11.02.2021

Забезпечення реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. № 309 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю» надаються реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю (далі - діти) відповідно до індивідуальних програм реабілітації та у порядку черговості.

            Перелік реабілітаційних установ оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики, Фонду, місцевих і регіональних органів.

            Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами заява разом з необхідними документами з 1 січня 2021 р. приймається місцевими органами за місцем реєстрації дитини лише у разі надсилання їх поштою або в електронній формі через офіційний
веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

            Один із батьків дитини чи її законний представник разом із заявою подає (із пред’явленням оригіналів) копії таких необхідних документів:

- паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;

- свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина України, що посвідчує особу дитини;

- індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

- медичного висновку про встановлення інвалідності;

- виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

- документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);

- одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України).

            Крім цього, в рамках реалізації обласної комплексної програми соціальної підтримки населення «Соціальний захист населення в Одеській області» за рахунок обласного бюджету виділяються кошти на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю та дітей з діагностикою захворювань нервової системи й опоно-рухового апарату, які зареєстровані на території Одеської області (крім м. Одеса), в Одеському обласному благодійному фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє».

            У 2020 році реабілітаційними заходами по Одеській області було охоплено за рахунок коштів:

            - державного бюджету – 307 дітей з інвалідністю;

            - обласного бюджету – 569 дітей з інвалідністю та дітей з діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату.

            За рахунок обласного бюджети одна дитина може отримати реабілітаційні заходи до 4-х разів на рік.

  За більш детальнішою інформацією звертайтесь до управління соціального захисту населення Болградської районної державної адміністрації за адресою:
просп. Соборний, 149, м. Болград, каб. 104, 1-й поверх або за тел. (04846) 4-31-35.

 

 

 

Начальник відділу з обслуговування

інвалідів, ветеранів війни та праці                                                                      М.Ф. Таушанжи