30.10.2019

Інформація про стан виконання  бюджету Болградського району та районного бюджету за 9 місяців 2019 року


Прибуткова частина зведеного бюджету Болградського району по загальному фонду з трансфертами  за 9 місяців 2019 року  виконана на 97,0%: при призначеннях                                        499 104 390,7 грн.  виконано 484 068 676,0 грн. У структурі зведеного бюджету питому вагу складають: субвенції – 62,6 %, власні надходження – 25,8%, дотації – 11,6%.

 

За видами бюджетів виконання склало: районний бюджет – на 95,8%; при призначеннях  397 337 889,7 грн виконано 380 667 682,8 грн; міський бюджет – на 94,0%; при призначеннях      33 924 005,0 грн виконано 31 892 684,7 грн; сільські бюджети – на 105,4%; при призначеннях 67 842 496,0 грн виконано 71 508 308,5 грн.

 

Власні надходження виконані на 105,3%: при призначеннях 118 518 399,0 грн виконано    124 848 639,3 грн, районний бюджет – на 103,2%: при призначенні  57 040 936,0 грн виконано 58 875 684,1 грн; міський бюджет - на 104,0%: при призначеннях 20 184 028,0 грн виконано  20 998 707,7 грн; сільські бюджети - на 108,9%: при призначеннях 41 293 435,0 грн виконано         44 974 247,5 грн.                                                                                                                           

 

         У структурі власних надходжень по зведеному бюджету найбільшу питому вагу займають наступні види податків:

 

 • податок на доходи фізичних осіб – 46,9%, виконання – 103,2%;
 • податок на майно  – 23,8%, виконання – 108,5%;
 • єдиний податок – 24,0%, виконання  - 105,5%;
 • акцизний податок  - 2,6%, виконання – 115,7%;
 • плата за надання адміністративних послуг – 1,9%, виконання – 98,9%;
 • надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом – 0,3%, виконання – 106,4%.

 

За видами доходів виконання склало: з податку  на майно – 108,5%: призначено                     27 371 952,0 грн виконано 29 685 134,2 грн, міський бюджет – 101,3%: при призначеннях                      7 803 243,0 грн виконано 7 905 483,0 грн, сільські бюджети – 111,3%: при призначеннях                       19 568 709,0 грн, виконано 21 779 651,2 грн.          

 

         Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження  з податку на майно збільшилися на 5 177 056,5 грн або на 21,1%: по міському бюджету -  збільшилися   на 730 706,3 грн або на 10,2%; по сільських бюджетах  збільшилися на 4 446 350,1 грн або на  25,7%.

 

 

Податок на майно складається з:

 • плати на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • плати за землю;
 • транспортного податку.

 

             Зі сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки виконання склало 88,2%: при призначеннях 1 367 022,0 грн  виконано 1 206 224,3 грн,; по міському бюджету – 76,8%: при призначеннях 499 800,0 грн виконано 383 918,7 грн; по сільських бюджетах – 94,2%: при призначеннях 867 222,0 грн.  виконано 822 305,7 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  зменшилися на 131 935,0 грн. (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомою  зменшилися на 235 829,0  грн.)

 

          Зі сплати за землю (земельний податок та  орендна плата) виконання склало 129,3%: при призначеннях 21 933 555,0 грн виконано 28 361 156,5 грн, по міському бюджету – 104,2%: при призначеннях 7 188 443,0 грн виконано 7 490 314,3 грн ; по сільських бюджетах – 128,4%: при призначеннях  16 255 112,0 грн виконано          20 870 842,2 грн.  Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на                    4 017 309,9 грн або на 16,5%.

 

        Зі сплати транспортного податку  надходження  надійшли в сумі 117 753,3 грн., у т.ч. по юридичних    осіб  - 90 603,3 грн., від фізичним – 27 150,0 грн.

