19.07.2016

Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

             Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсія - щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого цим Законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім'ї у випадках, визначених цим Законом.

Майже щодня до управління Пенсійного фонду України у Болградському районі Одеської області (далі – управління) звертаються люди за призначенням пенсій, яким не вистачає необхідного мінімального страхового стажу, тому фахівцями управління проводиться роз’яснювальна робота щодо залежності майбутньої пенсії та соціальних виплат  від страхового стажу та розміру офіційної заробітної плати, з якої сплачено обов’язкові платежі.

           На сьогодні значна кількість населення Болградському району в працездатному віці не отримує офіційних доходів, тому втрачає право на гідне пенсійне забезпечення, яке гарантоване державою.

         При цьому, держава надає можливість громадянам подбати про свою майбутню пенсію за різних життєвих обставин шляхом добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка дає можливість громадянам, які не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, набути пенсійних прав нарівні з громадянами, для яких участь у пенсійному страхуванні є обов’язковою.

           Так, згідно з ухваленим 9 липня 2003 року Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", з 1 січня 2004 року запроваджена нова формула розрахунку пенсій, яка встановлює пряму залежність розміру пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого сплачувались страхові внески.

           Відповідно до ст. 12 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 цього Закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, мають право на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Зазначені особи можуть брати добровільну участь у солідарній системі або в накопичувальній системі пенсійного страхування, або одночасно в обох системах відповідно до укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь) згідно із Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

           Відповідно до ч. 2 та ч. 3 ст. 10 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" № 2464-VI  від 08.07.2010 року (далі – Закон № 2464 ) особи, зазначені в частині першій цієї статті, беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, але не менше одного року (крім договорів про одноразову сплату).

Особи, зазначені в частині першій цієї статті, подають до органу доходів і зборів за місцем проживання відповідну заяву в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

           Вищезазначені особи вважаються застрахованими з моменту укладення договору.

   Для укладення договору про добровільну участь незастрахованій особі необхідно подати до територіального органу Державної фіскальної служби України за місцем проживання :

  -    відповідну заяву за встановленою формою,

-          копію документа, що посвідчує особу,

-          копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера 

-          копію трудової книжки (у разі наявності).

   В Болградському районі з відповідною заявою можна звернутись до  Болградського відділення Ізмаїльської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області (м. Болград, вул. Болгарських ополченців (Асена Христєва), будинок 24 ).

   Відповідно до ч. 6 ст. 10 Закону № 2464 єдиний внесок для осіб, які мають право на добровільну сплату внеску, встановлюється у розмірі, визначеному статтею 8 цього Закону.

Частиною 5 ст. 8 Закону № 2464 та п. 9 розділу ІІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 року № 449) закріплено, що єдиний внесок для платників, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування єдиний внесок встановлюється у розмірі 22 відсотків суми, що визначається такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

                 РОЗМІР  МІНІМАЛЬНОГО  СТРАХОВОГО ВНЕСКУ 

  •     з  1 травня  2016 року     – 319 грн 00 коп. (22% * 1450 грн.),
  •     з  1 грудня  2016 року     – 352 грн 00 коп. (22% * 1600 грн.).

 

Відповідно до абзацу 1 ч.5 ст. 10  Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору (крім осіб, зазначених в абзацах другому - четвертому частини першої цієї статті).

Одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, передбачена абзацом першим цієї частини, може бути здійснена за окремим договором, укладеним у порядку, передбаченому частинами першою, третьою та четвертою цієї статті.

             Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що в даний час держава надає можливість особам, які не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, але добровільно сплачують страхові внески, подбати про свою майбутню пенсію та й про своє майбутнє в цілому.

Завідувач юридичного сектору                                                  Т.Д. Воловяшко