05.07.2016

Програма

управління Пенсійного фонду України у Болградському районі Одеської області

щодо впровадження антикорупційних заходів на 2016 рік 

 

І. Загальні положення

 

Програма розроблена відповідно до пріоритетів антикорупційної політики держави, визначених Засадами державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки, затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014 року №1699-VII, Законом України “Про запобігання корупції”, Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)                   на 2015 — 2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №265.

Програма на 2016 рік складена за результатами аналізу корупційних ризиків                        у діяльності управління Пенсійного фонду України у Болградському районі Одеської області (далі – управління)  з урахуванням виконання завдань щодо впровадження антикорупційних заходів у 2015 році і включає визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, оцінку корупційних ризиків, заходи щодо їх усунення, строки та осіб, відповідальних за виконання, процедури проведення моніторингу та оцінки виконання завдань, поширення інформації про результати проведеної роботи.

 

ІІ. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції та визначення ризиків

 

Забезпечуючи реалізацію державної політики з питань пенсійного забезпечення            та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, управління здійснюють обслуговування переважної частини населення – майбутніх й теперішніх одержувачів пенсійних виплат.

Ефективна процедура діяльності управління є невід’ємною складовою створення системи доброчесної та професійної публічної служби, спрямованої на благо держави                   й суспільства, проте ризики її реалізації є системними для держави:

- недосконале та нестабільне законодавство;

- високе навантаження у поєднанні з низькою мотивацією державних службовців;

- неефективний доступ до інформації, яка використовується органами Пенсійного фонду України в процесі їх діяльності.

Особливості сфери діяльності управління зумовлюють збереження частини дискреційних повноважень, унеможливлюють виключення контактів між громадянами               та працівниками управління, які готують документи для прийняття рішень щодо призначення та здійснення пенсійних виплат, мають високий ризик виникнення конфлікту інтересів, насамперед потенційного.

Іншими чинниками, які сприяють корупційним проявам в діяльності працівників управління, можуть бути:

- недосконалість системи централізованого контролю за прийняттям рішень в органах Пенсійного фонду України, у тому числі щодо призначення та виплати пенсій;

- неврегульованість або недостатня урегульованість процедур та функціональних процесів, можливість здійснювати неприпустимі операції або не здійснювати необхідні;

- кваліфікаційний рівень працівників;

- не доброчесна поведінка;

- недосконалість контролю щодо управління об'єктами державної власності.

У 2015 році прийнято низку нормативно — правових та управлінських рішень, спрямованих на уникнення зазначених ризиків, підвищення ефективності діяльності органів Пенсійного фонду України та гарантування професійності та відповідальності його службовців.

Програма спрямована на своєчасне виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків в діяльності управління, причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють, шляхом створення системи запобігання корупційним проявам на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, періодичного перегляду та забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам; створення механізмів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників управління; поглиблення участі громадськості у формуванні державної політики у сфері пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, зокрема шляхом попереднього громадського обговорення суспільно важливих рішень з використанням позитивного вітчизняного досвіду на основі найкращої світової практики.

Передумовою позитивних результатів має стати поширення інформації щодо програми антикорупційного спрямування, яка впроваджена в роботу управління, відповідної процедури моніторингу та оцінки її виконання.

 

ІІІ. Заходи щодо усунення корупційних ризиків.

 

3.1. Удосконалення нормативно-правової бази

3.1.1. Проведення аналізу діючих нормативно — правових актів щодо передбачення ними порядку врегулювання конфлікту інтересів службових осіб управління та внесення пропозицій удосконалення щодо необхідності їх перегляду, включаючи урегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників управління та членів їх сімей.

Парушева Н. В., Мартюк О. С.,

Кравченко Є.М, Чумакова М.М.

Протягом 2016 року

 

3.1.2. Здійснення моніторингу норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність управління, для виявлення прогалин              та недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників управління в корупційну                     чи злочинну діяльність.

Парушева Н. В., Мартюк О. С., Кірчев І.І.,

керівники структурних підрозділів управління.

