22.04.2020

Інформація про стан виконання  бюджету Болградського району та  районного бюджету за 1 квартал 2020 року

 

Прибуткова частина зведеного бюджету Болградського району по загальному фонду з трансфертами  за 1 квартал 2020 року виконана на 104,1%: при призначеннях                     112540859,00 грн.  виконано 117209797,85 грн. У структурі зведеного бюджету питому вагу складають: субвенції – 48,9 %, власні надходження – 34,4%, дотації – 16,7%.

 

За видами бюджетів виконання склало: районний бюджет – на 100,8%; при призначеннях 81172093,0 грн виконано 81833534,64 грн; міський бюджет – на 113,8%; при призначеннях 6641749,0 грн  виконано  7558831,03грн; сільські бюджети – на 114,9%; при призначеннях 20672981,0 грн виконано 23763396,2 грн.

 

Власні надходження виконані на 113,8%: при призначеннях 35487200,0 грн виконано 40370697,55 грн, районний бюджет – на 104,9%: при призначенні  17859500,0 грн виконано 18735500,3 грн; міський бюджет - на 113,8%: при призначеннях  6641749,0 грн виконано 7558831,0 грн; сільські бюджети - на 128,1%: при призначеннях 10985951,0 грн виконано 14076366,2 грн.  

 

          У структурі власних надходжень по зведеному бюджету найбільшу питому вагу займають наступні види податків:

 

  • податок на доходи фізичних осіб – 47,8%, виконання – 107,7%;
  • податок на майно  – 18,2%, виконання – 98,6%;
  • єдиний податок –29,3 %, виконання  - 144,1%;
  • акцизний податок  - 2,06%, виконання – 89,3%;
  • плата за надання адміністративних послуг – 1,8%, виконання – 89,6%;
    • надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом – 0,3%, виконання – 85,2%.

 

За видами доходів виконання склало: з податку  на майно – 98,6%: призначено                     7457679,0 грн виконано 7353251,3 грн, міський бюджет – 108%: при призначеннях                   2266000,0грн виконано 2446840,7 грн, сільські бюджети – 94,5%: при призначеннях      5191679,0 грн, виконано 4906410,6 грн.      

 

Податок на майно складається з:

  • плати на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
  • плати за землю;
  • транспортного податку.     

 

           Зі сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки виконання склало 256,3%: при призначеннях 159 443,0 грн  виконано 408 576,85 грн,; по міському бюджету – 148,2%: при призначеннях 58 000 грн виконано 85 974,9 грн; по сільських бюджетах – 134,6%: при призначеннях 101 443,0грн.  виконано 322 601,9 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  збільшилися на 184769,95 грн. (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомою  збільшилися на 174870,31  грн.) 7173521,4

 

         Зі сплати за землю (земельний податок та  орендна плата) виконання склало 94,9%: при призначеннях 7 268 786,0 грн. виконано 6 898 841,12 грн, по міському бюджету – 107,5%: при призначеннях 2 190 000,0 грн. виконано 2 354 615,13 грн ; по сільських бюджетах – 89,5%: при призначеннях  5 078 786 грн. виконано 4 544 225,29 грн.  Порівняно з минулим роком надходження зменшилися на  274680,28 грн або на 3,8%.

 

        Зі сплати транспортного податку  надходження  надійшли в сумі 45833,33 грн., у т.ч. по юридичних    осіб  - 31250,0 грн., від фізичним –14 583,33 грн.

 

       З акцизного податку виконання склало 89,4%: при призначеннях 931 848,0 грн виконано  832 814,78грн, у т.ч. по міському бюджету – 79,0%: при призначеннях 812499,0грн виконано  641927,56 грн; по сільських бюджетах – 159,9%: при призначеннях  119349,0 грн  виконано  190887,22 грн. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на  512143,16 грн або  на 159,7%.

 

       З єдиного податку виконання склало 144,13%: при призначеннях  8 212 866,0 грн. виконано  11 836 920,05грн, у т.ч. по міському бюджету – 117,48%: при призначеннях                     2 615 000 грн виконано 3 072 196,87 грн, по сільських бюджетах – 156,57%: при призначеннях  5 597 866,0 грн. виконано  8 764 723,18грн. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 1065281,98 грн або  на 9,9%, за рахунок збільшення ставок з єдиного податку.

