03.03.2020

Інформація про стан виконання  бюджету Болградського району та  районного бюджету за 2019 рік


 

Прибуткова частина зведеного бюджету Болградського району по загальному фонду з трансфертами  за 2019 рік  виконана на 98,8%: при призначеннях  662 770 738,00 грн.  виконано 654 707 511,76 грн. У структурі зведеного бюджету питому вагу складають: субвенції – 60,9 %, власні надходження – 27,6%, дотації – 11,5%.

 

 

 

 

За видами бюджетів виконання склало: районний бюджет – на 97,8%; при призначеннях             515 640 996,0 грн виконано 504 178 148,68 грн; міський бюджет – на 101,3%; при призначеннях 47 657 477,0 грн  виконано 48 282 733,10 грн; сільські бюджети – на 102,8%; при призначеннях 99 472 265,0 грн виконано 102 246 629,98 грн.

 

Власні надходження виконані на 106,0%: при призначеннях 170 182 604,0 грн виконано 180 460 408,44 грн, районний бюджет – на 108,2%: при призначенні  80 030 336,0 грн виконано 86 558 399,36 грн; міський бюджет - на 102,2%: при призначеннях  27 887 539,0 грн виконано 28 512 795,10 грн; сільські бюджети - на 105,0%: при призначеннях 62 264 729,0 грн виконано 65 389 213,98 грн.                                                                                                                         

 

 

 

У структурі власних надходжень по зведеному бюджету найбільшу питому вагу займають наступні види податків:

 

  • податок на доходи фізичних осіб – 47,7%, виконання – 108,0%;
  • податок на майно  – 22,0%, виконання – 103,4%;
  • єдиний податок – 25,5%, виконання  - 105,2%;
  • акцизний податок  - 2,3%, виконання – 100,9%;
  • плата за надання адміністративних послуг – 1,8%, виконання – 103,7%;
  • надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом – 0,3%, виконання – 101,4%.

 

 

 

За видами доходів виконання склало: з податку  на майно – 103,4%: призначено                     38 362 883,0 грн виконано 39 649 155,59 грн, міський бюджет – 102,7%: при призначеннях                   10 252 946,0  грн виконано 10 531 847,81 грн, сільські бюджети – 103,6%: при призначеннях   28 109 937,0 грн, виконано 29 117 307,78 грн.      

 

         Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження  з податку на майно збільшилися на 5 789 294,61 грн або на 17,1%: по міському бюджету -  збільшилися   на 912  931,48 грн або на 9,5%; по сільських бюджетах  збільшилися на 4 876 363,13  грн або на  20,1%.

 

 

Податок на майно складається з:

  • плати на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
  • плати за землю;
  • транспортного податку.     

 

           Зі сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки виконання склало 125,5%: при призначеннях 1 3444 800,0 грн  виконано 1 812 939,48 грн,; по міському бюджету – 106,9%: при призначеннях 443 000,0 грн виконано 473 610,61 грн; по сільських бюджетах – 134,6%: при призначеннях 1 001 800,0 грн.  виконано 1 348 328,87 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  зменшилися на 63 160,5 грн. (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомою  зменшилися на 150 701,0  грн.)

 

         Зі сплати за землю (земельний податок та  орендна плата) виконання склало 102,3%: при призначеннях 36 765 583,00 грн виконано 37 622 646,12 грн, по міському бюджету – 102,5%: при призначеннях 9 740 446,00 грн виконано 9 987 253,87 грн ; по сільських бюджетах – 102,3%: при призначеннях  27 025 137,00 грн виконано 27 635 392,25 грн.  Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на  5 984 546,12 грн або на 18,9%.

 

        Зі сплати транспортного податку  надходження  надійшли в сумі 204 569,99 грн., у т.ч. по юридичних    осіб  - 140 753,33 грн., від фізичним – 63 816,66 грн.

 

       З акцизного податку виконання склало 100,9%: при призначеннях 4 200 280,00 грн виконано  4 238 525,84 грн, у т.ч. по міському бюджету – 100,5%: при призначеннях 3 223 000,00  грн виконано   3 240 484,06 грн; по сільських бюджетах – 102,1%: при призначеннях  977 280,00 грн  виконано  998 041,78 грн. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на  492 421,73 грн або  на 13,1%.

