23.03.2015

П О Т О К О Л № 1 засідання громадської ради при Болградській районній державній адміністраці

П Р О Т О К О Л  № 1

засідання громадської  ради при Болградській  районній

державній адміністрації

 

25.02.2015 року                                                                                       м. Болград        

                                                                                                                  14.00

                                                                                                                   кабінет 208                

                                                                                                                   райдержадміністрації

 

Присутні: члени громадської ради

при  Болградській  районній державній адміністрації – 11 осіб

Відсутні:  члени громадської ради – 5 осіб

(з поважних причин – 3)).

Присутні: представники інших ІГС  – 2 особи

 

Порядок денний

 

1. Обрання керівних органів (голови, заступників голови та секретаря)  громадської ради при Болградській районній державній адміністрації.

 

2. Затвердження Положення про громадську раду при Болградській районній державній адміністрації.

 

3. Затвердження Регламенту громадської ради при Болградській районній державній адміністрації.

 

4. Визначення структури громадської ради, створення робочих органів (президію/правління, комітети, комісії, експертні та робочі групи тощо) громадської ради при Болградській районній державній адміністрації та затвердження їх складу.

 

5. Обговорення Плану діяльності громадської ради при Болградській районній державній адміністрації на 2015 рік.

 

6. Різне.

 

Слухали:

1. Обрання керівних органів (голови, заступників голови та секретаря)  громадської ради при Болградській районній державній адміністрації.

Мілков О.С. – голова  ініціативної робочої групи привітав присутніх і заявив, що з 16 членів громадської ради при Болградській районній державній адміністрації, що були обрані на установчих зборах присутні 11, тому кворум є та необхідно розпочати роботу першого зібрання.

 

Голосували: “за” – 11 осіб

                                 “проти” – немає

                                 “утримався” – немає

 

Вирішили: Роботу зібрання розпочати.

Мілков О.С. запропонував всім присутнім обрати спосіб голосування під час обрання керівних органів. Було запропоновано два способи голосування: 1. Рейтингове голосування, при якому переможець отримує більшість голосів незалежно від кількості кандидатів; 2. Голосування за абсолютною більшістю голосів від наявної кількості членів, при якому переможцю необхідно набрати абсолютну більшість голосів, тобто не менш 9.

Інших пропозицій не надходило.

 

Голосували:                    

 

№1

№2

“за”

9

2

“проти”

2

9

“утримався”

немає

немає

 

Вирішили: Під час обрання керівних органів ради використовувати спосіб рейтингового голосування.

 

Під час обговорення були надані пропозиції обрати головою громадської ради:

1. Бондарчука О.В. – голову Болградської районної громадської організації “Болградське районне козацьке товариство Чорноморського козацького з’єднання”;

2. Мілкова О.С. – голову Болградської районної організації Профспілки працівників державних установ.

 

Голосували:                    

 

Бондарчук О.В.

Мілков О.С.

“за”

2

9

“проти”

9

1

“утримався”

немає

1

 

Вирішили: Обрати головою громадської ради при Болградській районній державній адміністрації Мілкова О.С.

 

Під час обговорення кількості заступників були надані дві пропозиції:

1. Два.

2. Три.

Голосували:                    

 

Два

Три

“за”

9

1

“проти”

1

1

“утримався”

1

9

 

Вирішили: Кількість замів голови громадської ради складатиме дві особи.

 

Мілков О.С. – голова громадської ради при Болградській районній державній адміністрації запропонував заступниками голови обрати:

Бондарчука О.В. – голову Болградської районної громадської організації “Болградське районне козацьке товариство Чорноморського козацького з’єднання”

Антонову С.Г. – голову Болградського відділення Громадська організація “Молодіжний центр розвитку”.

Бочковар Д.Д.  – голова Товариства бессарабських болгар ім. Кирила та Мефодія запропонував заступником голови ради обрати Пандаря Р.С. – голову Албанського культурно-просвітницького товариства “Відродження”.

 

Голосували:                    

 

Бондарчук О.В.

Антонова С.Г.

Пандарь Р.С.

“за”

9

6

5

“проти”

1

3

5

“утримався”

1

2

1

 

Вирішили: Обрати заступниками голови громадської ради при Болградській районній державній адміністрації Бондарчука О.В. і Антонову С.Г.

