19.06.2019

Виплата пенсії у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон

Статтею 51 закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, пенсія, призначена на Україні, виплачується за  шість місяців наперед перед від’їздом, починаючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання.  Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому випадку якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

У разі виїзду пенсіонера на постійне проживання за кордон йому необхідно особисто звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України із заявою про припинення виплати пенсії. Згідно з Порядком  подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління  Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1. До заяви про припинення виплати пенсії у зв’язку з виїздом за кордон подається закордонний паспорт з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон та талон про зняття з реєстрації за місцем постійного проживання.

Пенсія, яку пенсіонер отримував в Україні до виїзду на постійне проживання в іншу країну, за його заявою може бути виплачена за шість місяців наперед  від’їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Крім того, кожному пенсіонеру важливо з’ясувати в територіальному органі   Пенсійного фонду України про пенсійне забезпечення країни, в яку він виїжджає для постійного місця проживання, про укладення з цією країною угоди в сфері соціального забезпечення. Потрібно дізнатися чи буде йому призначена пенсію за новим місцем проживання, чи пенсію йому переказуватиме Пенсійний фонд України.

Виплата пенсії за кордон можлива лише за наявності двостороннього договору (угоди) про соціальне забезпечення між Україною та державою, до якої виїжджає пенсіонер на постійне проживання. У разі виїзду на постійне проживання до таких країн як Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан пенсія може бути виплачена за заявою пенсіонера за шість місяців наперед перед від’їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Надалі виплата пенсії в Україні припиняється. Після переїзду пенсіонера йому необхідно звернутись до територіального органу за новим місцем проживання із з заявою про призначення пенсії. Пенсія буде призначена за законодавством держави нового місця проживання.        

У разі переїзду пенсіонера до таких країн, як Естонія, Латвія, Литва, а також Болгарія, Іспанія, Чехія, Словаччина, пенсія може бути виплачена за заявою пенсіонера за шість місяців наперед перед від’їздом. Після переїзду пенсіонера йому необхідно звернутися до територіального органу призначення із заявою про переказ йому пенсії, призначеною в Україні. У заяві слід вказати назву територіального органу Пенсійного фонду України, в якому пенсіонер перебував на обліку перед від’їздом за кордон. Дана заява разом з документами, які підтверджують реєстрацію за новим місця проживання пенсіонера, надсилається до   Пенсійного фонду України, який приймає рішення що переказування пенсії пенсіонеру. У разі повернення колишнього громадянина України з-за кордону на постійне місце проживання в Україну, виплата пенсії, що була йому призначена до виїзду, поновлюється відповідно до ст.49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та міжнародних договорів (угод) України про соціальне забезпечення.

 Але це не стосується пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначених згідно зі статтею 54 Закону  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Такі пенсії Пенсійний фонд України виплачує у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання до іншої країни незалежно  від наявності двосторонніх договорів про пенсійне забезпечення.

Якщо пенсіонер від’їжджає тимчасово, зокрема на роботу або лікування, до іноземної держави, територіальні органи Пенсійного фонду України продовжують виплату пенсії такому пенсіонерові відповідно до статті 47 Закону. 

 

Начальник відділу з питань виплати пенсій №6                                                                І.Прутяну   

 головного управління Пенсійного фонду України
в Одеській області