02.04.2012

Добровільна участь в истемі загальнообов’язкового державного соціального страхування

З 1 січня 2011 року набрав чинності Закон України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон).
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) - це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється з метою забезпечення захисту застрахованих осіб на отримання страхових виплат за усіма діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування: пенсійного страхування, страхування на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Законом визначено розмір єдиного внеску та перелік платників, які його сплачують в обов’язковому порядку, але для забезпечення страхового стажу при призначенні пенсій та інших страхових виплат деякі особи мають право на добровільну сплату єдиного внеску.
На добровільну сплату єдиного внеску мають право:
- члени фермерського господарства, особистого селянського господарства - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та пенсійне страхування;
- громадяни України, які працюють за межами України, - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та пенсійне страхування;
- фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності,  - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та/або від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
- особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та/або від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Зазначені особи беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, але не менше одного року.
Для добровільної сплати єдиного внеску особи подають до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання заяву. Територіальний орган Пенсійного фонду, що отримав заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, має право перевірити викладені в заяві відомості та вимагати від особи, яка подала заяву, документи, що підтверджують зазначені відомості.
З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, територіальним органом Пенсійного фонду в строк не пізніше, ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви, укладається договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Для осіб, які виявили бажання брати участь в одному із видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, розмір єдиного внеску визначається у таких відсотках до бази нарахування єдиного внеску:
- на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування - 33,2%;
- на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 1,5%;
- на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 1,9%;
- на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 1,51%.
Базою нарахування єдиного внеску є сума, яка визначається особою самостійно, але не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Мінімальний страховий внесок щомісячно розраховується як добуток мінімальної заробітної плати на розмір єдиного внеску.
Розмір мінімальної заробітної плати на 2012 рік встановлено Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» та становить: з 1 січня – 1073 грн, з 1 квітня – 1094 грн, з 1 липня – 1102 грн, з 1 жовтня – 1118 грн, з 1 грудня – 1134 грн.
Особи, які бажають заключити договір про добровільну сплату єдиного внеску, можуть звернутися за адресою: м. Болград, вул. Лиманна, 39, кабінет № 4 управління ПФУ у Болградському районі.
Більш детальну інформацію можна отримати в управлінні Пенсійного фонду України у Болградському районі під час особистого прийому або за телефонами 4-25-03, 4-11-09,             4-25-29.

С.І.Пельтек – перший заступник начальника управління Пенсійного фонду України у Болградському районі