Протягом 2016 року

 

3.2. Організаційно-управлінські заходи

3.2.1.      Дослідження проектів організаційно - розпорядчих документів, що видаються управлінням, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень, додержання порядку узгодження та схвалення проектів рішень.

 

Парушева Н. В., Мартюк О. С.,

Кравченко Є.М, Кірчев І.І.

Протягом 2016 року.

 

3.2.2. Аналіз ефективності процедур позасудового вирішення спорів (адміністративного оскарження) рішень (дій, бездіяльності) управління щодо пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, з метою визначення механізмів удосконалення процедур реалізації прав громадян.

Парушева Н. В., Мартюк О. С.,

Кравченко Є.М, Кірчев І.І.,

Чумакова М.М., Луцканов С.О., Курдоглова Н.І.

Протягом 2016 року

 

3.2.3. Моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах.

 

Парушева Н.В., Мартюк О.С., Кравченко Є.М., керівники структурних підрозділів управління.

Протягом 2016 року

 

3.2.4. Вдосконалення механізмів здійснення контрольно-аналітичної роботи, спрямованої на визначення повноти та своєчасності реалізації структурними підрозділами управлінням повноважень (прийняття рішень, виявлення фактів бездіяльності/незаконних рішень, дій) з урахуванням оптимізації функціональних процесів.

 

Парушева Н.В., Мартюк О.С.,

Кравченко Є.М.

Протягом 2016 року

 

3.2.5. Дослідження рішень щодо пенсійного забезпечення працівників управління, членів їх сімей, у тому числі на виконання судових рішень.

 

Парушева Н.В., Мартюк О.С., Чумакова М.М.,

Кірчев І.І., Кравченко ЄМ.,

ІІ, ІV квартал 2016 року

 

3.2.6. Забезпечення впровадження відео - та аудіо - фіксації під час проведення прийому громадян, із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя.

Парушева Н.В., Васильєва Н.О., Луцканов С.О.
За окремим графіком в межах фінансових можливостей

 

3.2.7. Впровадження порядку обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами управління,            які безпосередньо здійснюють прийом громадян.

 

Парушева Н.В., Дулгер О.М.,

Чумакова М.М., Луцканов С.О.

Протягом 2016 року

 

3.3. Формування світогляду неприйняття корупції, залучення громадськості до реалізації антикорупційних заходів

 

3.3.1. Оприлюднення програми та інших заходів антикорупційного спрямування,                які впроваджені в роботу управління.

 

Кравченко Є.М., Кірчев І.І.

Протягом 2016 року

 

3.3.2. Моніторинг стану виконання заходів щодо запобігання корупційних проявів, підготовка звіту про його результати, в тому числі про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

 

Мартюк О.С., Кравченко Є.М.

Щоквартально

3.3.2.      Забезпечення повноти та своєчасності розгляду завідувачем сектору персоналу та організаційно-інформаційної роботи  повідомлень громадян щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників управління, що надходять до управління, в тому числі                  до Контакт — центру Пенсійного фонду України.

 

Кравченко Є.М.

Протягом 2016 року

3.3.4. Залучення громадськості до обговорення підсумків роботи управління, оцінки виконання покладених функцій, включаючи анкетування, опитування та інші методи комунікації з громадськістю. Надання головному управлінню Пенсійного фонду України            в Одеській області узагальненого звіту про результати виконання антикорупційних заходів.

 

Парушева Н. В., Мартюк О. С.,

Кравченко Є.М.

Протягом 2016 року

 

3.3.5. Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності органів Пенсійного фонду України та публічної інформації, яка отримана, створена або знаходиться у володінні управління, у тому числі              у формі відкритих даних, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України                  від 21 жовтня 2015 року №835 “Про затвердження Положення про набори даних,                  які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”.

 

Парушева Н. В., Мартюк О. С., Кравченко Є. М.,

керівники структурних підрозділів управління.