 

       З єдиного податку виконання склало 105,2%: при призначеннях  43 787 325,00 грн виконано  46 058 324,85 грн, у т.ч. по міському бюджету – 102,8%: при призначеннях  10 968 900,00 грн виконано 11 278 699,00 грн, по сільських бюджетах – 106,0%: при призначеннях 32 818 425,00 грн виконано 34 779 625,85 грн. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 3 204 693,53 грн або  на 7,5%, за рахунок збільшення ставок з єдиного податку.

 

         З державного мита виконання склало 85,4%:  призначено 43 895,00 грн виконано                           37 485,00 грн, у т.ч. по міському бюджету – 113,0%: призначено  23 000,00 грн виконано                    25 984,46 грн., по сільських бюджетах – 55,0% : при призначеннях 20 895,00 грн виконано                  11 500,54 грн.  Порівняно з минулим роком надходження  зменшилися  19 900,55 грн за рахунок зменшення  нотаріальних дій.

 

       З плати за надання  адміністративних послуг виконання склало  103,7%:  призначено                3 060 648,00 грн.  виконано 3 172 954,37 грн , у т.ч. районний бюджет – 184,0%: призначено                150 000,00 грн виконано 276 001,31 грн, у т.ч. міський бюджет – 99,4%: призначено 2 810 900,00 грн виконано 2 795 077,35 грн, у т.ч. сільські бюджети – 102,1%: призначено  99 748,00 грн виконано 101 875,71 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року  надходження збільшилися  на 8 960,96 грн або  на 0,3%

-  Зі сплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб надійшло   55 860,00 грн.

- Зі сплати за надання інших адміністративних послуг  надійшло 2 432 424,37 грн. (невиконання склало по міському бюджету – 98,9%  за рахунок зменшення   надання  інших адміністративних послуг ).

-         Зі сплати адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав надійшло               684 670,00 грн.(невиконання склало по районному бюджету – 67,0% –   це показник   роботи  центру  надання адміністративних послуг: по районному бюджету  по даному податку за 2019 рік  надійшло тільки  73 120,00 грн. (  у 2018 році -  98 550,00 грн), по міському бюджету  за 2019 рік   надійшло 589 200,00 грн  ( у 2018 році – 498 564,00 грн ).

 

       З надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом виконання склало 101,4%: при призначенні 555 167,00  грн.  виконання склало 562 766,04 грн , у т.ч. по районному бюджету – 106,7%: при призначенні  4 600,00 грн виконано 4 906,88 грн ,у т.ч. по міському бюджету – 102,2%: при призначенні  368 000,00  грн виконано 376 006,19 грн , по сільських бюджетах виконання склало 99,6%: при призначенні 182 567,00 грн виконано 181 852,97 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року  надходження збільшилися на 87 447,87 грн  або  на 18,4%.

 

          Видаткова частина бюджету району за 2019 рік  освоєна на 94,8%: при уточнених  призначеннях 650 240 697 грн видатки проведено в сумі 616 654 029 грн та  449 385 383 грн - без урахування субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам.

 

 

 

              На заробітну плату з нарахуваннями направлено  319 654 483 грн (71,1%) на придбання медикаментів видатки склали 1 756 290 грн (0,4%), на придбання продуктів харчування направлено 6 095 549 грн (1,4%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 21 201 906 грн (4,7%) та на інші – 267 945 801 грн  (у т.ч 109046,765 тис. грн - допомога сім'ям з дітьми, 1579,384 тис. грн - виплата прийомним сім'ям з дітьми,  44277,795  тис. грн - пільги та субсидії).

 

 

 

             У загальній сумі видатків зведеного бюджету видатки на захищені статті (із загального фонду) проведено в сумі 348 708 228 грн або 77,6% до загальної суми видатків без врахування трансфертів.    

