З А К О Н У К Р А Ї Н И Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків