05.05.2018

Інформація про виконання  бюджету Болградського району  за   1 квартал 2018 року

 

Прибуткова частина зведеного бюджету Болградського району по загальному фонду з трансфертами  за 1 квартал 2018 року  виконана на 105,5%: при призначеннях 162 430,8 тис.грн виконано 171 411,1 тис.грн. У структурі зведеного бюджету питому вагу складають: офіційни трансферти  – 79,4%, власні надходження – 20,6%.

За видами бюджетів виконання склало: районний бюджет – на 101,7%, при призначеннях 136 868,0 тис.грн виконано 139 196,0 тис.грн; міський бюджет – на 134,8%, при призначеннях  8 427,0 тис.грн виконано 11 366,2 тис.грн; сільські бюджети – на 121,7%, при призначеннях   17 135,8 тис.грн виконано 20 848,9 тис.грн.

Власні надходження виконані на 138,2%: при призначеннях 25 551,4 тис.грн виконано    35 316,6 тис.грн, у т.ч. районний бюджет – на 127,3%: при призначенні 11 387,7 тис.грн виконано 14 500,5 тис.грн; міський бюджет - на 157,2%: при призначеннях 5 134,4 тис.грн виконано  8 070,6 тис.грн; сільські бюджети - на 141,1%: при призначеннях  9 029,3 тис.грн виконано           12 742,4   тис.грн.                                                                                                                                       

       У структурі власних надходжень по зведеному бюджету найбільшу питому вагу займають наступні види податків:

 • податок на доходи фізичних осіб – 40,5%, виконання – 125,7%;
 • податок на майно  – 18,7%, виконання – 115,3%;
 • єдиний податок – 29,5%, виконання  – 150,1%;
 • акцизний податок  – 2,2%, виконання – 86,1%;
 • плата за надання адміністративних послуг – 2,2%, виконання – 150,9%;
 • надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом – 0,3%, виконання – 116,3%.

 

За видами доходів виконання склало: з податку  на майно – 115,3%: призначено  5 715,4 тис.грн виконано 6 588,4 тис.грн; міський бюджет – 117,0%: при призначеннях 2 040,9 тис.грн виконано   2 386,9 тис.грн; сільські бюджети –114,3%: при призначеннях 3 674,5 тис.грн, виконано 4 201,5 тис.грн.            

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження  з податку на майно збільшилися на 158,7 тис.грн або на 2,5%: по міському бюджету- на 420,6 тис.грн або на 21,4%; по сільських бюджетах зменшилися на 261,9 тис.грн або на 5,9% за рахунок зменшення надходжень  по орендної плати  з юридичних осіб на суму 410,6 тис.грн.

Податок на майно складає із:

 • плати на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • плати за землю;
 • транспортного податку.

 

З сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки виконання склало 168,7%: при призначеннях 152,9 тис.грн виконано 258,0 тис.грн, по міському бюджету – 191,4%: при призначеннях 35,1 тис.грн виконано 67,2 тис.грн; по сільських бюджетах – 162,0%: при призначеннях       117,8 тис.грн виконано 190,8 тис.грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  збільшилися на 84,2 тис.грн або на 48,4% за рахунок податку  для об’єктів нежитлової нерухомості з фізичних осіб.

З сплати за землю(земельний податок та  орендна плата) виконання склало 117,1%: при призначеннях 5 374,2 тис.грн виконано 6 293,3 тис.грн, по міському бюджету – 114,8%: при призначеннях 1 997,5 тис.грн виконано 2 294,0 тис.грн ; по сільських бюджетах – 112,4%: при призначеннях   3 556,7 тис.грн виконано 3 999,3 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року  надходження збільшилися на 43,6 тис.грн або на 0,7%.

З сплати по транспортному податку  надходження  надійшли у сумі 37,1 тис.грн.

