 1655, що на 213 звернень більше, до Болградської районної ради – 91, що на 19 звернень більше, ніж у відповідний період попереднього року. Збільшення кількості звернень спостерігається в міськсільвиконкомах.

Із загальної кількості звернень, які надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району в звітному періоді, загалом переважають заяви, їх надійшло 6925, що на 471 менше, ніж за 2017 рік. Скарг надійшло 147, що на 55 менше ніж у попередньому році. Зменшення кількості скарг відбулося в Болградській міській раді на 44 (з 94 до 50), в Болградській районній раді на 1. Кількість скарг, що надійшли до сільських рад, зменшилася на 7, до районної державної адміністрації – на 3.

Із загальної кількості звернень поштою надійшли 4206 звернення, це на 1028 звернень менше, ніж за звітний період 2017 року, на особистому прийомі надійшли 3669 звернень, що більше на 658. Різниця в кількості звернень, відбулася за рахунок збільшення надходження звернень до сільських рад, які надійшли поштою (233) та на особистому прийомі (529). Тематика порушених питань, в основному, стосується отримання права власності на земельні ділянки та вирішення проблем соціального характеру.

Безпосередньо до райдержадміністрації надійшло 1444 звернення, з них 1183 – поштою, 82 – на особистому прийомі, через уповноважену особу – 151, 24 – через органи влади, 4 – від інших органів, установ, організацій.

Позитивно розв’язані питання, порушені в 737 зверненнях; 661 заявникам надані роз’яснення та пропозиції щодо прискорення розв’язання порушених питань,
за 33 зверненнями було відмовлено у задоволенні.

За територіальними ознаками звернення, які надійшли для розгляду до Болградської районної державної адміністрації поділилися наступним чином:

 

Назва сільської ради

Кількість звернень
за 2018 рік

% від загальної кількості

Голицька

362

31,6

Кубейська

210

18,3

Криничненська

111

9,7

Дмитрівська

67

5,8

Городненська

62

5,4

Василівська

61

5,3

Калчівська

53

4,6

Виноградненська

38

3,3

Олександрівська

29

2,5

Оріхівська

27

2,4

Залізничненська

26

2,3

Виноградівська

24

2,1

Оксамитненська

21

1,8

Каракуртська

19

1,6

Табаківська

14

1,2

Владиченська

8

0,7

Новотроянівська

8

0,7

Баннівська

6

0,5

Усього:

1146

99,8

 

З вищих органів влади до райдержадміністрації направлено на розгляд 24 звернення
(за 2017 рік – 13):

 

 

 

2018 рік

2017 рік

Різниця 2018 року – 2017 роком

Обласна державна адміністрація

17

8

+9

Кабінет Міністрів України

1

 

+1

Народний депутат України

1

4

-3

Адміністрація Президента України

4

 

+4

Верховна Рада України

 

1

-1

Генеральна прокуратура

1

 

+1

УСЬОГО звернень від вищих органах влади

24

13

+11

 

            З метою зменшення кількості звернень до вищих органів влади, громадянам під час проведення особистих прийомів, на сходах громади, через ЗМІ, постійно проводиться роз’яснювальна робота з розв’язання  нагальних питань на місцевому рівні.

Всього звернень Болградського району за категоріями авторів надійшли від:

- членів багатодітних сімей - 191 (194);

- інвалідів – 294 (238);

- учасників бойових дій – 65 (123);

- одиноких матерів – 73 (88);

- інших категорій -2923 (2442).

Всього звернень за соціальним станом їх авторів розподілилися наступним чином:

- від пенсіонерів - 2424 (2772),

- безробітних – 836 (651),

- робітників – 943 (1312),

- селян – 759 (759).

Представники зазначених категорій зверталися з питань: надання матеріальної допомоги, вирішення житлових питань. Інваліди війни, учасники бойових дій порушували питання соціального захисту, сприяння у розв’язанні житлово-комунальних проблем.

У всіх зверненнях, що надійшли до райдержадміністрації, включно зі зверненнями, прийнятими на особистому прийомі громадян, протягом 2018 року порушено 1444 (2603) питання різної тематики - відповідно до класифікатора, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян”:

Зміст питання

Кількість порушених питань за 2018 р.

Кількість порушених питань за 2017 р.