 Видатки на утримання органів місцевого самоврядування проведено в сумі  39 888 420 грн або 97,0 % до уточнених  призначень. На заробітну плату – 36 446 839 грн  (91,4% від загального обсягу видатків),  на оплату комунальних послуг і енергоносіїв –  754 387 грн (1,9%). Касові видатки зросли 22,0 % порівняно з порівнянні з минулим  роком.

 На утримання закладів освіти направлено 239 625 529 грн при уточнених  призначеннях 244 446 760 грн, тобто освоєно 98,0%, на заробітну плату з нарахуваннями направлено 207 934 391 грн (86,8% від загального обсягу видатків), на придбання продуктів харчування – 5 411 984 грн (2,3%), на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 13 415 592 грн (5,6%). Видатки на захищені статті проведено в сумі   226 813 382 грн або 94,7% від загальної суми видатків. Касові видатки зросли на   23,5 % порівняно з порівнянні з минулим  роком.

По установах охорони здоров'я з районному бюджету (загальний фонд) видатки проведено в сумі 48 931 701 грн, або освоєння склало 92,4% до уточнених призначень 52 981 103 грн, у т. ч. медична субвенція з державного бюджету в сумі 42 998 845 грн, додаткова дотація з державного бюджету – 2 110 958 тис. грн  

У цілому на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 41 166 805 грн.  (84,1 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів видатки склали 1 704 874 грн, (3,5%), на придбання продуктів харчування направлено 523 565 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –                 3 407 788 грн (7,0%). Видатки на захищені статті проведено в сумі  46 803 032 грн, або 95,6% від загальної суми видатків, у т. ч:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - проведена в сумі                                  46 265 228 грн, у т. ч. медична субвенція з державного бюджету 42 998 845 грн.   На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 40 486 067 грн (87,5 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 1 501 424 грн (3,2 %), на придбання продуктів харчування направлено 523 565 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 110 958 грн (4,6%). Видатки на захищені статті проведені в сумі  44 622 014 грн, або 96,4% від загальної суми витрат ЦРЛ;

- Первинна медична допомога населенню фінансування проведено в сумі 2 845 915 грн, у тому числі (загальний фонд – 2 634 415 грн, спеціальний фонд – 211 500 грн). З районного бюджету фінансування проведено – 1 405 910 грн, за рахунок  субвенцій з інших місцевих бюджетів –                 1 228 504 грн., на заробітну плату медичним працівникам амбулаторій і фапів району – 680 738 грн.

На заклади культури спрямовано 23 718 734 грн при  уточнених  призначеннях                            25 414 912 грн або освоєння склало 93,3%: на заробітну плату з нарахуваннями профінансовано                19 451 145 грн (82,0% від загального обсягу видатків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 121 332 грн (4,7%). Видатки на захищені статті проведено в сумі 20 572 477 грн або 86,7% до загальної суми видатків. Касові видатки зросли на 22,0 % порівняно з порівнянні з минулим  роком.     

       Районний  бюджет  Болградського району у цілому з доходів по загальному та спеціальному фонду з трансфертами за 2019 ріку виконано на 97,7%: при призначенні  534 808 160,00  грн. виконано 522 387 456,40 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року  надходження зменшилися на  27 399 643,6 грн. або на 5,0% за рахунок зменшення надходжень по субвенціям.   

               

      

            Прибуткова  частина  районного  бюджету  Болградського району по загальному фонду  за 2019 рік  з трансфертами виконано на 97,8%: при призначенні 515 640 996,00 грн.  виконано 504 178 148,68 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року  надходження зменшилися на  16 869 451,3 грн. або на 3,2% за рахунок зменшення надходжень по субвенції (субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню  зменшилася на 38 578 169,8 грн.). 

 

         Власні надходження загального фонду  по районному бюджету виконано на 108,2%: при призначенні  80 030 336,00  грн. виконано 86 558 399,36 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження збільшилися на    11 471 549,60 грн. або на 15,3%.

 

 

 

 

 Податок з доходів фізичних осіб  по районному бюджету виконання склало 108,0%: при призначенні  79 728 700,00 грн. виконано 86 082 445,14 грн. У порівнянні з відповідним періодом  минулого року   надходження  збільшилися  на 8 307 821,49 грн. або на 15,1%.