З акцизного податку виконання склало 86,1%: при призначеннях 889,9 тис.грн виконано           766,5 тис.грн, у т.ч. по міському бюджету – 88,9%: при призначеннях 638,0 тис.грн виконано            567,0 тис.грн; по сільськім бюджетам – 79,2%: при призначеннях 251,9 тис.грн виконано                   199,5    тис.грн. Невиконання пов’язано зі  зменшенням надходжень по акцизному податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (-89,3 тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року  надходження зменшилися на 288,0 тис.грн або на 27,3%, за рахунок зменшення надходжень по акцизному податку  з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

З єдиного податку виконання склало 150,1%: при призначеннях 6 945,9 тис.грн виконано 10 425,3 тис.грн, у т.ч. по міському бюджету – 120,7%: при призначеннях 1 920,0 тис.грн виконано 2 317,9 тис.грн, по сільських бюджетах – 161,3%: при призначеннях 5 025,9 тис.грн виконано          8 107,3 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року  надходження збільшилися на  2 529,9 тис.грн або на 32,0%, за рахунок збільшення  надходжень по єдиному податку з фізичних осіб.

З державного мито виконання склало 164,5%:  призначено 6,5 тис.грн виконано 10,7 тис.грн. у т.ч. по міському бюджету – 195,3%: призначено 1,5 тис.грн виконано 2,9 тис.грн., по сільських бюджетах – 155,4% : при призначеннях 5,0 тис.грн виконано 7,8 тис.грн.  У порівнянні з відповідним періодом минулого року  надходження збільшилися  на 5,0 тис.грн або на 87,7%.

З адміністративних штрафів виконання склало 131,8%:   призначено 6,1 тис.грн виконано           8,0 тис.грн , у т.ч. міський бюджет – 82,5%: призначено 5,25 тис.грн виконано 4,33 тис.грн, у сільських бюджетах -  436,0%: призначено 0,85 тис.грн виконано 3,7 тис.грн.

З плати за надання  адміністративних послуг виконання склало 150,9%:  призначено    516,7 тис.грн виконано 779,5 тис.грн , у т.ч. міський бюджет -148,0%: призначено 475,0 тис.грн виконано 703,0 тис.грн, у т.ч.сільські бюджети – 94,4% : призначено 27,1 тис.грн виконано     25,6 тис.грн. У порівнянні з з відповідним періодом минулого року  надходження збільшилися на      338,1 тис.грн або  на 176,6%.

 • З сплати по адміністративному збору за проведення державної реєстрації юр.осіб надійшло     11,5 тис.грн.
 • З сплати за надання інших адміністративних послуг  надійшло 569,0 тис.грн.
 • З сплати по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав надійшло   199,0 тис.грн.

З надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом виконання склало 116,3%: при призначенні 90,5 тис.грн виконання склало 105,2 тис.грн ,у т.ч. по міському бюджету – 129,6%: при призначенні 48,0 тис.грн виконано 62,2 тис.грн , по сільським бюджетам виконання склало 101,2%: при призначенні 42,0 тис.грн виконано 42,5 тис.грн.

 З екологічного податку (спеціальний фонд ) виконання склало 202,3%:  призначено 16,8 тис.грн виконано 34,0 тис.грн , у т.ч. по міському бюджету – 501,6%: при призначеннях 1,5 тис.грн виконано    7,52 тис.грн., по сільських бюджетах – 172,9%:  призначено 15,3 тис.грн, виконано 26,45 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 2,2 тис.грн або на  6,9% .

 Видаткова частина бюджету району за І квартал 2018 року  освоєна на 86,4 %: при уточнених  призначеннях 182521,6 тис. грн видатки проведено в сумі 157625,6 тис. грн  89896,8 тис.грн, без урахування трансфертів.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено  65609,6 тис. грн (73,0%) на придбання медикаментів видатки склали 203,6 тис. грн (0,2%), на придбання продуктів харчування направлено                732,4 тис.грн (0,8%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5543,1 тис.грн (6,2%) і на інші – 85536,9тис.грн (у т.ч. 25452,0 тис. грн - допомога сім'ям з дітьми, 370,1 тис. грн - виплата прийомним сім'ям з дітьми, 41906,7  тис. грн. - пільги та субсидії). Касові видатки бюджету району зросли на 14,9 % порівняно з порівнянні з минулим  роком.      