 

       З акцизного податку виконання склало 115,7%: при призначеннях 2 755 041,0 грн виконано            3 188 058,8 грн, у т.ч. по міському бюджету – 119,5%: при призначеннях 2 042 235,0 грн виконано            2 439 683,9 грн; по сільських бюджетах – 105,0%: при призначеннях  712 806,0 грн  виконано        748 374,9 грн. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на  484 764,6 грн або  на 17,9%.

 

            З єдиного податку виконання склало 105,5%: при призначеннях 28 461 649,0 грн виконано         30 022 219,1 грн, у т.ч. по міському бюджету – 103,1%: при призначеннях 7 700 000,0 грн виконано 7 936 497,2 грн, по сільських бюджетах – 106,4%: при призначеннях 20 761 649,0 грн виконано         22 085 721,9 грн. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 3 027 174,7 грн або  на 11,2%, за рахунок збільшення ставок з єдиного податку.

 

         З державного мита виконання склало 63,8%:  призначено 43 250,0 грн виконано                           27 603,1 грн, у т.ч. по міському бюджету – 76,8%: призначено  25 100,0 грн виконано                    19 275,6 грн., по сільських бюджетах – 45,9% : при призначеннях 18 150,0 грн виконано                              8 327,5 грн.  Порівняно з минулим роком надходження  зменшилися  17 963,8 грн за рахунок зменшення  нотаріальних дій.

 

       З плати за надання  адміністративних послуг виконання склало  98,9%:  призначено                  2 421 960,0 грн.  виконано 2 395 526,9 грн , у т.ч. районний бюджет – 109,5%: призначено                     119 700,0 грн виконано 131 110,1 грн, у т.ч. міський бюджет – 98,3%: призначено                                      2 229 000,0 грн виконано 2 191 199,4 грн, у т.ч. сільські бюджети – 100,3%: призначено                            76 600,0 грн виконано   76 880,5 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року  надходження  зменшилися  на 37 852,8 грн або  на 1,6% за рахунок зменшення надходжень з сплати за надання інших адміністративних послуг 

 • Зі сплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб надійшло   39 410,0 грн.
 • Зі сплати за надання інших адміністративних послуг  надійшло 1 837 156,9 грн. (невиконання склало по міському бюджету – 94,5%  за рахунок зменшення   надання  інших адміністративних послуг ).

 

 • Зі сплати адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав надійшло                  506 260,0 грн.(невиконання склало по районному бюджету – 73,6%  за рахунок неефективності  роботи центру  надання адміністративних послуг: по районному бюджету за 9 місяців надійшло тільки    59 250,0 грн.,  за липень - вересень надійшло тільки 8 460,0 грн.,  по міському бюджету  за  9 місяців  надійшло 447 010,0 грн, за липень - вересень надійшло 132 790,0 грн).

 

       З надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом виконання склало 106,4%: при призначенні 392 410,0 грн.  виконання склало           417 678,7 грн , у т.ч. по районному бюджету – 107,7%: при призначенні  3 400,0 грн виконано 3 663,1 грн ,у т.ч. по міському бюджету – 110,1%: при призначенні                    253 200,0 грн виконано 278 766,2 грн , по сільських бюджетах виконання склало 99,6%: при призначенні 135 810,0 грн виконано 135 249,4 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року  надходження збільшилися на 109 973,7 грн  або  на 35,7%.

 

 

               Видаткова частина бюджету району за 9 місяців  2019 року  освоєна на 86,2%: при уточнених  призначеннях 506 566 627 тис. грн видатки проведено в сумі                       436 903 135 грн та  305 179 082 грн - без урахування субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам.

 

              На заробітну плату з нарахуваннями направлено  222 247 523 грн (72,8%) на придбання медикаментів видатки склали 1 134 032 грн (0,4%), на придбання продуктів харчування направлено              3 660 207 грн (1,2%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10 869 511 грн (3,6%) та на інші – 198 991 862 грн (у т.ч 80383,8 тис. грн - допомога сім'ям з дітьми, 1313,7 тис. грн - виплата прийомним сім'ям з дітьми,                 42131,6  тис. грн - пільги та субсидії).

