02.09.2019

Виплата пенсій у зв’язку з втратою годувальника

Право на виплату пенсії у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» мають діти, які не досягли 18 років.

Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається, зокрема, непрацездатним дітям, тобто дітям, які не досягли 18 років, або які старші цього віку, за умови, що вони до досягнення 18 років стали особами з інвалідністю. Крім цього, право на отримання пенсії мають діти, які досягли повноліття, але продовжують навчатись. У такому випадку пенсія виплачується до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення 23-річного віку.

Право на пенсію  у зв’язку з втратою годувальника мають лише особи, які навчаються за денною формою навчання та діти сироти — до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Також пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується дітям до досягнення ними 23-річного віку незалежно від факту роботи.

При досягненні дитиною 18 років виплата пенсії у зв’язку з втратою годувальника припиняється  з  першого  числа  місяця,  що  настає  за  місяцем,  в  якому  вона  досягла 18-річного віку. Отже, якщо дитині виповнилося 18 років, проводити виплату пенсії слід особисто, крім випадків, коли над нею встановлено опіку (піклування). Пенсійна справа переоформлюється на ім`я дитини та виплата пенсії буде провадитись особисто, до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довж ніж до досягнення ними 23-річного віку.

Якщо пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується на двох та більше непрацездатних членів сім`ї, та одному з непрацездатних членів сім`ї виповнюється 18 років, то виплата пенсії припиняється у  зв’язку з необхідністю подальшого виділення частки пенсії на повнолітнього одержувача ( за умови його навчання за денною формою навчання ).

Виплата пенсії  у зв’язку з втратою годувальника на молодших утриманців продовжується після з`ясування обставин підстави для виплати на повнолітнього утриманця.

 

Заступник начальника відділу з питань виплати пенсій №6

управління з питань виплати пенсій                                                                        Є. Дімова