 

 

    

 

 

        З плати за оренду майнових комплексів  виконання склало 106,7%: при призначенні    4 600,00 грн. надійшло 4 906,88 грн.

 

      З плати за надання  адміністративних послуг виконання склало 184,0%:  призначено   150 000,00 грн. виконано 276 001,31 грн.,

-          у т.ч. по адміністративному збору  за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надійшло  55 860,00 грн. (виконання  склало 158,2%),

-          по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло 73 120,0 грн. (виконання склало  67,0% –   це показник   роботи  центру  надання адміністративних послуг: по районному бюджету  по даному податку за 2019 рік  надійшло тільки  73 120,00 грн. (  у 2018 році -  98 550,00 грн)  але  по міському бюджету  за 2019 рік  по даному податку   надійшло 589 200,00 грн ( у 2018 році – 498 564,00 грн ). ;

-          

-         плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань надійшло 10 830,00 грн.,

-         плата за надання інших платних послуг надійшла в сумі 136 191,31 грн.

 

          Інші надходження надійшли  в  сумі 195 046,03 грн. (по управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації – 10 391,79 грн.; по відділу освіти –  24 812,45 грн., по ЦРЛ –  114 841,79 грн (перерахування залишку коштів на початок року в доход бюджету з реорганізації установи ЦРЛ) та 45 000,00 – повернення субвенції Департаментом фінансів.

          Офіційні трансферти по загальному фонду виконання склало  95,9%: при призначенні                    435 610 660,00 грн. виконано 417 619 749,32,00 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 28 341 004,41 грн. або на 6,4%.             

 

 

 

       Спеціальний фонд з трансфертами  виконання склало 95,0%: при призначенні   19 167 164,00 грн. виконано 18 209 307,72 грн.

 

        Видаткова частина районного бюджету району за 2019 рІк  освоєна на 95,3%: при уточнених  призначеннях 514 865 318 грн видатки проведено в сумі 490 756 289 грн та  323 487 643 грн - без урахування субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам.

 

 

 

              На заробітну плату з нарахуваннями направлено  237 354 486 грн (73,4%) на придбання медикаментів видатки склали 1 747 675 грн (0,5%), на придбання продуктів харчування направлено 4 021 732 грн (1,2%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 13 859 805 грн (4,3%) та на інші – 233 772 591 грн  (у т.ч 109046,765 тис. грн - допомога сім'ям з дітьми, 1579,384 тис. грн - виплата прийомним сім'ям з дітьми,  44277,795  тис. грн - пільги та субсидії).

             У загальній сумі видатків зведеного бюджету видатки на захищені статті (із загального фонду) проведено в сумі 256 983 698 грн або 79,4% до загальної суми видатків без врахування трансфертів.    

 

              Витрати на утримання органів самоврядування освоєно на 99,2 %: при уточнених призначеннях 4 192 050 грн (на заробітну плату – 3 527 270 грн (84,8%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 57 404 грн (1,4%). На захищені статті направлено 3 584 674 грн (86,2 % від загальної суми витрат). Видатки збільшилися на 17,4 %  порівняно з відповідним періодом минулого року.

 

                Інша діяльність у сфері державного управління (Районна цільова програма "Об'єднаний трудовий архів територіальних громад Болградського на 2019-2021 роки") Профінансована в сумі                  396 874 грн (загальний фонд).

На утримання установ освіти по районному бюджету (загальний фонд) фінансування проведено в сумі 199 274 419 грн, тобто освоєння склало 98,4 %. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 174 578 474 грн (87,6 % від загального обсягу видатків), на придбання продуктів харчування – 3 338 167 грн. (1,7 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9 737 758 грн (4,9%). Видатки на захищені статті проведені в сумі 187 697 199 грн або 94,2 % від загальної суми видатків відділу освіти, у т. ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в сумі                           121 017 995 грн., додаткова дотація з державного бюджету – 18 923 900 грн. Витрати збільшилися на 26,4 %  порівняно з відповідним періодом минулого року. 