 

         З державного мита виконання склало 86,62%:  призначено 8846,0 грн виконано                           7662,4грн, у т.ч. по міському бюджету –82,81%: призначено  6000,00 грн виконано                    4968,43 грн., по сільських бюджетах – 94,66% : при призначеннях 2846,00 грн виконано                  2693,97 грн.  Порівняно з минулим роком надходження  зменшилися  3163,91 грн за рахунок зменшення  нотаріальних дій.

 

       - З плати за надання  адміністративних послуг виконання склало  89,59%:  призначено                806 423,0 грн.  виконано 722 450,64 грн , у т.ч. районний бюджет –202,53%: призначено                58 300,00 грн виконано 118 076,0 грн, у т.ч. міський бюджет – 80,17%: призначено                         730 500,00 грн виконано 585 641,67 грн, у т.ч. сільські бюджети – 106,3%: призначено                        17 623,00 грн.  виконано 18 732,97 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року  надходження зменшилися  на 94445,96 грн або  на 11,5%

 

-  Зі сплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб призначено 10500 грн. надійшло   0,00 грн.

- Зі сплати за надання інших адміністративних послуг  надійшло 570150,64 грн. (невиконання склало по міському бюджету – 78,1%  за рахунок зменшення   надання  інших адміністративних послуг ).

- Зі сплати адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав надійшло               4200,00 грн.(невиконання склало по районному бюджету – 0%, по міському бюджету 85,61%:    призначено 173000,00 грн., надійшло 148 100,00 грн.

 

       З надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом виконання склало 85,25%: при призначенні 140985,00  грн.  виконання склало 120183,44 грн,             у т.ч. по районному бюджету – 103,41%: при призначенні  1200,00 грн виконано 1240,92 грн,             у т.ч. по міському бюджету – 95,19%: при призначенні  94000,00  грн виконано 89479,77 грн , по сільських бюджетах виконання склало 64,35%: при призначенні 45785,0 грн виконано             29462,75 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року  надходження зменшилися на 2167,96 грн  або  на 1,8%.

 

          Видаткова частина бюджету району за 1 квартал 2020 року  освоєна на 79,6%: при уточнених  призначеннях 134 065 627 грн видатки проведено в сумі 106 724 079 грн.

 

              На заробітну плату з нарахуваннями направлено  78 012 867 грн (73,1%) на придбання медикаментів видатки склали 608 634 грн (0,6%), на придбання продуктів харчування направлено 802 956 грн (0,8%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 525 508 грн (3,3%) та на інші – 23 774 114 грн.  

             У загальній сумі видатків зведеного бюджету видатки на захищені статті (із загального фонду) проведено в сумі 82 949 965 грн або 77,7% до загальної суми видатків без врахування трансфертів.           

 Видатки на утримання органів місцевого самоврядування проведено в сумі                        9 275 369 грн або 78,5 % до уточнених  призначень. На заробітну плату – 8 761 828 грн                     (94,5% від загального обсягу видатків),  на оплату комунальних послуг і енергоносіїв –                      167 116 грн (1,8%).

На утримання закладів освіти направлено 53 541 427 грн при уточнених  призначеннях 68 881 367 грн, тобто освоєно 77,7%, на заробітну плату з нарахуваннями направлено                               50 247 043 грн (93,8% від загального обсягу видатків), на придбання продуктів харчування – 682 743 грн (1,3%), на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 1 709 051 грн (3,2%). Видатки на захищені статті проведено в сумі   52 638 837 грн або 98,3% від загальної суми видатків.  

