31.07.2014

Вимоги  діючого законодавства  України

з питання легалізації трудових відносин та заробітної плати

 

Легалізація робочих місць та заробітної плати є одним з ключових завдань, які стоять перед органами Пенсійного фонду .

Зарплата в «конвертах» не тільки негативно впливає на наповнення пенсійного бюджету, позбавляє громадян страхового стажу, а також і можливості отримати в майбутньому заслужену пенсію. Окремі роботодавці цілком осмислено ігнорують закони: працевлаштовують працівників без документального оформлення , виплачують зарплату в «конвертах», ведуть подвійну бухгалтерію, не сплачують до бюджету податки з зарплати. Ще гірше, коли найманому працівникові ставляться відмітки про неповний робочий день і виплачується зарплата менше мінімально встановленого розміру. Таким засобом керівники намагаються уникнути витрат на фонд оплати праці, чим завдають прямий збиток не тільки державі, а й робочим, які у них офіційно не працевлаштовані, так як робочий стаж їм зараховується частково, або не зараховується взагалі.

Таким чином майбутні пенсіонери втрачають право на призначення гідної пенсії, а нинішні - на перерахунок вже призначеної . Саме такий факт сприяє масовому недотримання трудових і пенсійних прав працівників. Страхувальник позбавляє своїх працівників заслуженого пенсійного забезпечення та можливості гідного життя в старості, а працівники вже зараз не мають можливості отримати оплату за листками непрацездатності, позбавлені допомоги у зв'язку з безробіттям чи відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. При нарахуванні таких виплат враховується тільки офіційна заробітна плата.

Особливою популярністю у суб'єктів господарювання користуються цивільно - правові договори. Слід зауважити, що цим договором процес праці не регламентується - працівник у штат підприємства не враховується, не видається наказ про прийняття його на роботу, не робиться запис у трудовій книжці, на працівника не поширюється дія внутрішнього трудового розпорядку. А ще - ніяка відповідальність роботодавця.

Таким чином для забезпечення свого майбутнього найманий працівник повинен вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин шляхом укладення трудового договору, а також регламентацію трудових відносин відповідно до чинного трудового законодавства. У разі відмови кожен громадянин має право звернутися до компетентних державних органів за захистом своїх конституційних прав.

Для детінізації заробітної плати управління Пенсійного фонду тісно співпрацює з соціальними партнерами, органом Державної податкової служби, прокуратурою, територіальною інспекцією праці та місцевим органом влади.

Частина 2 статті 2 КЗпП України передбачає, що працівники реалізують право на працю за допомогою укладання трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Укладення трудового договору означає, що працівник і власник взяли на себе зобов'язання, встановлені для сторін трудового договору . А саме - працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену угодою, а власник підприємства, установи, організації або фізична особа зобов'язуються виплачувати працівникові заробітну плату і надавати безпечні умови праці, необхідні для виконання роботи.

 

В.Д.Калібова – начальник відділу надходження,

 прогнозування платежів, обліку застрахованих осіб

та контрольно-перевірочної роботи УПФУ у Болградському районі