19.05.2016

Розпорядження "Про стан виконавської дисципліни та хід виконання актів і доручень Президента України структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та міськсільвиконкомами Болг

  

 

УКРАЇНА

БОЛГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.04.2016                                                                                                № 177/А-2016

 

Про стан виконавської дисципліни та хід виконання актів і доручень Президента України структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та міськсільвиконкомами Болградського району в І кварталі 2016 року

 

На виконання доручення голови Одеської обласної державної адміністрації
від 18 травня 2011 року № Д/01-27 щодо посилення контролю за виконанням актів і доручень Президента України, розглянувши на засіданні колегії районної державної адміністрації питання про стан виконавської дисципліни та хід виконання актів і доручень Президента України структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та міськсільвиконкомами Болградського району в ІV кварталі 2015 року, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

1. Інформацію начальника відділу діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації Кучеровської Д.Г. взяти до відома.

 

2. Попередити першого заступника голови, заступника голови, керівника
апарату, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, голів виконавчих комітетів рад району про їх персональну відповідальність за забезпечення виконання в повному обсязі та в установлені строки завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голів Одеської обласної та районної державних адміністрацій, іншими документами, що підлягають контролю.

 

3. Зобов’язати керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, доручити керівникам територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади:

3.1. вжити заходів щодо здійснення постійного контролю за дотриманням під час підготовки проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації, відповідей на контрольні документи, які відправляються у вищі органи влади, вимог Регламенту Болградської районної державної адміністрації та Інструкції з діловодства в апараті Болградської районної державній адміністрації та її структурних підрозділах;

3.2. продовжити:

3.2.1. роботу з недопущення надання інформацій про виконання контрольних документів з порушенням визначених термінів і в останній день інформування;

3.2.2. надання якісних пропозицій щодо включення до плану роботи районної державної адміністрації для розгляду на апаратних нарадах і засіданнях колегії питань про хід виконання актів і доручень Президента України, які перебувають на контролі в районній державній адміністрації, та ухвалення проектів районних програм;

3.3. обов’язково відображати в інформаціях про виконання окремих актів і доручень  діяльність виконкомів місцевих рад району;

3.4. не допускати надання на підпис голові районної державної адміністрації вихідних документів без узгодження з відповідним заступником голови районної державної адміністрації.

 

4. Структурним підрозділам районної державної адміністрації: начальнику відділу містобудування, архітектури та будівництва (Атаманюк О.В.), сектору розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства (Денкова Д.С.) не допускати в подальшому виконання документів з порушенням строків, вчасно надаючи один екземпляр до сектору контролю відділу діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації для внесення інформації до системи електронного документообігу «Дєло».

 

5. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації: начальнику управління агропромислового розвитку Сакали С.Г., фінансового управління
Абаджиєву В.В., начальнику відділу культури Міновій М.Г., в.о. начальника відділу містобудування, архітектури та будівництва Атаманюку О.В., начальнику служби у справах дітей Ульяновій Ю.Д., в.о. завідувачу сектору розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Денковій Д.С. вжити заходів щодо забезпечення підготовки якісних документів діловою українською мовою фахівцями.

 

6. Відділу діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації (Кучеровська Д.Г.) продовжити проведення випереджувального моніторингу строків виконання нормативно-правових актів і контрольних документів; у випадку виявлення фактів невиконання, несвоєчасного чи неповного їх виконання вносити пропозиції щодо притягнення у встановленому законодавством порядку до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів, якими допущені грубі порушення.

 

7. Виконавчим комітетам Болградської міської та сільських рад району обов’язково планувати для розгляду на своїх засіданнях питання про виконання окремих законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів Одеської обласної та Болградської районної державних адміністрацій.

 

8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження в.о. голови районної державної адміністрації від 27 січня 2016 року № 22/А-2016 «Про стан виконавської дисципліни та хід виконання актів і доручень Президента України структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та міськсільвиконкомами Болградського району в ІV кварталі 2015 року».

 

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Калаянову В.П.

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                       О.В. Голован