По установах охорони здоров'я з районному бюджету (загальний фонд) видатки проведено в сумі 12 152 723 грн, або освоєння склало 81,2% до уточнених призначень                          14 973 395 грн, у т. ч. медична субвенція з державного бюджету в сумі 11 170 461 грн, додаткова дотація з державного бюджету – 612 352 тис. грн 

У цілому на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 10 246 639 грн.                         (84,3 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів видатки склали                           608 634 грн, (5,0%), на придбання продуктів харчування направлено 105 000 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 658 040 грн (5,4%). Видатки на захищені статті проведено в сумі  11 618 313 грн, або 95,6% від загальної суми видатків, у т. ч:

 

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - проведена в сумі  11806108,0 грн, у т. ч. медична субвенція з державного бюджету 11 170 461 грн.   На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 10 037 562 грн (85,0 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 549 925 грн (4,7 %), на придбання продуктів харчування направлено 105 000 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 608 194 грн (5,2%). Видатки на захищені статті проведені в сумі  11 300 681 грн, або 95,7% від загальної суми витрат ЦРЛ;

- Первинна медична допомога населенню фінансування проведено в сумі                         342 313 грн, у тому числі - загальний фонд. З районного бюджету фінансування проведено – 263 175 грн, за рахунок  субвенцій з інших місцевих бюджетів –  79 138 грн., на заробітну плату медичним працівникам амбулаторій і фапів району – 209 077 грн.

На заклади культури спрямовано 5 524 777 грн при  уточнених  призначеннях                            7 361 257 грн або освоєння склало 75,1%: на заробітну плату з нарахуваннями профінансовано                5 061 138 грн (91,6% від загального обсягу видатків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 231 051 грн (4,2%). Видатки на захищені статті проведено в сумі 5 292 189 грн або 95,8% до загальної суми видатків.  

          Районний  бюджет  Болградського району у цілому з доходів по загальному та спеціальному фонду з трансфертами за 1 квартал 2020 ріку виконано на 100,5%: при призначенні  83 311 731,00  грн. виконано 83 765 816,69 грн.

   

     Прибуткова  частина  районного  бюджету  Болградського району по загальному фонду  за 1 квартал 2020 року  з трансфертами виконано на 100,8%: при призначенні                           81 172 093,00 грн.  виконано 81 833 534,64 грн.

           

         Власні надходження загального фонду  по районному бюджету виконано на 104,9%: при призначенні  17 859 500,00  грн. виконано 18 735 500,34 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження збільшилися на    1 985 183,14 грн. або на 11,9%.

 

       Податок з доходів фізичних осіб  по районному бюджету виконання склало 104,5%: при призначенні  17 800 000,00 грн. виконано 18 597 459,23 грн. У порівнянні з відповідним періодом  минулого року   надходження  збільшилися  на 2 012 237,63 грн. або на 12,1%.

      З плати за оренду майнових комплексів  виконання склало 103,4%: при призначенні    1 200,00 грн. надійшло 1 240,92 грн.

      З плати за надання  адміністративних послуг виконання склало 202,5,0%:  призначено   58 300,00 грн. виконано 118 076,00 грн.,

-          у т.ч. по адміністративному збору  за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надійшло     0,0  грн.  ,

-          по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло 0 грн.

-         плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань надійшло 0 грн.,

-         плата за надання інших платних послуг надійшла в сумі 118 076,00 грн.

 

          Інші надходження надійшли  в  сумі 2 113,08 грн. по відділу освіти.

 

          Офіційні трансферти по загальному фонду виконання склало  99,7%: при призначенні  63 312 593,00 грн. виконано 63 098 034,30 грн.        

 

      Спеціальний фонд з трансфертами  виконання склало 90,3%: при призначенні          2 139 638,00 грн. виконано 1 932 282,05 грн. , власні надходження -  на 133,0%: при призначенні 802 550,00 грн. виконано 1 067 282,05 грн.

 

        Видаткова частина районного бюджету району за 1 квартал 2020 року    освоєна на 81,0%: при уточнених  призначеннях 94 890 305 грн видатки проведено в сумі 76 862 040 грн .

 

              На заробітну плату з нарахуваннями направлено  57 105 932 грн (74,3%) на придбання медикаментів видатки склали 608 634 грн (0,8%), на придбання продуктів харчування направлено 481842,0 грн (0,6%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 785 700 грн (2,3%) та на інші – 16 879 932 грн. 

             У загальній сумі видатків зведеного бюджету видатки на захищені статті (із загального фонду) проведено в сумі 59 982 108 грн або 78,0% до загальної суми видатків без врахування трансфертів.           

              Витрати на утримання органів самоврядування освоєно на 99,2 %: при уточнених призначеннях 1 498 340 грн (на заробітну плату – 949 471 грн (92,7%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 15 650 грн (1,5%). На захищені статті направлено 965 621 грн (94,2 % від загальної суми витрат).

