02.02.2015

ПРОТОКОЛ № 2 засідання ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для формування громадської ради при Болградській районній державній адміністрації

ПРОТОКОЛ № 2

засідання ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для  формування громадської ради при Болградській районній державній адміністрації

 

02.02.2015 року                                                                                           м. Болград

14.00

кабінет № 208 райдержадміністрації

 

Присутні 5 членів ініціативної групи:

Мілков Олександр Сергійович – керуючий справами Болградської районної ради,  голова  районної організації профспілок працівників державних установ;

Димитрієв Сергій Гаврилович – член президії Фонду підтримки підприємців Болградського району;

Димитров Анатолій Васильович – голова районної організації “Союз. Чорнобиль. Україна”;

Чебанов Анатолій Георгійович – завідуючий  відділом  АПК  КП “Редакція газети “Дружба”;

Хрістєв Артур Валентинович – головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю райдержадміністрації.

 

Порядок денний:

1. Затвердження списку учасників Установчих зборів – кандидатур до нового складу Громадської ради.

2. Визначення змісту повідомлення щодо проведення Установчих зборів та оприлюднення списку кандидатур до нового складу Громадської ради.

3. Розробка та затвердження порядку денного Установчих зборів для формування нового складу громадської ради.

4. Визначення порядку і способу голосування, підрахунку голосів під час обрання нового складу громадської ради.

 

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Затвердження списку учасників Установчих зборів – кандидатур до нового складу Громадської ради.

Слухали: Хрістєв Артур Валентинович – секретар ініціативної робочої групи з підготовки Установчих зборів для формування громадської ради та відповідальний за прийом документів від ІГС на участь в Установчих зборах доповів, що прийом документів відбувся у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, а також постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996”. Для участі в Установчих зборах подали заявки 18 ІГС та запропоновані наступні кандидатури до нового складу Громадської ради:

 

№ з/п

П.І.Б.

Назва ІГС

1.

Антонова Сніжана Георгіївна

 

Громадська організація “Молодіжний центр розвитку” 

2.

Аврамов Іван Миколайович

Фонд ім. І.М. Інзова

3.

Бошков Володимир Ілліч 

 

Болградська районна громадська організація

“Повернення до життя"

4.

Бондарчук Олег Васильович

Болградська районна громадська організація “Болградське районне козацьке товариство Чорноморського козацького з’єднання”

5.

Ибрагимов Руслан Ренатович

 

Болградська районна дитяча громадська організація “Клуб Кенсін”

6.

Димитров Анатолій Васильович 

 

Болградська районна громадська організація “Союз Чорнобиль Україна”

7.

Широков Микола Олександрович

 

Болградська міська громадська організація “Спілки ветеранів повітрянодесантних військ”   

8.

Коршок Ольга Василівна

Асоціація жінок Болградського району

9.

Бочковар Дмитро Дмитрович

Товариство бессарабських болгар ім. Кирила та Мефодія

10.

Луценко Олександр Петрович

Районна організація ветеранів

11.

Корнієнко Микола Іванович

 

Болградське відділення спілки ветеранів Афганістану

12.

Кулаксиз Ольга Семенівна

 

Первинний осередок Одеського обласного гагаузького національно-культурного товариства “Бірлик”

13.

Русев Петро Васильович

 

Болградський культурний центр ім. академіка Теодорова-Балана

14.

Пандарь Радіон Степанович

 

Албанське культурно-просвітницьке товариство “Відродження”

15.

Мілков Олександр Сергійович

 

Болградська районна організація Профспілки працівників державних установ

16.

Чебанов Анатолій Георгійович

КП редакція районної газети “Дружба”

17.

Агбун Ігор Іванович

Громадська організація “Всеукраїнське об’єднання “Заступ (за соціальну трудову українську перспективу)”

18.

Карамалак Наталія Дмитрівна

ПП “Телерадіокомпанія “Реал-АТВ”

Він запропонував затвердити список учасників Установчих зборів – кандидатур до нового складу Громадської ради при Болградській районній державній адміністрації.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Голосували: “за” – 5, “проти” – 0, “утримались” – 0.

 

Вирішили: Затвердити список учасників Установчих зборів – кандидатур до нового складу Громадської ради при Болградській районній державній адміністрації.

