18.12.2014

Оголошення про проведення установчих зборів для створення Громадської ради  

при Болградської районної державної адміністрації

 

З метою забезпечення відкритості діяльності Болградської районної державної адміністрації, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, підтримання постійного діалогу з громадськістю та врахування громадської думки у процесі формування та реалізації державної політики при Болградській районній державній адміністрації створюється Громадська рада на 2015-2018 роки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року №688 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996” до складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань зі статусом юридичної особи, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які здійснюють свою діяльність не менше ніж 2 роки до початку формування громадської ради.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які здійснюють свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю відповідних органів, та в статуті яких визначено відповідні цілі і завдання їх діяльності. 

11 лютого 2015 року о 14:00 за адресою м. Болград пр. Леніна, 149, кабінет № 208 відбудуться установчі збори для формування нового складу Громадської ради при Болградської районної державної адміністрації. Членство в Громадській раді є індивідуальним, до складу ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Для участі в установчих зборах до ініціативної робочої групи необхідно подати:

- заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства;

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічну довідку делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, місця проживання;

- копію документу, що підтверджує легалізацію інституту громадянського суспільства, та засвідчену копію його статуту (положення);

- інформацію про результати діяльності (проведені заходи, реалізовані проекти, підготовлені друковані видання та інше) інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років у сфері, що пов'язана з діяльністю відповідного центрального органу виконавчої влади, підписана керівником інституту громадянського суспільства і посвідчена печаткою (у разі наявності).

Зразок заяви для участі в установчих зборах та додатків до неї розміщено на офіційному веб-сайті Болградської районної державної адміністрації http://bolgrad-rda.odessa.gov.ua у розділі “Громадська рада”. 

Заяви на участь в установчих зборах приймаються до 22 січня 2015 року включно (крім вихідних та святкових днів). Матеріали подавати у паперовому вигляді на адресу: м.Болград, пр. Леніна, 149, кабінет № 412 з 8.00 до 12.00, з 13.00 до 17.00 та в електронному вигляді на електронну адресу: politika@bolgrad.odessa.gov.ua.

Телефон для довідок: 4-18-72.

 

Ініціативна робоча група громадської ради

при Болградській районній державній адміністрації

 

Приклад заяви інституту громадянського суспільства

для підтвердження участі в установчих зборах

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

від ___________ 20__ р.

№ ___

 

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради при Болградській районній державній адміністрації

 

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться _________________ 20_____ року візьме уповноважений представник ____(повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації) , який є кандидатом на членство в громадській раді при Болградській  районній державній адміністрації.

повна назва ІГС)___ не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.

До заяви додаються:

  1. Рішення керівника ІГС (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.
  2. Копії документів про легалізацію ІГС.
  3. Інформація про результати діяльності ІГС протягом 2013-2014 років (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).
  4. Біографічна довідка делегованого представника ІГС (не більше 1 стор. тексту на ар. А4).
  5. Електронна версія документів, зазначених у п.3-5 заяви (на CD-диску).

 

(повна назва ІГС)___ не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.

 

Підпис Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС

 

М.П. (за наявності)

 

Приклад виписки з протоколу засідання правління (ради, зборів тощо) ІГС

 

Витяг з протоколу №___ 

засідання правління Болградської районної громадської організації

“Нове життя”

 

____ ____________ 2010року                                                                       м. Болград

 

Присутні: Іванцова О.В. – голова правління;

Ареф’єв І.О. – заступник голови правління;

Члени правління: Іванова А.І.; Круглова Л.В.; Федоров Р.Р.; Кустова С.А.; Ткач І.С. 

 

Порядок денний:

  1. Про участь представника організації в установчих зборах по обранню громадської ради при Болградській районній державній адміністрації.

 

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу громадської ради при при Болградській районній державній адміністрації. Іванцову О.В. – голову правління організації.

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: Іванцова О.В., Круглова Л.В. Термін: до ____ грудня 2014 року.

 

 

Головуючий Іванцова О.В.

 

Секретар Круглова Л.В.

 

Приклад біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС

на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

при Болградській  районній державній адміністрації

 

ІВАНЦОВА Ольга Вікторівна

Посада в ІГС

 

Голова правління Болградської районної громадської організації “Нове життя”

Місце роботи, посада

 

Болградська районна державна адміністрація, головний спеціаліст відділу освіти

Громадянство

 

громадянка України

Число, місяць і рік народження

 

03.06.1966

Місце народження

 

Україна, м. Болград

Освіта

 

Повна вища‚ Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1989 рік, історія, вчитель історії

Науковий ступінь, вчене звання

 

не має

Володіння мовами

 

українська. російська, англійська

Нагороди, почесні звання

 

не має

Досвід роботи у виборних органах

 

депутат Болградської міської ради, з 11.2010 р.

Т р у д о в а д і я л ь н і с т ь

10.1983 до 09.1984

 

піонервожата середньої школи № 3, м. Болград

09.1984 до 07.1989

 

студентка Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна

07.1989 до 09.1997

 

вчитель історії ЗОШ № 3 м. Болград

09.1997 до 02.1999

 

тимчасово не працювала

02.1999 до т.ч.

 

головний спеціаліст відділу освіти Болградської районної державної адміністрації

06.1999 до т.ч.

 

голова правління Болградської районної громадської організації “Нове життя”.

Д о д а т к о в а і н ф о р м а ц і я

Членство в ІГС з 1995 по 1999 р.член Болградської міської організації “ДЕНЬ”

Особисті досягнення голова громадської ради при Болградському МВК

Місця проживання м. Болград, вул. Г. Трайкова, 36, кв.3, тел.: 4-33-22

Контактна інформація м. Болград, вул. Пашутіна, 8, оф.3, тел.: 4-22-33, e-mail: budesh@ya.net

Можливий напрямок роботи у громадській раді

питання регуляторної політики

 

Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

ІНФОРМАЦІЯ*

про результати діяльності інституту громадянського суспільства

протягом 2013-14 років

 

1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.

7. Проведені заходи, програми та проекти реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), які пов'язані з діяльністю відповідного органу виконавчої влади, друковані видання та інше.

 

Посада уповноваженої особи Підпис Ініціали, прізвище

М.П. (за наявності)

 

*Інформація про результати діяльності ІГС за період 2013-2014 роки слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4.