 

Мілков О.С. – голова громадської ради при Болградській районній державній адміністрації довів присутнім, що секретарем ради може бути обраний представник райдержадміністрації з правом дорадчого голосу та запропонував секретарем громадської ради обрати Хрістєва Артура Валентиновича – головного спеціаліста відділу комунікацій з громадськістю райдержадміністрації.

Інших пропозицій не надходило.

 

Голосували: “за” – 11 осіб

                                 “проти” – немає

                                 “утримався” – немає

 

Вирішили:  секретарем громадської ради при Болградській районній державній адміністрації обрати Хрістєва А.В.

 

Слухали:

2. Затвердження Положення про громадську раду при Болградській районній державній адміністрації.

Мілков О.С. – голова громадської ради при Болградській районній державній адміністрації доповів присутнім, що членам громадської ради була надана можливість ознайомитись з проектом Положення про громадську раду при Болградській районній державній адміністрації та надати свої пропозиції відносно змін до нього. Після обговорення змін та їх врахування було запропоновано затвердити у цілому зазначений Проект.

 

Голосували: “за” – 11 осіб

                                   “проти” – немає

                                   “утримався” – немає

 

Вирішили:  З врахуванням наданих пропозицій затвердити у цілому проект Положення про громадську раду при Болградській районній державній адміністрації.

 

Слухали:

3. Затвердження Регламенту громадської ради при Болградській районній державній адміністрації.

Мілков О.С. – голова громадської ради при Болградській районній державній адміністрації доповів присутнім, що членам громадської ради також була надана можливість ознайомитись і з проектом Регламенту громадської ради при Болградській районній державній адміністрації та надати свої зауваження до нього. Після обговорення зауважень та їх врахування було запропоновано затвердити у цілому зазначений Проект.

 

Голосували: “за” – 11 осіб

                                   “проти” – немає

                                   “утримався” – немає

 

Вирішили:  З врахуванням зауважень затвердити у цілому проект Регламенту громадської ради при Болградській районній державній адміністрації.

 

Слухали:

4. Визначення структури громадської ради, створення робочих органів (президію/правління, комітети, комісії, експертні та робочі групи тощо) громадської ради при Болградській районній державній адміністрації та затвердження їх складу.

Мілков О.С. – голова громадської ради при Болградській районній державній адміністрації запропонував робочих органів громадської ради не створювати, створення експертних та робочих груп здійснювати по мірі необхідності для вирішення тих чи інших завдань. Тобто структуру громадської ради при Болградській районній державній адміністрації мати у складі:

Керівний склад – 3 особи;

Основний склад – 13 осіб;

Секретар – 1 особа.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Голосували: “за” – 11 осіб

                                   “проти” – немає

                                   “утримався” – немає

 

Вирішили:  Затвердити визначений склад громадської ради при Болградській районній державній адміністрації.

 

Слухали:

5. Обговорення Плану діяльності громадської ради при Болградській районній державній адміністрації на 2015 рік.

Мілков О.С. – голова громадської ради при Болградській районній державній адміністрації доповів присутнім, що проект Плану діяльності ради на 2015 рік підготовлений та запропонував присутнім його опрацювати та до 06.03.2015 надати секретарю пропозиції до нього.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Голосували: “за” – 11 осіб

                                   “проти” – немає

                                   “утримався” – немає

 

Вирішили: До 06.03.2015 опрацювати проект Плану діяльності ради на 2015 рік, пропозиції до нього надати секретарю.

 

Слухали:

6. Різне

Мілков О.С. – голова громадської ради при Болградській районній державній адміністрації запропонував наступне засідання громадської ради призначити на 10.03.2015, на якому розглянути та затвердити План діяльності ради на 2015 рік.

 Інших пропозицій не надходило.

 

Голосували: “за” – 11 осіб

                                   “проти” – немає

                                   “утримався” – немає

 

Вирішили: Наступне засідання громадської ради провести 10.03.2015, на якому розглянути та затвердити План діяльності ради на 2015 рік.

 

 

Голова громадської ради                                                                          О.С.  Мілков

 

Секретар                                                                                                     А.В. Хрістєв