29.09.2012

Обмеження для державних службовців

З 1 липня 2011 року вступив в дію Закон України „Про засади запобігання і протидії корупції”. Законом зокрема передбачені обмеження для державних службовців щодо використання службового становища.

Стаття 6 Закону встановлює обмеження щодо використання службового становища наступнимособам, уповноваженим на виконання функцій держави:

1. державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування;

2. посадовим та службовим особам органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби;

3. особам, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи в установлених законом випадках);

4. посадовим та службовим особам інших органів державної влади;

5. особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особи начальницького складу податкової міліції;

6. членам Центральної виборчої комісії;

7. народним депутатам України, депутатам Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатам місцевих рад.

Вищезазначеним особам забороняється використовувати свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:

-  неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);

-  неправомірно сприяти призначенню на посаду особи;

-  неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;

-  неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.

З метою запобігання і протидії корупції щодо використання службового становища державними службовцями громадяни мають право звертатися до правоохоронних органів.

 

О.П.Велікова

завідувач юридичним сектором

управління Пенсійного фонду України

у Болградському районі