 

             У загальній сумі видатків зведеного бюджету видатки на захищені статті (із загального фонду) проведено в сумі 237 911 273 грн або 78,0% до загальної суми видатків без врахування трансфертів.   

 Видатки на утримання органів місцевого самоврядування проведено в сумі  27 794 701 грн або 90,4 % до уточнених  призначень. На заробітну плату –                            25 685 679 грн  (92,4% від загального обсягу видатків),  на оплату комунальних послуг і енергоносіїв –  450 610 грн (1,6%). Касові видатки зросли 32,4 % порівняно з порівнянні з минулим  роком.

 На утримання закладів освіти направлено 159 854 755 грн при уточнених  призначеннях 186 887 866 грн, тобто освоєно 85,5%, на заробітну плату з нарахуваннями направлено 141 483 311 грн (88,5% від загального обсягу видатків), на придбання продуктів харчування – 3 262 855 грн (2,0%), на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 6 396 814 грн (4,0%). Видатки на захищені статті проведено в сумі   151 155 794 грн або 94,6% від загальної суми видатків. Касові видатки зросли на 23,5 % порівняно з порівнянні з минулим  роком.

По установах охорони здоров'я з районному бюджету (загальний фонд) видатки проведено в сумі 34 854 925 грн, або освоєння склало 88,5% до уточнених призначень 39 383 725 грн, у т. ч. медична субвенція з державного бюджету в сумі 31 817 262 грн, додаткова дотація з державного бюджету –    1 311 246 тис. грн  

У цілому на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 30 573 823 грн. (87,7 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів видатки склали                           1 121 218 грн, (3,2%), на придбання продуктів харчування направлено 318 008 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 479 483 грн (4,2%). Видатки на захищені статті проведено в сумі  33 492 532 грн, або 96,0% від загальної суми видатків, у т. ч:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - проведена в сумі  34 043 802 грн, у т. ч. медична субвенція з державного бюджету 31 817 262 грн.   На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 30 081 504 грн (88,4 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 1 080 859 грн (3,2 %), на придбання продуктів харчування направлено 318 008 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 311 246 грн (3,9%). Видатки на захищені статті проведені в сумі             32 791 617 грн, або 96,3% від загальної суми витрат ЦРЛ;

- Первинна медична допомога населенню фінансування проведено в сумі                 791 764 грн. 

На заклади культури спрямовано 17 109 408 грн при  уточнених  призначеннях                            19 788 605 грн або освоєння склало 86,5%: на заробітну плату з нарахуваннями профінансовано 13 907 506 грн (81,3% від загального обсягу видатків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 842 589 грн (4,9%). Видатки на захищені статті проведено в сумі 14 750 095 грн або 86,2% до загальної суми видатків. Касові видатки зросли на 22,2 % порівняно з порівнянні з минулим  роком.     

       Районний  бюджет  Болградського району у цілому з доходів по загальному та спеціальному фонду з трансфертами за 9 місяців 2019 року виконано на 95,3%: при призначенні  411 068 614,7 грн. виконано 392 648 508,3 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року  надходження зменшилися на  11 923 992,0 грн. або на 3,0% за рахунок зменшення надходжень по субвенції.                

   

     Прибуткова  частина  районного  бюджету  Болградського району по загальному фонду  за  9 місяців 2019 року  з трансфертами виконано на  95,8%: при призначенні 397 337 889,7 грн.  виконано 380 667 682,8 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року  надходження зменшилися на  3 406 659,4 грн. або на 0,9% за рахунок зменшення надходжень по субвенції (субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню  зменшилася на     26 561 321,9 грн.).

        

         Власні надходження загального фонду  по районному бюджету виконано на 103,2%: при призначенні  57 040 936,0 грн. виконано 58 875 684,1 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження збільшилися на                  8 622 406,9 грн. або на 17,2%.