 

2. Визначення змісту повідомлення щодо проведення Установчих зборів та оприлюднення списку кандидатур до нового складу Громадської ради.

Слухали: Хрістєв Артур Валентинович – секретар ініціативної робочої групи з підготовки Установчих зборів для формування громадської ради доповів присутнім проект повідомлення про проведення Установчих зборів та оприлюднення списку кандидатур до нового складу Громадської ради. Він запропонував повідомлення розмістити на офіційному веб-сайті Болградської районної державної адміністрації до 04.02.2015.

Пропозицій щодо внесення змін до проекту повідомлення та терміну його оголошення не надійшло.

 

Голосували: “за” – 5, “проти” – 0, “утримались” – 0.

 

Вирішили:

1. Затвердити зміст повідомлення про проведення Установчих зборів та оприлюднення списку кандидатур до нового складу Громадської ради.

2. Повідомлення розмістити на офіційному веб-сайті Болградської районної державної адміністрації до 04.02.2015.

 

 

3. Розробка та затвердження порядку денного Установчих зборів для формування нового складу громадської ради.

Слухали: Мілков Олександр Сергійович – голова ініціативної робочої групи з підготовки Установчих зборів довів присутнім, що виходячи з досвіду створення Громадської ради при Болградській районній державній адміністрації минулої каденції доцільно до Порядку денного Установчих зборів з обрання нового складу Громадської ради включити наступні питання:

1. Обрання робочих органів установчих зборів (лічильна комісія, голова зборів, секретар) та прийняття регламенту проведення установчих зборів.

2. Звіт голови ініціативної групи про підготовку до установчих зборів.

3. Звіт голови громадської ради при Болградській районній державній адміністрації про її роботу в період 2013-2014 роки.

4. Встановлення граничної чисельності членів нового складу громадської ради.

5. Проведення голосування по обранню нового складу громадської ради.

 

Пропозицій щодо внесення змін до проекту Порядку денного не надійшло.

 

Голосували: “за” – 5, “проти” – 0, “утримались” – 0.

 

Вирішили: Затвердити Порядок  денний Установчих зборів з обрання нового складу Громадської ради при Болградській районній державній адміністрації.

 

Затверджений Порядок денний додається до протоколу.

 

4. Визначення порядку і способу голосування, підрахунку голосів під час обрання нового складу громадської ради.

Слухали: Мілков Олександр Сергійович – голова ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів запропонував такий порядок і спосіб голосування та підрахунку голосів під час обрання нового складу громадської ради:

Кількість членів громадської ради визначається учасниками Зборів шляхом відкритого голосування. Персональний склад громадської ради визначається відкритим голосуванням по кожній висунутій кандидатурі. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у межах встановленої чисельності громадської ради. У разі, якщо два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає можливості визначити, хто з них має стати членом громадської ради, Збори можуть прийняти рішення про збільшення чисельності громадської ради, або провести повторне голосування по кожній з вказаних кандидатур.

Підрахунок голосів по обранню членів громадської ради відбувається лише за участі членів лічильної комісії. Результати підрахунку голосів оформлюються протоколом лічильної комісії, до якого заносяться такі дані: встановлена Зборами чисельність членів громадської ради; кількість уповноважених представників ІГС, які взяли участь у голосуванні; кількість голосів, набраних кожним кандидатом. Протокол лічильної комісії підписується головою, секретарем та усіма присутніми членами лічильної комісії. Протокол лічильної комісії є невід’ємною частиною протоколу установчих зборів.

Він зазначив, що визначений Порядок голосування та підрахунку голосів повинен лягти в основу Регламенту проведення Установчих зборів по обранню Громадської ради при Болградській районній державній адміністрації на 2015- 2016 роки.

 

Пропозицій щодо змін до визначеного порядку і способу голосування та підрахунку голосів під час обрання нового складу громадської ради не надійшло.

 

Голосували: “за” – 5, “проти” – 0, “утримались” – 0.

 

 

Вирішили: Затвердити визначений порядок і спосіб голосування та підрахунку голосів під час обрання нового складу Громадської ради при Болградській районній державній адміністрації.

 

Затверджені повідомлення про проведення установчих зборів та відповідні зразки документів додаються до протоколу.

 

 

 

Голова ініціативної робочої групи                                                                            О.С. Мілков

 

Секретар ініціативної робочої групи                                                                        А.В. Хрістєв