 

                Інша діяльність у сфері державного управління (Районна цільова програма "Об'єднаний трудовий архів територіальних громад Болградського на 2019-2021 роки") Профінансована в сумі   99 410 грн (загальний фонд).

На утримання установ освіти по районному бюджету (загальний фонд) фінансування проведено в сумі 43 289 288 грн, тобто освоєння склало 76,6 %. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 41 241 379 грн (95,3 % від загального обсягу видатків), на придбання продуктів харчування – 361 629 грн. (0,8 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 055 561 грн (2,4%). Видатки на захищені статті проведені в сумі 42 658 569 грн або 98,5 % від загальної суми видатків відділу освіти, у т. ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в сумі   26 384 675 грн., додаткова дотація з державного бюджету –                    2 014 370 грн.  

По установах охорони здоров'я з районному бюджету (загальний фонд) видатки проведено в сумі 12 152 723 грн, або освоєння склало 81,2% до уточнених призначень                            14 973 395 грн, у т. ч. медична субвенція з державного бюджету в сумі 11 170 461 грн, додаткова дотація з державного бюджету – 612 352 тис. грн 

У цілому на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 10 246 639 грн.                         (84,3 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів видатки склали                           608 634 грн, (5,0%), на придбання продуктів харчування направлено 105 000 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 658 040 грн (5,4%). Видатки на захищені статті проведено в сумі  11 618 313 грн, або 95,6% від загальної суми видатків, у т. ч:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - проведена в сумі  11806108,0 грн, у т. ч. медична субвенція з державного бюджету 11 170 461 грн.   На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 10 037 562 грн (85,0 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 549 925 грн (4,7 %), на придбання продуктів харчування направлено 105 000 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 608 194 грн (5,2%). Видатки на захищені статті проведені в сумі  11 300 681 грн, або 95,7% від загальної суми витрат ЦРЛ;

- Первинна медична допомога населенню фінансування проведено в сумі                         342 313 грн, у тому числі - загальний фонд. З районного бюджету фінансування проведено – 263 175 грн, за рахунок  субвенцій з інших місцевих бюджетів –  79 138 грн., на заробітну плату медичним працівникам амбулаторій і фапів району – 209 077 грн.

За рахунок районного бюджету спрямовано:

 

- компенсаційних виплат фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами - в сумі 276 540 грн;

 

- районна цільова програма соціальної підтримки населення на 2019-2021 роки - у сумі  20 672 грн;

 

- підтримка ветеранів війни, праці та Афганістану - в сумі 94 654 грн.

 

    Видатків по територіальному центру соціальної допомоги райдержадміністрації проведено в сумі 1 791 893 грн, тобто освоєння становило  87,9 %. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 1 670 300 грн (93,2 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано     37 529 грн. (2,1 %).

    На утримання видатків установ культури з районного бюджету спрямовано                                   2 820 768 грн, тобто освоєння склало 85,9 %: на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано  10 046  грн, на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 2 697 381 грн, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями музичній школі спрямовано 1 422 255 грн.

    На фізкультуру та спорт направлено 1 066 634 грн, у т. ч:

       - на утримання та навчально-тренувальну роботу  комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл – 1 038 144 грн;

       - на проведення навчально -тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Болградському районі) спрямовано   28 490 грн.

    Інша субвенція сільським бюджетам виділена в сумі 13 741 066 грн.

   Використання резервного фонду. Станом на 1.04.2020 року з резервного фонду районного бюджету профінансовано 152 910 грн, а саме (видатки щодо запобігання занесенню і поширенню на території району гострої респіраторної хвороби, спричиненої короно вірусом COVID-19 у сумі 152910 грн (розпорядження голови районної державної адміністрації від  13.03.2020 року № 79/А-2020 «Про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету щодо запобігання занесенню і поширенню на території району гострої респіраторної хвороби, спричиненої короно вірусом COVID-19»).

 

   Станом на 01.04.2020 року фінансування з бюджету розвитку (спеціальний фонд) проведено в сумі  767 392 грн (додаток додається).

 

Начальник фінансового

управління Болградської

районної державної адміністрації                                                                 В.В.Абаджиєв