13.02.2015

П Р О Т О К О Л

установчих зборів уповноважених представників інститутів

громадянського суспільства з формування громадської  ради

 при Болградській  районній державній адміністрації

 

11.02.2015 року                                                                                       м. Болград        

                                                                                                                  14.00

                                                                                                                   кабінет 305                

                                                                                                                   райдержадміністрації

 

Присутні: члени ініціативної робочої групи,

уповноважені представники 16 ІГС.

 

Відсутні: представники 2 ІГС: Болградської районної громадської організації “Повернення до життя”, Болградської міської громадської організації “Спілки ветеранів повітрянодесантних військ

 

Порядок денний

 

1. Обрання робочих органів установчих зборів (лічильна комісія, голова зборів, секретар) та прийняття регламенту проведення установчих зборів.

Інформує: Мілков О.С. – голова ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів

2. Звіт голови ініціативної групи про підготовку до установчих зборів.

Інформує: Мілков О.С. – голова ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів

3. Звіт голови громадської ради при Болградській районній державній адміністрації про її роботу в період 2013-2014 роки.

Інформує: Димитрієв С.Г. – голова громадської ради при Болградській районній державній адміністрації в період 2013-2014 рр.

4. Встановлення граничної чисельності членів нового складу громадської ради.

Інформує: Мілков О.С. – голова ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів

5. Проведення голосування по обранню нового складу громадської ради.

Інформує: Мілков О.С. – голова ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів

6. Різне.

 

Слухали:

1. Обрання робочих органів установчих зборів (лічильна комісія, голова зборів, секретар) та прийняття регламенту проведення установчих зборів.

Мілков О.С. – голова  ініціативної робочої групи привітав присутніх і заявив, що з 18 ІГС, що подали свої документи для участі у зборах присутні 16, тому установчі збори вважаються легітимними та необхідно розпочати їх роботу.

Голосували: “за” – 16 осіб

                                 “проти” – немає

                                 “утримався” – немає

Вирішили: Роботу установчих зборів розпочати.

Мілков О.С. запропонував всім присутнім презентувати інститути громадського суспільства, які вони представляють. Після знайомства він запропонував обрати голову і секретаря зборів, а також лічильну комісію.

Надані пропозиції: обрати головою установчих зборів Милкова О.С., секретарем Антонову С.Г., головою лічильної комісії обрати Чебанова А.Г., членами лічильної комісії -  Аврамова І.М.,  Карамалак Н.Д.

Голосували: “за” – 16 осіб

                                 “проти” – немає

                                 “утримався” – немає

Вирішили: Обрати головою установчих зборів Милкова О.С., секретарем Антонову С.Г., головою лічильної комісії обрати Чебанова А.Г., членами лічильної комісії -  Аврамова І.М.,  Карамалак Н.Д.

Мілков О.С. доповів присутнім, що ініціативною робочою групою підготовлено проект регламенту проведення установчих зборів та запропонував з ним ознайомитись.

Надано пропозицію: Проект регламенту прийняти без змін.

Голосували: “за” – 16 осіб

                                   “проти” – немає

                                   “утримався” – немає

Вирішили:  Проект регламенту проведення установчих зборів прийняти без змін.

 

Слухали:

2. Звіт голови ініціативної групи про підготовку до установчих зборів.

Мілков О.С. – голова  ініціативної робочої групи доповів присутнім, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11. 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, розпорядження голови Болградської районної державної адміністрації від 16.12.2014 № 482/А-2014  утворено ініціативну робочу групу з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації на 2015-2017 роки у складі 5 осіб.

Ініціативною групою проведено відповідну підготовчу роботу у відповідності до вимог зазначеної Постанови КМУ. До ініціативної групи надійшли документи від 18 інститутів громадянського суспільства. Всі отримані документи від ІГС відповідають розробленим зразкам та зареєстровані.

Підсумком роботи групи є те, що на момент початку проведення установчих зборів для участі в них зареєструвалося 16 уповноважених представників інститутів громадянського суспільства і установчі  збори за кількістю учасників признані легітимними, а також порядок підготовки до установчих зборів, визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 дотриманий у повному обсязі.

Надано пропозицію: Взяти до відома інформацію голови ініціативної робочої групи.

Голосували: “за” – 16 осіб

                                   “проти” – немає

                                   “утримався” – немає

Вирішили:  Інформацію голови ініціативної робочої групи взяти до відома.

 

Слухали:

3. Звіт голови громадської ради при Болградській районній державній адміністрації про її роботу в період 2013-2014 роки.

Димитрієв С.Г. – голова громадської ради при Болградській районній державній адміністрації в період 2013-2014 рр. доповів присутнім звіт про її роботу. Під час звіту він зазначив про слабку активність членів громадської ради на при кінці каденції та запропонував відповідально віднестися до формування нового складу ради і врахувати цей фактор при складанні Положення про Громадську раду та її Регламенту.

Звіт додається до протоколу.

Надано пропозицію: Взяти до відома звіт голови громадської ради про її роботу в період 2013-2014 роки.