 

       Податок з доходів фізичних осіб  по районному бюджету виконання склало 103,2%: при призначенні  56 774 200,0 грн. виконано 58 596 256,8 грн. У порівнянні з відповідним періодом         2019 року   надходження  збільшилися  на 8 617 409,4 грн. або на 17,2%.

 

      З плати за оренду майнових комплексів  виконання склало 107,7%: при призначенні    3 400,0 грн. надійшло 3 663,1 грн.

 

             З плати за надання  адміністративних послуг виконання склало 109,5%:  призначено       119 700,0 грн. виконано 131 110,1 грн., у т.ч. по адміністративному збору  за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надійшло       39 410,0 грн. (виконання  склало 130,5%), по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло 59 250,0 грн. (виконання склало  73,6%, за рахунок неефективності  роботи центру  надання адміністративних послуг),  плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань надійшло 6 940,0 грн., а також плата за надання інших платних послуг надійшла в сумі 21 847,0 грн.

 

          Інші надходження надійшли  в  сумі 148 317,2 грн. (по управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації – 9 367,3 грн.; по відділу освіти –  24 108,1 грн., по ЦРЛ – 114 841,8 грн (перерахування залишку коштів на початок року в доход бюджету з реорганізації установи ЦРЛ).

 

          Офіційні трансферти по загальному фонду виконання склало  94,6%: при призначенні  340 296 953,7 грн. виконано 321 791 998,7 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 12 029 066,3 грн. або на 3,6%.      

 

      Спеціальний фонд з трансфертами  виконання склало 81,3%: при призначенні     14 730 725,0 грн. виконано 11 980 825,5 грн., у т.ч. власні надходження виконання склало 151,2%: при призначенні  2 684 025,0 грн. виконано 4 058 987,1 грн.

 

        Видаткова частина районного бюджету району за 9 місяців 2019 року  освоєна на  87,1 %: при уточнених призначеннях 401 664 298 грн видатки проведені в сумі              349 827 827 грн, або 218 103 774 грн без урахування субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам.

Видатки районного бюджету на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ за 9 місяців 2019 року  склали 163 894 281 грн, (75,1 % від загального обсягу видатків без урахування трансфертів).

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період фінансування проведено в сумі 6 181 483 грн, або 2,8% від загальної суми витрат.

Видатки на захищені статті (по загальному фонду) проведено в сумі                           173 504 227 грн, або   79,6 % від загальної суми видатків без урахування трансфертів.

              Витрати на утримання органів самоврядування освоєно на 89,0 %: при уточнених призначеннях 3 278 792 грн (на заробітну плату – 2 457 300 грн (84,2%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 55 128 грн (1,9%). На захищені статті направлено 2 512 428 грн (86,1 % від загальної суми витрат). Видатки збільшилися на 21,8 %  порівняно з відповідним періодом минулого року.

 

                Інша діяльність у сфері державного управління (Районна цільова програма "Об'єднаний трудовий архів територіальних громад Болградського на 2019-2021 роки") Профінансована в сумі   276 911 грн (загальний фонд).

На утримання установ освіти по районному бюджету (загальний фонд) фінансування проведено в сумі 131 933 274 грн, тобто освоєння склало 84,6 %. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 117 949 956 грн (89,4 % від загального обсягу видатків), на придбання продуктів харчування – 1 905 694 грн. (1,4 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4 133 675 грн (3,1%). Видатки на захищені статті проведені в сумі 123 993 524 грн або 94,0 % від загальної суми видатків відділу освіти, у т. ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 82 406 626 грн., додаткова дотація з державного бюджету – 14 591 216 грн. Витрати збільшилися на  26,5 %  порівняно з відповідним періодом минулого року. 

