22.12.2014

ПРОТОКОЛ № 1

засідання ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для  формування громадської ради при Болградській районній державній адміністрації

 

17.12.2014 року                                                                                           м. Болград

16.00

кабінет № 305 райдержадміністрації

 

Присутні 5 членів ініціативної групи:

Мілков Олександр Сергійович – керуючий справами Болградської районної ради,  голова  районної організації профспілок працівників державних установ;

Димитрієв Сергій Гаврилович – член президії Фонду підтримки підприємців Болградського району;

Димитров Анатолій Васильович – голова районної організації “Союз. Чорнобиль. Україна”;

Чебанов Анатолій Георгійович – завідуючий  відділом  АПК  КП “Редакція газети “Дружба”;

Хрістєв Артур Валентинович – головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю райдержадміністрації.

 

Порядок денний:

1. Визначення голови та члена ініціативної робочої групи, відповідального за ведення протоколів засідань групи.

2. Визначення дати, місця та порядку проведення Установчих зборів для формування нового складу громадської ради.

3. Затвердження плану роботи ініціативної робочої групи з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради.

4. Затвердження порядку прийняття документів від ІГС на участь в Установчих зборах.

5. Визначення змісту повідомлення про проведення Установчих зборів та затвердження зразків заяви від ІГС на участь в Установчих зборах та інших документів, що додаються до заяви.

 

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Визначення голови та члена ініціативної робочої групи, відповідального за ведення протоколів засідань групи.

Димитрієв Сергій Гаврилович – член президії Фонду підтримки підприємців Болградського району доповів, що враховуючи досвід роботи голови ініціативної групи при формуванні громадської ради, повноваження якої закінчуються, а також організаторські здібності пропонується призначити головою ініціативної робочої групи Мілкова О.С.

Пропозицій щодо інших кандидатур не надійшло.

 

Голосували: “за” – 5, “проти” – 0, “утримались” – 0.

 

Вирішили: Головою ініціативної робочої групи громадської ради при Болградській районній державній адміністрації з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради призначити Мілкова Олександра Сергійовича – керуючого справами Болградської районної ради,  голову  районної організації профспілок працівників державних установ.

 

Димитров Анатолій Васильович – голова районної організації “Союз. Чорнобиль. Україна” запропонував відповідальним за ведення протоколів засідань групи (секретарем групи) призначити Хрістєва А.В.

Пропозицій щодо інших кандидатур не надійшло.

 

Голосували: “за” – 5, “проти” – 0, “утримались” – 0.

 

Вирішили: Відповідальним за ведення протоколів засідань групи (секретарем групи) призначити Хрістєва Артура Валентиновича – головного спеціаліста відділу комунікацій з громадськістю райдержадміністрації.

 

2. Визначення дати, місця та порядку проведення Установчих зборів для формування нового складу громадської ради.

Слухали: Мілков Олександр Сергійович – голова ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів доповів присутнім, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, а також постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996” і передбачених ними термінів виконання заходів з формування нового складу громадської ради доцільно установчі збори провести 11 лютого 2015 року о 14:00 в кабінеті № 208 райдержадміністрації.

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Болградської РДА повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи здійснити до 19 грудня 2014 року, інформування громадськості через друковані засоби масової інформації, місцеве телебачення здійснити до 22 грудня 2014 року.

22 січня 2015 року завершити прийняття і реєстрацію заявок від ІГС та формування списку учасників установчих зборів. Затвердження списків, розробку та затвердження порядку денного установчих зборів та визначення порядку і способу голосування, підрахунку голосів провести під час другого засідання ініціативної робочої групи.

Інформування громадськості через офіційний веб-сайт, друковані засоби масової інформації, місцеве телебачення про місце та час проведення установчих зборів, список учасників установчих зборів – кандидатур до нового складу громадської ради здійснити до 30 січня 2015 року.

 

Вирішили:

1. Установчі збори провести 11 лютого 2015 року о 14:00 в кабінеті № 208 райдержадміністрації.

2. Прийняти до уваги інформацію голови ініціативної робочої групи, врахувати її при складанні Плану роботи ініціативної робочої групи з підготовки та проведення установчих зборів.

 

3. Затвердження плану роботи ініціативної робочої групи з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради.

Слухали: Мілков Олександр Сергійович – голова ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів довів присутнім проект Плану роботи ініціативної робочої групи громадської ради при Болградській районній державній адміністрації з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради та запропонував його затвердити.

Пропозицій щодо внесення змін до проекту Плану не надійшло.

 

Голосували: “за” – 5, “проти” – 0, “утримались” – 0.

 

Вирішили: Затвердити План роботи ініціативної робочої групи з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради

Затверджений План додається до протоколу.

 

4. Затвердження порядку прийняття документів від ІГС на участь в Установчих зборах.

Слухали: Мілков Олександр Сергійович – голова ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів доповів присутнім, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 ініціативна робоча група повинна організувати прийом заявок та визначеного постановою КМУ пакету документів в проміжок мінімум 20 календарних днів від моменту оголошення дати установчих зборів. При цьому прийом документів може здійснюватися як шляхом їх особистого надання, так і через поштові отримання. Разом з тим, визначені члени ініціативної групи, відповідальні за прийом документів, повинні забезпечити фіксування результатів прийому документів у журналі реєстрацій. В нього ж необхідно заносити відомості про надану та перевірену на працездатність електронну версію документів. Враховуючи забезпеченість засобами комунікацій, електронно-обчислювальною і оргтехнікою, він запропонував відповідальним за прийом документів призначити Хрістєва А.В. Прийом документів здійснювати в кабінеті № 412 з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

Пропозицій щодо інших кандидатур та змін до порядку прийняття документів не надійшло.

 

Голосували: “за” – 5, “проти” – 0, “утримались” – 0.

 

Вирішили:

1. Затвердити порядок прийняття документів від ІГС на участь в Установчих зборах.

2. Призначити Хрістєва А.В. відповідальним за прийом документів від ІГС на участь в Установчих зборах.

 

5. Визначення змісту повідомлення про проведення Установчих зборів та затвердження зразків заяви від ІГС на участь в Установчих зборах та інших документів, що додаються до заяви.

Слухали: Мілков Олександр Сергійович – голова ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів довів присутнім проект повідомлення про проведення установчих зборів та роздав для ознайомлення зразки заяви від ІГС на участь в установчих зборах та інших документів, що додаються до заяви.

Пропозицій щодо внесення змін до проекту повідомлення та зразків документів не надійшло.

 

Голосували: “за” – 5, “проти” – 0, “утримались” – 0.

 

Вирішили: Затвердити зміст повідомлення про проведення установчих зборів та зразки заяви від ІГС на участь у зборах і додатків до неї.

 

Затверджені повідомлення про проведення установчих зборів та відповідні зразки документів додаються до протоколу.

 

 

 

Голова ініціативної робочої групи                                                                             О.С. Мілков

 

Секретар ініціативної робочої групи                                                                         А.В. Хрістєв