У загальній сумі видатків зведеного бюджету видатки на захищені статті (із загального фонду) проведено в сумі 72088,7 тис. грн або 80,2% до загальної суми видатків без врахування трансфертів.   

 Видатки на утримання органів місцевого самоврядування проведено в сумі  5986,6 тис. грн або 81,2% до уточнених  призначень. На заробітну плату –  5429,2 тис. грн  (90,7% від загального обсягу видатків),  на оплату комунальних послуг і енергоносіїв –  264,6 тис. грн (4,4%). Касові видатки зросли 49,5 % порівняно з порівнянні з минулим  роком.

Дебіторська заборгованість по видаткам загального фонду місцевого бюджету станом на 1 квітня 2018 року складає 5017,,13 грн. Це заборгованість по  ТПКВКМБ 0150 «Забезпечення діяльності районної, міської, сільських рад» -  передплата періодичних видань на 2018 рік

 На утримання закладів освіти направлено 44066,0 тис.грн при уточнених  призначеннях      59561,0 тис. грн, тобто освоєно 74,0%, на заробітну плату з нарахуваннями направлено 39395,9 тис. грн (89,4% від загального обсягу видатків), на придбання продуктів харчування – 619,9 тис. грн (1,4%), на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 3168,1 тис. грн (7,2%). Видатки на захищені статті проведено в сумі   43184,4 тис. грн або 98,0% до загальної суми видатків. Касові видатки зросли на             20,6 % порівняно з порівнянні з минулим  роком.

Дебіторська заборгованість по видаткам загального фонду місцевого бюджету на утримання закладів освіти станом на 1 квітня 2018 року складає 5924,80 грн. Це заборгованість по  ТПКВКМБ 1020 -  передплата періодичних видань відділом освіти Болградської райдержадміністрації на   2018 рік.

Дебіторська заборгованість по доходам спеціального фонду місцевого бюджету на утримання закладів освіти станом на 1 квітня 2018 року складає – 50228,25 грн., в  тому числі:  заборгованість по ТПКВКМБ 1020 -  ПВП “ЧОРНОМОРГАЗ” нарахована на підставі Рішення суду про стягнення на користь Городненської школи вартості безпідставно набутих 66 одиниць залізобетонних блоків в сумі 20 054,00 грн. та заборгованість батьків за утримання дітей у дитячих садках  в сумі 29274,25 грн..по ТПКВКМБ 1010.

Кредиторська заборгованість по доходам спеціального фонду місцевого бюджету на утримання закладів освіти станом на 1 квітня 2018 року складає – 65440,89 грн..  Це заборгованість по ТПКВКМБ 1010 – переплата батьків за утримання дітей у дитячих садках Болградського району в сумі  55950,70 грн. та по ТПКВКМБ 1020 – переплата батьків за утримання дітей у школах Болградського району в сумі 9490,19грн.

По установах охорони здоров'я по районному бюджету (загальний фонд) видатки проведені в сумі 17066,3 тис грн. або освоєння склало 89,7 % до уточнених призначень 19015,5 тис. грн., в т. ч. медична субвенція з державного бюджету в сумі 14723,1 тис. грн., додаткова дотація з державного бюджету –  1148,6 тис. грн. Видатки збільшилися на 11,4 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

 В цілому на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 14262,4 тис. грн. (83,6 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів видатки склали 203,1 тис. грн. (1,2%), на придбання продуктів харчування направлено 100,8 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1430,5 тис. грн. (8,4%). Видатки на захищені статті проведені в сумі 15996,8 тис. грн. або 93,7 % від загальної суми видатків, у т. ч.

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - видатки проведені в сумі  11397,7 тис. грн., в т. ч. медична субвенція з державного бюджету 10105,3 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 9391,7 тис. грн. (82,4 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 176,8 тис. грн. (1,6 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1140,9 тис. грн.     (10,0 %). Видатки на захищені статті проведені в сумі 10810,2 тис. грн. або 94,8 % від загальної суми витрат ЦРЛ.