По установах охорони здоров'я з районному бюджету (загальний фонд) видатки проведено в сумі 34 854 925 грн, або освоєння склало 88,5% до уточнених призначень 39 383 725 грн, у т. ч. медична субвенція з державного бюджету в сумі 31 817 262 грн, додаткова дотація з державного бюджету –   1 311 246 тис. грн  

У цілому на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 30 573 823 грн. (87,7 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів видатки склали                          1 121 218 грн, (3,2%), на придбання продуктів харчування направлено 318 008 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –  1 479 483 грн (4,2%). Видатки на захищені статті проведено в сумі  33 492 532 грн, або 96,0% від загальної суми видатків, у т. ч:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - проведена в сумі  34 043 802 грн, у т. ч. медична субвенція з державного бюджету 31 817 262 грн.   На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 30 081 504 грн (88,4 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 1 080 859 грн (3,2 %), на придбання продуктів харчування направлено 318 008 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 311 246 грн (3,9%). Видатки на захищені статті проведені в сумі                 32 791 617 грн, або 96,3% від загальної суми витрат ЦРЛ;

- Первинна медична допомога населенню фінансування проведено в сумі                   791 764 грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми спрямовано 80 383 777 грн, на виплату прийомним сім'ям з дітьми спрямовано                     1 313 743 грн, фінансування проведено в повному обсязі.

 

Субвенції з держбюджету на надання пільг ветеранам війни та праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони та інших передбачених законодавством і житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу.

 

 Станом на 01.10.2019 року передбачено видатки з Державного бюджету в сумі                                      6 923 167 грн, освоєння склало 63,8%, кредиторська заборгованість становить                 818 924 грн.  У жовтні фінансування проведено у повному обсязі.

 

Субвенція з держбюджету на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони та інших передбачених законодавством та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.

 

Станом на 01.10.2019 року передбачено видатки з Державного бюджету в сумі 37 711 500 грн, освоєно 100,0 %, кредиторська заборгованість становить 1 270 196 грн, у тому числі:

 

природний газ - у сумі 570,024 грн.(надання пільг та субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг)

 

Фінансування проводиться по мірі надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

 

 

За рахунок районного бюджету спрямовано:

 

- компенсаційних виплат фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами - в сумі 732 916 грн;

 

- районна цільова програма соціальної підтримки населення на 2019-2021 роки - у сумі  162 721 грн;

 

- підтримка ветеранів війни, праці та Афганістану - в сумі 272 251 грн;

 

    Видатків по територіальному центру соціальної допомоги райдержадміністрації проведено в сумі 5 137 235 грн, тобто освоєння становило     97,5 %. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 4 693 525 грн (91,4 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано     265 902 грн. (5,2 %).

    На утримання видатків установ культури з районного бюджету спрямовано                                   7 854 112 грн, тобто освоєння склало 91,2 %: на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано  232 668  грн, на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 7 308 722 грн, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями музичній школі спрямовано 3 737 085 грн.

    На фізкультуру та спорт направлено 2 883 808 грн, у т. ч:

       - на утримання та навчально-тренувальну роботу  комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл – 2 792 358 грн;

       - на проведення навчально -тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Болградському районі) спрямовано   91 450 грн.

    Інша субвенція сільським бюджетам виділена в сумі 36 034 038 грн.

   Використання резервного фонду. Станом на 1.10.2019 року з резервного фонду районного бюджету використано 100 000 грн, а саме (видатки на відшкодування збитків населенню с.Криничне Болградського району, пов’язаних  з вилученням свинопоголів’я  внаслідок запровадження карантину африканської чуми свиней у сумі 100,000 грн (розпорядження голови районної державної адміністрації від  25.03.2018 року № 83/А-2019 «Про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету на відшкодування збитків населенню с.Криничне Болградського району, пов’язаних  з вилученням свинопоголів’я  внаслідок запровадження карантину африканської чуми свиней»).

 

   Станом на 01.10.2019 року фінансування з бюджету розвитку (спеціальний фонд) проведено в сумі  12 220 053 грн (додаток додається).

 

Начальник фінансового

управління Болградської

районної державної адміністрації                                                        В.В.Абаджиєв