22.12.2014

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ініціативної робочої групи громадської ради при Болградській РДА від 10.12.2014 року, протокол № 1

 

П  Л  А  Н

роботи ініціативної робочої групи громадської ради при Болградській районній державній адміністрації

з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний виконавець

Відмітка про виконання

Перший етап - організаційний

1.

Визначення голови та члена ініціативної групи, відповідального за ведення протоколів засідань групи

Під час першого засідання

Члени ініціативної групи

 

2.

Визначення дати, місця та порядку проведення Установчих зборів для формування нового складу громадської ради

Під час першого засідання

Члени ініціативної групи

 

3.

Визначення змісту повідомлення про проведення Установчих зборів та затвердження зразків заяви від ІГС на участь в Установчих зборах та інших документів, що додаються до заяви

Під час першого засідання

Члени ініціативної групи

 

4.

Затвердження порядку прийняття документів від ІГС на участь в Установчих зборах (уточнити місце, термін та особу, що приймає документи)

Під час першого засідання

Члени ініціативної групи

 

5.

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Болградської РДА підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення Установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи

До 19.12.2014

Хрістєв А.В.

 

6.

Інформування громадськості через друковані засоби масової інформації, місцеве телебачення

До 22.12.2014

Хрістєв А.В.

 

Другий етап – підготовчий

7.

Збір ініціативною групою заяв та визначених нею додаткових документів чи відомостей від інститутів громадянського про їх наміри взяти участь в установчих зборах, реєстрація документів та видача довідок про прийом документів

До 22.01.2015

Члени ініціативної групи,

Хрістєв А.В.

 

8.

Розробка та затвердження порядку денного Установчих зборів та визначення порядку і способу голосування, підрахунку голосів

Під час другого засідання

Члени ініціативної групи

 

9.

Завершення реєстрації заявок, формування та затвердження відповідно до отриманих від ІГС заявок списку учасників Установчих зборів

22.01.2015,

Під час другого засідання

Члени ініціативної групи,

Хрістєв А.В.

 

10.

Інформування через офіційний веб-сайт, друковані засоби масової інформації, місцеве телебачення про місце та час проведення Установчих зборів, список учасників Установчих зборів – кандидатур до нового складу громадської ради

До 30.01.2015

Голова ініціативної групи,

Хрістєв А.В.

 

11.

Проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради

11.02.2015

Члени ініціативної групи

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________