06.11.2018

Звіт відділу діловодства та контролю апарату Болградської районної державної адміністрації про виконання плану роботи районної державної адміністрації  в І кварталі 2018 року

Протягом І кварталу 2018 року відділ діловодства та контролю апарату Болградської районної державної адміністрації (далі - відділ) серед інших завдань забезпечував виконання Плану роботи районної державної адміністрації. Проаналізувавши звіти структурних підрозділів райдержадміністрації та районних служб, а також електронну базу документів, що надійшли до райдержадміністрації, відділ зробив такі висновки.

 

І. Питання стану виконавської дисципліни, актів і доручень Президента України, розглянуті на засіданнях колегії Болградської райдержадміністрації

Згідно з планом роботи райдержадміністрації на І квартал 2018 року, проведено
1 чергове засідання колегії Болградської районної державної адміністрації. Згідно з планом роботи райдержадміністрації, розглянуто 5 питань:

№з/п

Дата проведення, № протоколу

Назва питання

№ розпорядження, дата видання

  1.  

21.02.18 №1

Про стан виконання районного бюджету та бюджету Болградського району за 2017 рік

№46/А-2018

21.02.2018

  1.  

Про підсумки соціально-економічного розвитку Болградського району за 2017 рік

№47/А-2018

21.02.2018

  1.  

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування Болградського району у 2017 році

Взяти до відома

  1.  

Про підсумки надання медичної допомоги населенню Болградського району в КЗ «Болградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
за 2017 рік

№45/А-2018

21.02.2018

  1.  

Про підсумки діяльності КУ «Болградська центральна районна лікарня» за  2017 рік

 

Позапланових питань не було.

За підсумками роботи колегії інформації зі всіх розглянутих питань взято до відома та видано 3 розпорядження голови райдержадміністрації.

У І кварталі на контролі перебувало 1 доручення, дане на засіданні колегії Болградської райдержадміністрації 20 грудня 2017 року (протокол №10) - міськсільголовам району поліпшити роботу з організації призову громадян на строкову військову службу навесні наступного року, забезпечивши стовідсоткове прибуття призовників до районної призовної дільниці Болградського районного військового комісаріату й виконання плану призову громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань України навесні 2018 року, доведеного Одеським обласним військовим комісаріатом.  

Контроль за виконанням цього доручення триває. 

 

ІІ. Апаратні наради в райдержадміністрації з розглядом питань

Протягом І кварталу 2018 року проведено 7 апаратних нарад при голові райдержадміністрації, на яких розглянуто 35 основних питань: 28 запланованих
і 7 додаткових.

Тематика питань, розглянутих на апаратних нарадах, передбачена планом роботи Болградської районної державної адміністрації. Найактуальнішими були питання про: фінансовий стан у районі; про стан надходжень коштів до зведеного бюджету та до районного бюджету Болградського району; стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Болградської районної державної адміністрації, та стан виконавської дисципліни в апараті Болградської районної державної адміністрації та її структурних підрозділах за місяць; стан розрахунків за спожиті енергоносії та надані комунальні послуги в бюджетних установах  Болградського  району; хід зимівлі тварин і стан поголів’я
в сільськогосподарських підприємствах Болградського району; результати проведених у 2017 році земельних торгів у формі аукціону на земельні ділянки, розташовані в Болградському районі; стан захворюваності на ГРВІ та грип у Болградському районі та заходи щодо їх профілактики; стан надання амбулаторної медичної допомоги пільговій категорії населення: ветеранам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій (у т.ч. учасникам АТО) та особам, прирівняним до них, у Болградському районі протягом
2017 року; стан надання населенню субсидій  для відшкодування витрат на оплату  житлово-комунальних  послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива громадянам Болградського району протягом 2017 року; хід виконання у 2017 році районної цільової програми соціальної підтримки населення на 2016-2018 роки; підсумки проведення заходів щодо захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб і молоді з їх числа та ін.

Перевага надавалася питанням з виконання законів України та указів, доручень Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів Одеської обласної та Болградської районної державних адміністрацій.

Щомісяця розглядалися питання про стан виконавської дисципліни та розгляду звернень громадян в апараті та структурних підрозділах Болградської – відповідно до Доручення Кабінету Міністрів України від 19.05.2010 року № 27554/5/1-10.

Протягом І кварталу 2018 року заслухано звіти Болградського міського, Каракуртського, , Дмитрівського та Криничненського сільських голів про стан роботи зі зверненнями громадян, дотримання вимог Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008.

