30.03.2015

Про доступ до публічної інформації

Для забезпечення безумовного виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" Президентом України 5 травня 2011  року виданий Указ №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

На виконання зазначеного Указу Президента України в апараті Болградської районної державної адміністрації відділ діловодства та контролю є структурним підрозділом, який забезпечує доступ запитувачів до публічної інформації. Відділ здійснює облік запитів на публічну інформацію, їх систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним опрацюванням.

Для забезпечення прозорості та відкритості в роботі Болградської районної державної адміністрації та реалізації прав громадян на доступ до публічної інформації на сторінках веб-сайту адміністрації розміщуються розпорядження голови районної державної адміністрації, які стосуються населення району. Оновлення сторінок здійснюється постійно.

З метою припинення зайвого листування та найшвидшого розгляду запитів громадян районна державна адміністрації пропонує до оформлення відповідної форми запиту попередньо ознайомитися на веб-сайті райдержадміністрації з основними відомостями, що стосуються діяльності райдержадміністрації.

 (ЗУ, Указ №547/2011, Розпорядження РДА, прийняті на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»)