Аграрної політики і земельних відносин

1088

2251

Соціального захисту

208

211

Праці і заробітної плати

6

5

Сім’ї, дітей, молоді, ґендерної рівності, фізичної культури та спорту

51

54

Транспорту та зв’язку

9

8

Комунального та житлового господарства

35

22

Охорони здоров’я

5

9

Освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності

8

8

Промислової політики

3

4

Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян

7

8

Культури та культурної спадщини

0

2

Екології та природних ресурсів

2

2

Державного будівництва, адміністративно-територіального устрою

4

8

Діяльність центральних органів виконавчої влади

1

1

Діяльність місцевих органів виконавчої влади

10

0

Діяльність органів місцевого самоврядування

3

1

Економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики

3

1

Інші питання

1

8

Усього

1444

2603

 

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування», забезпечено щомісячне проведення засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації. Протягом 2018 року розглянуто 10 звернень громадян, які стосувалися питань житлово-комунального господарства, дотримання норм добросусідських відносин та інше, призначення субсидії на житлово-комунальні послуги.

Щомісяця проводиться день контролю з перевірки стану виконання доручень за результатами розгляду звернень громадян, які надійшли на розгляд до райдержадміністрації. Протягом звітного періоду здійснено 12 перевірок.

Для відкритого спілкування з населенням розпорядженням голови райдержадміністрації двічі на рік до початку терміну затверджується графік особистого прийому громадян голови райдержадміністрації та його заступником (не менше, ніж 2 рази на місяць виїзні прийоми громадян, у тому числі – два особистих). Графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації затверджується щопівроку розпорядженням голови районної державної адміністрації. За звітний період голова райдержадміністрації, заступник голови райдержадміністрації та керівник апарату райдержадміністрації провели 81 особистий і 36 виїзних прийомів громадян у селах району, також проведено зустрічі з трудовими колективами загальноосвітніх шкіл, дитячих садків, будинків культури, закладів охорони здоров’я, що надавало можливість мешканцям району звернутися з наболілими питаннями безпосередньо за місцем роботи.

Під час проведення особистих і виїзних прийомів керівництвом районної державної адміністрації, з метою зменшення надходження звернень до вищих органів влади, надається всебічна допомога у розв’язанні того чи іншого питання на місцевому рівні.

З метою забезпечення виконання вимог Указу Президента України від 17 лютого
2001 року №101/2001 „Про удосконалення діяльності виконавчої влади з питань інформування населення” розпорядженням голови райдержадміністрації щокварталу затверджується графік проведення прямих телефонних „гарячих” ліній” (розпорядженням від 21/09.2018 року №336/А-2018 «Про затвердження графіків проведення прямих телефонних “гарячих” ліній керівництвом районної державної адміністрації, керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації на ІV квартал 2018 року»).

Протягом звітного періоду проведено 108 «прямих телефонних ліній» керівництвом райдержадміністрації, під час яких звернулося 84 громадянина, яким надані роз’яснення, пропозиції.

Протягом року, згідно із затвердженими графіками звітування міськсільголів Болградського району перед головою райдержадміністрації про організацію та стан роботи зі зверненнями громадян, на апаратних нарадах заслухано звіти 19 міськсільголів.

Систематично проводиться робота з оновлення спеціалізованої веб-сторінки аналітичними та статистичними даними про стан роботи зі зверненнями громадян, інформацією про виїзні прийоми громадян головою райдержадміністрації. Також висвітлюється на веб-сторінках графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, керівництвом і керівниками структурних підрозділів Одеської облдержадміністрації, повідомлення про виїзні прийоми громадян керівництвом Одеської облдержадміністрації, оголошення про функціонування «гарячої телефонної лінії» та «телефону довіри» з роз’яснення прав громадян на звернення та особистий прийом і проведення «прямих телефонних ліній», однак за 2018 рік до райдержадміністрації таких звернень не надходило.

Протягом звітного періоду всі звернення громадян розглянуто з дотриманням установлених термінів. Підстав для притягнення до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері роботи зі зверненнями громадян не було.

З метою здійснення контролю за дотриманням термінів розгляду звернень і повноти відповідей на них, підвищення рівня відповідальності посадових і службових осіб за належну роботу зі зверненнями громадян, відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації здійснює постійний моніторинг цієї роботи та щомісяця на апаратних нарадах звітує про  її результати.

Райдержадміністрація буде й надалі буде спрямовувати свою роботу на вдосконалення роботи зі зверненнями громадян.

Протягом 2018 року до райдержадміністрації надійшло 45 запитів на отримання публічної інформації, усі запити надійшли на електронну адресу. Від юридичних осіб надійшло 20 запитів, від фізичних осіб - 25. Найактивнішими запитувачами у звітному періоді є громадські організації «Суспільне око», «Бюро міжнародних розслідувань», Громадський рух «Прозора влада», ТОВ «Викривач», ГО «Регіональний аналітичний центр», ГО «Сприяння міжкультурній взаємодії».

Усі запити задовільні та розглянуті у встановлений законодавством термін.

 

 

 

Начальник відділу діловодства та контролю

апарату районної державної адміністрації                                                      Д.Г.Кучеровська