10.05.2019

Умови проведення конкурсу  на зайняття посади  спеціаліста відділу культури Болградської  районної державної адміністрації Одеської області

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

проводить роботу із забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері культури, туризму, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної та клубної справи;

бере участь у організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій, різноманітних виставкових заходів з питань туризму;

готує аналітично-інформаційні матеріали з питань розвитку туристичної галузі району для друкованих та електронних засобів масової інформації;

 організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ  в закладах культури району;

 розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи відділу культури  районної державної адміністрації;

надає необхідну методичну допомогу керівникам закладів культури району у виконанні завдань і доручень;

веде облік існуючих пам'яток історії, археології та архітектури у районі;

координує роботу з питань підготовки кадрів та підвищення кваліфікації працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької  сфери і сфери  туризму;

контролює та бере безпосередню участь в підготовці та проведенні фестивалів, свят, конкурсів, оглядів самодіяльної народної творчості, художніх промислів і ремесл у районі;

готує матеріали щодо відзначення державними нагородами та почесними званнями працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, а також громадян за видатні заслуги в розвитку культури;

у межах компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій на виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня;

бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів;

проводить експертизу документів, готує інформацію про результати цієї роботи;

виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням начальника відділу культури районної державної адміністрації.

 

Умови оплати праці

1)      посадовий оклад – 3524 грн.;

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  18 січня 2017 року № 15.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4)  копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка.

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

 

Кандидати можуть подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи приймаються до 15.45   24 травня 2019 року за адресою: Одеська область,  м. Болград, проспект Соборний, 149,  каб. 303

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс буде проведений 29 травня 2019 року о 10.00 за адресою: Одеська область,  м. Болград, проспект Соборний, 149,  каб. 303

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Мазур Домнікія Дмитрівна

тел. (04846) 4-32-45;

rda@bolgrad.odessa.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

 

Вища освіта за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребує.

 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа)

1)володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача;

2)навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет;

3)      вміння використовувати офісну техніку.

2.

Необхідні ділові якості

(розмістити за пріоритетністю)

1) організаторські здібності;

2) уміння працювати в команді;

3) оперативність;

4) стресостійкість.

 

3.

Необхідні особистісні якості (розмістити за пріоритетністю)

1) креативність;

2) ініціативність;

3) відповідальність;

5) комунікабельність.

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про запобігання корупції».

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Закон України «Про культуру»;

Закон України «Про туризм»;

Закон України «Про охорону культурної спадщини»;

інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність відділу.

 

__________________________________