Протягом 2016 року

 

3.4. Автоматизація функціональних процесів, інформаційно-технічне забезпечення

 

3.4.1. Проведення співставлення даних, що містяться в базах даних одержувачів пенсій, з даними Центрального банку даних з проблем інвалідності.

 

Парушева Н.В., Чумакова М.М.,

До 01 жовтня 2016 року

 

3.4.2. Проведення співставлення даних, що містяться в системі призначення                      та виплати пенсій, з інформацією, що передається до банків та виплатних об'єктів поштового зв'язку при здійсненні виплати та доставки пенсій.

 

Парушева Н.В., Чумакова М.М.,

До 01 жовтня 2016 року 

 

3.5. Удосконалення роботи з персоналом

 

3.5.1. Забезпечення функціонування системи правової освіти працівників управління, в тому числі у сфері антикорупційного законодавства.

 

Парушева Н.В., Мартюк О.С., Кравченко Є.М.,

керівники структурних підрозділів управління.

Протягом 2016 року

3.5.2. Удосконалення критеріїв та системи оцінки ефективності роботи працівників управління для визначення рівня результативності та ефективності служби, планування кар'єри, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності, стимулювання результативної діяльності.

 

Парушева Н.В., Мартюк О.С., Кравченко Є.М.

До 01 липня  2016 року

 

3.5.3. Проведення постійного моніторингу додержання посадовими особами антикорупційного законодавства, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб.

 

Кравченко Є.М.

Протягом 2016 року

 

3.5.4. Забезпечення контролю за своєчасністю подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави в управлінні, за минулий рік та надання допомоги у їх заповненні.

Кравченко Є.М.

До 31 березня 2016 року

 

3.6. Сфера публічних фінансів

 

3.6.1. Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України, передбачених законодавством.

Парушева Н.В., Васильєва Н.О.

У встановлені строки

 

3.6.2. Здійснення контролю за організацією та проведенням управлінням процедур закупівель, створення оптимальних умов для уникнення можливостей варіювання                         з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику.

 

Пельтек С.І.

Протягом 2016 року

 

3.6.3. Здійснення управлінням у 2016 році закупівель товарів з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством.

 

Парушева Н.В., Васильєва Н.О.

Протягом року

 

3.6.4. Здійснення постійного контролю за формуванням потреби та здійсненням фінансування пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій.

 

Парушева Н.В., Чумакова М.М., Васильєва Н.О.

Протягом року

 

3.6.5. Проведення спільно з представниками Ізмаїльського  центру поштового зв’язку Одеської дирекції УДППЗ “Укрпошта” перевірок стану виплати пенсій через виплатні об'єкти поштового зв'язку Болградського району.

 

Кірчева Д.Д.

Протягом року

 

ІV. Механізми реалізації та контролю за виконанням Програми

 

Для реалізації Програми передбачається:

- утворення комісій в управлінні, до повноважень яких мають належати визначення пріоритетів, координація та моніторинг виконання програми антикорупційного спрямування, надання консультацій та порад з питань запобігання корупції, розгляд інформації                      про підозри в корупції;

- включення до планів роботи управління та структурних підрозділів управління, заходів щодо запобігання корупційним проявам, та здійснення моніторингу їх реалізації;

- проведення регулярного моніторингу виконання Програми на основі результатів обліку фактів (подій), які мають ознаки корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, статистичних спостережень та аналізу практики застосування антикорупційного законодавства;

- проведення аналізу якості та оперативності обслуговування осіб, що звертаються                до управління, шляхом їх анкетування та через опитування відвідувачів веб — сайту Пенсійного фонду України;

- своєчасне інформування правоохоронних органів про протиправні дії державних службовців у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства                    при виконанні ними посадових обов’язків.

Оцінка стану виконання Програми та розгляд пропозицій щодо її перегляду здійснюється на підставі щоквартального звіту. Звіт складається на основі інформацій структурних підрозділів управління сектором персоналу та організаційно-інформаційної роботи управління з урахуванням результатів реалізації визначених заходів та надсилається до головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області щокварталу                     до 01 числа наступного місяця.