- Первинна медична допомога населенню фінансування проведено в сумі 5246,9 тис. грн., в т. ч. медична субвенція з державного бюджету 4617,8 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 4870,7 тис. грн. (92,8 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 26,3 тис. грн. (0,5 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 289,6 тис. грн. (5,5%). Видатки на захищені статті проведені в сумі 5186,6 тис. грн. або 98,9 % від загальної суми витрат центру.

По закладах культури направлено 4352,9 тис. грн при  уточнених  призначеннях 5494,5 тис. грн або освоєння склало 79,2%: на заробітну плату з нарахуваннями направлено 3811,5 тис. грн (87,6% від загального обсягу видатків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 249,5 тис. грн (5,7%). Видатки на захищені статті проведено в сумі  4061,0 тис. грн або 93,3% до загальної суми видатків. Касові видатки зросли на 20,7 % порівняно з порівнянні з минулим  роком.   

 Дебіторська заборгованість по видаткам загального фонду місцевого бюджету на утримання закладів культури станом на 1 квітня 2018 року складає 48665,14 грн. Це заборгованість по  ТПКВКМБ 4030 «Бібліотеки» , КЕКВ 2210 -  передплата періодичних видань відділом культури Болградської РДА на 2018 рік та по ТПКВКМБ  4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», КЕКВ 2240 – 43304,10 грн., аванс 30% за поточний ремонт приміщення у будинку культури Криничанської сільської ради.  

Засоби масової інформації: Районна програма розвитку та підтримки друкованого органу районної ради – комунального підприємства "Редакція газети" Дружба ". Профінансована в сумі 86,4 тис. грн (100%).

За рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми спрямовано    25452,0 тис. грн, на виплату прийомним сім'ям з дітьми спрямовано 370,1 тис. грн, фінансування проведено в повному обсязі.

Субвенція з держбюджету на надання пільг ветеранам війни та праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони та інших передбачених законодавством і житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу.

 Станом на 01.04.2018 року передбачені видатки з Державного бюджету в сумі 3760,3 тис. грн, спрямовано    3173,9 тис. грн, кредиторська заборгованість відсутня.

Субвенція з держбюджету на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони та інших передбачених законодавством та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.

Станом на 01.04.2017 року передбачено видатки з Державного бюджету в сумі  38732,8 тис. грн, освоєно 100,0 %, кредиторська заборгованість становить 19439.9 тис. грн, у тому числі:

природний газ - у сумі 19429.6 тис. грн.:

- Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (3011) – 4186.7 тис. грн,

- Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (3012) -   15242.9 тис. грн.

Фінансування проводиться по мірі надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

За рахунок районного бюджету спрямовано:

-Компенсаційних виплат фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами - в сумі 209,6тис. грн.;

- Районна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2018 роки - у сумі            73,1 тис. грн;

- Підтримка ветеранів війни, праці та Афганістану - в сумі 83,7 тис. грн;

Видатки по територіальному центру соціальної допомоги райдержадміністрації проведено в сумі 1396,4 тис. грн при уточнених призначеннях 1432,6 тис. грн, тобто освоєння становило       97,5 %. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 1313,4 тис. грн (94,1 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 51,2 тис. грн. (3,7 %).

На фізкультуру та спорт направлено 877,1 тис. грн, в т. ч:

- Утримання та навчально-тренувальна робота  комунальних дитяче - юнацьких спортивних шкіл – 864,0 тис. грн;

 - Проведення навчальне - тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Болградському районі) спрямовано 13,1 тис. грн.

 Інша субвенція сільським бюджетам виділена в сумі 11399,1 тис. грн.

Станом на 1.04.2018 року з резервного фонду районного бюджету видатки не проводилися.

Станом на 01.04.2018 року фінансування з бюджету розвитку (спеціальний фонд) проведено в сумі  78,24 тис. грн..

Станом на 01 квітня 2018 року по КПКВ 7325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту»   КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів», рахується дебіторська заборгованість  по Василівський сільський раді, яка провела авансовий платіж на співфінансування бюджетної програми « Будівництво футбольних поле зі штучним покриттям у регіонах України» на суму -  699822,40 грн.

 

Начальник фінансового

управління Болградської

районної державної адміністрації                                                                         В.В.Абаджиєв