Протягом звітного періоду на апаратних нарадах дано 15 доручень голови райдержадміністрації. Усього в І кварталі 2018 року на контролі перебувало 17 доручень: з яких: виконано - 7, виконано частково - 2, продовжено термін виконання доручення - 6, не надано інформації щодо виконання доручення – 2.

 

 

ІІІ. Підготовка проектів розпоряджень

голови районної державної адміністрації

Протягом І кварталу видано 100 розпоряджень голови райдержадміністрації з основної діяльності: на виконання указів Президента України видано 4 розпорядження, постанов Кабінету Міністрів України – 2, розпоряджень і доручень голови Одеської облдержадміністрації – 7, із власної ініціативи – 52, з питань про влаштування до сімейних форм виховання, надання статусу дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування – 11, з питання надання матеріальної допомоги – 2, із земельних питань – 22. Також видано по 38 розпоряджень і наказів з кадрових питань.

 

ІV . Організаційна робота

Проаналізувавши звіти структурних підрозділів райдержадміністрації та районних служб про виконання плану роботи Болградської районної державної адміністрації на
І квартал 2018 року, відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації встановив, що всі заходи виконано, за винятком одного:

- 4.37 «Організація направлення дітей на оздоровлення до закладів, які працюють цілий рік: «Молода гвардія», ДМЦ «Артек», обласних санаторіїв та оздоровчих таборів»  ‑ через карантин на кір дітям було заборонено виїжджати за межі району.

 

V. Аналіз показників документообігу райдержадміністрації, контрольна робота

Із вищих органів влади надійшло 93 документи, пересланих через Одеську облдержадміністрацію: указів Президента України, листів Адміністрації Президента України – 3; законів України – 12, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України – 25; розпоряджень голови Одеської обласної державної адміністрації – 21 (7 з них контрольних, з яких 3 відпрацьоване протягом кварталу, за 4 – термін ще не настав), доручень голови Одеської обласної державної адміністрації – 1 (1 – контрольне), протоколів апаратних нарад при голові Одеської облдержадміністрації – 18, рішень Одеської обласної ради (неконтрольних) – 13.

Із вищевказаних документів 19 було контрольними, з них 11 виконано (знято з контролю), 8 – довготермінові.

Усього на контролі в І кварталі перебувало 132 документи, 108 знято з контролю,
за 24 – термін виконання не настав.

Аналіз показників документообігу райдержадміністрації у І кварталі 2018 року вказує на те, що найбільша кількість документів надійшла до відома та відпрацювання до таких структурних підрозділів райдержадміністрації: відділу містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства (93 або 16%), відділу економічного розвитку і торгівлі (59 або 10,1%), фінансового управління (53 або 9,1%), управління агропромислового розвитку (48 або 8,3%), юридичного сектору (39 або 6,7%), відділу у справах сім’ї, молоді та спорту (38 або 6,5%), управління соціального захисту населення (37 або 6,4%), відділу культури (31 або 5,3%), сектору комунікацій з громадськістю (30 або 5,2%). На долю інших структурних підрозділів райдержадміністрації припадає по 19 або менше документів.

 

У звітному періоді структурні підрозділи райдержадміністрації отримали та вчасно відпрацювали 145 контрольних документів: відділ містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства ‑ 37 або 25,5%, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту – 15 або 10,3%, відділ управління персоналом та сектор комунікацій з громадськістю – по 10 або 6,9%. Інші структурні підрозділи райдержадміністрації отримали й відпрацювали по 8 або й менше контрольних документів.

 

Зареєстровано та відправлено 553 вихідних листи; крім того, інформацій на запити – 9, відповідей на звернення громадян – 141, проміжних листів заявникам – 15.

 

За результатами проведеного аналізу виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, розпоряджень і доручень голів Одеської обласної та Болградської районної державних адміністрацій за І квартал 2018 року встановлено, що в цілому організація виконання документів і здійснення контролю за виконанням носить оперативний і системний характер, що сприяє своєчасному прийняттю необхідних заходів щодо поліпшення стану виконавської дисципліни.

Попри збільшення документообігу протягом останніх років і вкрай короткі терміни виконання, що призводить до перевантаження працівників і заважає якісній реалізації завдань контрольних документів, випадків порушення терміну інформування не виявлено. На більшість контрольних документів інформації підготовлені якісно. Найгрубішою помилкою виконавців контрольних документів є продовження хибної практики надання звітних інформацій в день закінчення контрольного терміну.

Виявлено 2 контрольних документи, які, на жаль,  не відпрацьовані у звітному періоді.

 

 

Начальник відділу діловодства та контролю

апарату районної державної адміністрації                                          Д.Г. Кучеровська