По установах охорони здоров'я з районному бюджету (загальний фонд) видатки проведено в сумі 48 931 701 грн, або освоєння склало 92,4% до уточнених призначень 52 981 103 грн, у т. ч. медична субвенція з державного бюджету в сумі 42 998 845 грн, додаткова дотація з державного бюджету – 2 110 958 тис. грн  

У цілому на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 41 166 805 грн.  (84,1 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів видатки склали 1 704 874 грн, (3,5%), на придбання продуктів харчування направлено 523 565 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –                  3 407 788 грн (7,0%). Видатки на захищені статті проведено в сумі  46 803 032 грн, або 95,6% від загальної суми видатків, у т. ч:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - проведена в сумі                               46 265 228 грн, у т. ч. медична субвенція з державного бюджету 42 998 845 грн.   На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 40 486 067 грн (87,5 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 1 501 424 грн (3,2 %), на придбання продуктів харчування направлено 523 565 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 110 958 грн (4,6%). Видатки на захищені статті проведені в сумі   44 622 014 грн, або 96,4% від загальної суми витрат ЦРЛ;

- Первинна медична допомога населенню фінансування проведено в сумі   2 845 915 грн, у тому числі (загальний фонд – 2 634 415 грн, спеціальний фонд – 211 500 грн). З районного бюджету фінансування проведено – 1 405 910 грн, за рахунок  субвенцій з інших місцевих бюджетів –                     1 228 504 грн., на заробітну плату медичним працівникам амбулаторій і фапів району – 680 738 грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми спрямовано 109 046 765 грн, на виплату прийомним сім'ям з дітьми спрямовано 1 579 384 грн, фінансування проведено в повному обсязі.

 

Субвенції з держбюджету на надання пільг ветеранам війни та праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони та інших передбачених законодавством і житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу.

 

 Станом на 01.01.2020 року спрямовано 5 281 664 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

 

Субвенція з держбюджету на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони та інших передбачених законодавством та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.

 

Станом на 01.01.2020 року спрямовано 38 996 131 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

 

За рахунок районного бюджету спрямовано:

 

- компенсаційних виплат фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами - в сумі 986 230 грн;

 

- районна цільова програма соціальної підтримки населення на 2019-2021 роки - у сумі                 232 651 грн;

 

- підтримка ветеранів війни, праці та Афганістану - в сумі 374 000 грн.

 

    Видатків по територіальному центру соціальної допомоги райдержадміністрації проведено в сумі 7 015 064 грн, тобто освоєння становило  89,0 %. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 6 436 517 грн (91,8 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано                 284 221 грн. (4,1 %).

    На утримання видатків установ культури з районного бюджету спрямовано                                   11 339 270 грн, тобто освоєння склало 99,0 %: на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано  336 947  грн, на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 10 512 355 грн, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями музичній школі спрямовано 5 355 798 грн.

    На фізкультуру та спорт направлено 4 382 320 грн, у т. ч:

       - на утримання та навчально-тренувальну роботу  комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл – 4 201 435 грн;

       - на проведення навчально -тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Болградському районі) спрямовано   180 885 грн.

    Інша субвенція сільським бюджетам виділена в сумі 48 373 474 грн.

   Використання резервного фонду. Станом на 1.01.2020 року з резервного фонду районного бюджету використано 100 000 грн, а саме (видатки на відшкодування збитків населенню с.Криничне Болградського району, пов’язаних  з вилученням свинопоголів’я  внаслідок запровадження карантину африканської чуми свиней у сумі 100,000 грн (розпорядження голови районної державної адміністрації від  25.03.2018 року № 83/А-2019 «Про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету на відшкодування збитків населенню с.Криничне Болградського району, пов’язаних  з вилученням свинопоголів’я  внаслідок запровадження карантину африканської чуми свиней»).

 

   Станом на 01.01.2020 року фінансування з бюджету розвитку (спеціальний фонд) проведено в сумі  32 652 638 грн (додаток додається).

 

Начальник фінансового

управління Болградської

районної державної адміністрації                                                        В.В.Абаджиєв