Голосували: “за” – 16 осіб

                                   “проти” – немає

                                   “утримався” – немає

Вирішили: Звіт голови громадської ради при Болградській районній державній адміністрації про її роботу в період 2013-2014 роки взяти до відома.

 

Слухали:

4. Встановлення граничної чисельності членів нового складу громадської ради.

Мілков О.С. – голова установчих зборів доповів присутнім, що з метою забезпечення відкритого рейтингового голосування під час обрання складу громадської ради членам установчих зборів необхідно встановити її граничну чисельність.

Чебанов А.Г. – завідуючий відділом КП “Редакція газети “Дружба” запропонував чисельність громадської ради встановити 13 осіб.

Димитров А.В. – голова Болградської районної громадської організації “Союз Чорнобиль Україна” запропонував чисельність громадської ради встановити 15 осіб.

Аврамов І.М. – представник Фонду ім. І.М. Інзова запропонував чисельність громадської ради встановити 16 осіб.

Голосували:

 

13 осіб

15 осіб

16 осіб

“за”

1

3

10

“проти”

15

13

1

“утримався”

немає

немає

2

Вирішили: Більшістю голосів граничну чисельність членів нового складу громадської ради встановлено 16 осіб.

 

Слухали:

5. Проведення голосування по обранню нового складу громадської ради.

Мілков О.С. – голова установчих зборів заявив, що гранична чисельність громадської ради співпала з кількістю зареєстрованих кандидатів, тому пропонується шляхом відкритого голосування  провести  обрання, за загальним списком присутніх кандидатів, нового складу громадської ради при Болградській районній державній адміністрації на 2015-2017 роки.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: “за” – 16 осіб

                                   “проти” – немає

                                   “утримався” – немає

Вирішили:  Шляхом відкритого голосування  провести  обрання, за загальним списком присутніх кандидатів, нового складу громадської ради при Болградській районній державній адміністрації на 2015-2017 роки.

За результатами відкритого голосування до складу громадської ради при Болградській районній державній адміністрації на 2015-2017 роки обрано 16 представників інститутів громадського суспільства. Затвердити протокол № 1 лічильної комісії (додається).

Оприлюднити результати підрахунку голосів та список членів громадської ради  на веб-сайті райдержадміністрації до 17.02.2015 року.

№ з/п

П.І.Б.

Назва ІГС

1.

Агбун Ігор Іванович

Громадська організація “Всеукраїнське об’єднання “Заступ (за соціальну трудову українську перспективу)”

2.

Аврамов Іван Миколайович

 

Фонд ім. І.М. Інзова

3.

Антонова Сніжана Георгіївна

 

Громадська організація “Молодіжний центр розвитку”

4.

Бондарчук Олег Васильович

Болградська районна громадська організація “Болградське районне козацьке товариство Чорноморського козацького з’єднання”

5.

Бочковар Дмитро Дмитрович

Товариство бессарабських болгар ім. Кирила та Мефодія

6.

Димитров Анатолій Васильович

 

Болградська районна громадська організація “Союз Чорнобиль Україна”

7.

Ибрагимов Руслан Ренатович

 

Болградська районна дитяча громадська організація “Клуб Кенсін”

8.

Карамалак Наталія Дмитрівна

Телерадіокомпанія “Реал-АТВ”

9.

Корнієнко Микола Іванович

 

Болградське відділення спілки ветеранів Афганістану

10.

Коршок Ольга Василівна

Асоціація жінок Болградського району

11.

Кулаксиз Ольга Семенівна

 

Первинний осередок Одеського обласного гагаузького національно-культурного товариства “Бірлик”

12.

Луценко Олександр Петрович

Районна організація ветеранів

13.

Мілков Олександр Сергійович

 

Болградська районна організація Профспілки працівників державних установ

14.

Пандарь Радіон Степанович

 

Албанське культурно-просвітницьке товариство “Відродження”

15.

Русев Петро Васильович

 

Болградський культурний центр ім. академіка Теодорова-Балана

16.

Чебанов Анатолій Георгійович

 

КП редакція районної газети “Дружба”

 

Слухали:

6. Різне

Мілков О.С. – голова установчих зборів заявив присутнім, що для підготовки першого зібрання нового складу громадської ради, на якому будуть обрані керівні та робочі органи, а також затверджені Положення про громадську раду та її Регламент необхідно певний термін. Він запропонував новому складу громадської ради ознайомитись з Типовим положенням про громадську раду та проектом Регламенту і до 20.02.2015 підготувати пропозиції до проектів зазначених документів та надіслати їх до відділу комунікацій з громадськістю райдержадміністрації для узагальнення. Перше засідання громадської ради призначити на 25.02.2015.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: “за” – 16 осіб

                                   “проти” – немає

                                   “утримався” – немає

Вирішили:  Перше засідання громадської ради при Болградській районній державній адміністрації провести 25.02.2015.

 

 

Голова установчих зборів                                                                        О. С.  Мілков

 

Секретар установчих зборів                                                                       С.Г. Антонова