30.10.2017

 Про вжиті заходи з усунення порушень фінансово-бюджетної дисципліни в структурних підрозділах Болградської районної державної адміністрації виявлених під час проведення ревізії  апаратом Південного офісу Держаудитслужби

Згідно з листом від 14 серпня 2017 року № 04/01-37/1428 районної державної адміністрації, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної адміністрації надає інформацію про усунення порушень законодавства, виявлених під час ревізії за період з 01 січня 2015 року до       30 квітня 2017 року включно,  згідно з актом від 13 липня 2017 року № 08-11/52.

Під час ревізії виявлено низку порушень чинного законодавства України.

  1. З порушенням вимог п.п.2, абзацу 1 п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці, працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», п.1 Постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році», ч.1. ст.3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зайво виплачено премій і надбавок за 2016 рік голові райдержадміністрації Головану О.В., першому заступнику голови райдержадміністрації  Мусієнку Д.В.; заступнику голови райдержадміністрації Гарвалову А.Д., на загальну суму 12333 грн 09 коп., що призвело до зайво нарахованого єдиного соціального внеску в сумі 2987 грн 52 коп. Усього - 15320 грн 59 коп.

З метою усунення вищевказаних порушень вжито заходів: утримано із заробітної плати за липень 2017 року з  Мусієнка Д.В. - 5600 грн 73 коп. та Гарвалова А.Д. -   3833 грн 56 коп. - на загальну суму 9434 грн 29 коп., за рахунок утримання зменшився і зайво нарахований єдиний соціальний внесок. В результаті забезпечено утримання з заробітної плати кошти в сумі 9434 грн 29 коп.

З Голована О.В. не утримано зайво виплачених коштів у сумі           5886 грн 30 коп. через те, що на сьогоднішній день він не працює в райдержадміністрації.

2. З порушенням вимог п.п.2, абзацу 1 п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці, працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», ч.1. ст.3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.3.1. Колективного договору Болградської райдержадміністрації Одеської області на 2016 рік, у грудні 2016 року проведена премія в розмірі посадового окладу без врахування фактично відпрацьованого часу, в результаті чого зайво виплачено коштів у сумі 33708 грн 61 коп., що призвело до зайво нарахованого єдиного соціального внеску в сумі 8165 грн 44 коп. Усього - 41874 грн 05 коп.

З метою усунення вищевказаних порушень вжито заходів: із заробітної плати за липень 2017 року з працівників райдержадміністрації утримано кошти на загальну суму   40729 грн 65 коп.

Не утримано коштів на суму 1144 грн 37 коп., з працівників, які на сьогоднішній день не працюють.

3. Через порушення абзацу 1 п.6 постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці, працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», ч.1. ст.3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.3.5. Колективного договору Болградської райдержадміністрації Одеської області на             2008-2015 роки, у 2015 році незаконно виплачено премії в сумі                 15934 грн    92 коп., що призвело до зайво нарахованого єдиного соціального внеску в сумі 3983 грн 73 коп. Усього - 19918 грн 65 коп.

З метою усунення вищевказаних порушень вжито заходів: із заробітної плати за липень 2017 року з працівників райдержадміністрації утримано кошти на загальну суму на загальну суму   16584 грн 35 коп.

Не утримано коштів у сумі 3334 грн 30 коп., з працівників, які на сьогоднішній день не працюють.

4. З порушенням вимог ст.116 Кодексу законів про працю України,    п.1 ч.1 ст.7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язковке державне страхування», у п’яти випадках за 2015 рік на суми грошових компенсацій за невикористані щорічні відпустки, які є платою за невідпрацьований час (п.п.2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2014 року № 5.), що виплачені звільненим особам, необґрунтовано нараховано та сплачено єдиного соціального внеску в загальній сумі 3987 грн 02 коп.   

Не усунуто виявлених порушень  через те, що на сьогоднішній день працівники райдержадміністрації не працюють.

5. З порушенням вимог п.п.1, 4, 5 постанови Кабінету Міністрів України від     17 липня 2003 року № 1078 (зі змінами) «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення», внаслідок неправильного розрахунку за фактично відпрацьований час, нарахування та виплата індексації проводилися за повний місяць, у результаті чого незаконне нарахованя індексації проводилося за період 01 січня 2015 року по 31 листопада 2015 року в сумі 6722 грн 83 коп. і призвело до зайво нарахованого єдиного соціального внеску в сумі 1680 грн 70 коп. Усього - 8403 грн 53 коп.

З метою усунення вищевказаних порушень вжито заходів: із заробітної плати за липень 2017 року з працівників райдержадміністрації утримано кошти на загальну суму  78528 грн 91 коп.

Не утримано коштів на суму 874 грн 59 коп., з працівників, які на сьогоднішній день не працюють.

6. З порушенням вимог п.5 Роз. ІІ НП(С)БО 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня        2010 року № 1202, п.1-3 р. ІІІ, абзац 2 п.3 Роз. VІ Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затвердженим наказом Мінфіну від 23 січня 2015 року № 11, Плану  рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 26 червня 2013 року № 611, Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ, у 2015 році не оприбутковано проектну продукція «Схема планування Болградського району на 2013-2016 роки», через що в обліку занижена вартість активів на суму 208833 грн 30 коп. (без НДС).

У 2017 році не відображено в бухгалтерському обліку основних засобів на суму 110905 грн 00 коп. і необоротних матеріальних активів на суму 18240 грн 00 коп., через передачу обладнання від Болградської міської ради без підтверджуючих документів на передачу обладнання.

Вжитими заходами забезпечено усунення порушень і оприбуткування матеріальних цінностей з бухгалтерського обліку в ході ревізії в повному обсязі.

7. З порушенням вимог ч.1, 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня         1999 року № 996-ХІV, п. 2.7. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказу Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, Методичних рекомендацій, щодо облікової політики підприємства, наказу Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року № 635, у 2015 році незаконно списано палива на суму 20215 грн 00 коп та на суму 3315 грн 00 коп.

З метою усунення цього порушення, під час ревізії, відшкодовано та оприбутковано в бухгалтерському обліку, кошти в повному обсязі.

8. За результатами попередньої ревізії, за період з 01 січня 2006 року по 01 вересня 2010 року, залишилися не відшкодовані порушення у сумі     30005 грн 00 коп.

На начальника відділу фінансово-гсподарського забезпечення апарату райдержадміністрації Кацарську І.О. та головного спеціаліста відділу фінансово-гсподарського забезпечення апарату райдержадміністрації   Лефтер Д.Ф. складено протокол про адміністративне правопорушення та накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 255 грн 00 коп. на кожного.

 

 

 

 

 

 

      Начальник відділу фінансово-                                            

      господарського забезпечення

      апарату райдержадміністрації                                                  І.О. Кацарська