23.07.2020

Про стан виконавської дисципліни та хід виконання актів і доручень в структурних підрозділах РДА протягом ІІ кварталу 2020 року

Інформація

про стан виконавської дисципліни та хід виконання актів і доручень
Президента України в структурних підрозділах районної державної адміністрації, територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади
та міськсільвиконкомах Болградського району протягом ІІ кварталу 2020 року

 

Відповідно до доручення голови Одеської обласної державної адміністрації
від 18 травня 2011 року №Д/01-27 щодо посилення контролю за виконанням актів Президента України відділ діловодства та контролю апарату Болградської районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація) приділяє постійну увагу питанням виконавської дисципліни в апараті, структурних підрозділах, вживає заходів щодо поліпшення роботи з документами та стану виконавської дисципліни.

Контроль за виконанням документів і прийнятих рішень - одна з найважливіших функцій райдержадміністрації, метою якої є сприяння своєчасному та якісному виконанню документів, втілення основних вимог рішень державних органів влади у конкретні справи, забезпечення отримання аналітичної інформації, необхідної для оцінки діяльності її структурних підрозділів. Організація контрольної діяльності та стан виконавської дисципліни в Болградському районі відповідають сучасним вимогам. Облік і контроль за виконанням вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі актів Президента України, законів України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Одеської обласної та Болградської районних державних адміністрацій здійснюється за допомогою системи електронного документообігу «Діло 12.0».

 

Протягом ІІ кварталу 2020 року підготовлено всі заплановані проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з основної діяльності. Усього видано 80 розпоряджень з основної діяльності.

Також видано 15 розпоряджень голови райдержадміністрації, 36 наказів керівника апарату райдержадміністрації з кадрових питань.

 

Протягом ІІ кварталу 2020 року сектор документообігу та контролю апарату райдержадміністрації зареєстрував 475 вхідних документів, з них контрольних – 74, крім того: запитів на публічну інформацію – 15, письмових звернень громадян – 37, у тому числі заяв про отримання матеріальної допомоги - 7, з питань аграрної політики – 11, із загальних питань – 19.

Із вищих органів влади надійшло 80 документів, переслані через Одеську облдержадміністрацію: законів України – 9, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України – 27; розпоряджень голови Одеської обласної державної адміністрації – 12 (4 з них контрольних, з яких 3 відпрацьовано, за 1 – термін ще не настав), протоколів нарад при голові Одеської облдержадміністрації – 33 (2 з них контрольні).

Із вищевказаних документів 74 були контрольними, з них 52 виконано (знято з контролю), 22 – довготермінові.

Аналіз показників документообігу райдержадміністрації в ІІ кварталі 2020 року вказує на те, що найбільша кількість документів направлена до відома та відпрацювання до таких структурних підрозділів: відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля (123 або 24,6%), головному спеціалісту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами (88 або 17,6%), управління соціального захисту населення (52 або 10,4%), фінансового управління (48 або 10%), головним спеціалістам з питань правової роботи та запобігання корупції та з питань організаційної та інформаційної діяльності апарату по 29 або 6%, відділу культури, молоді та спорту (22 або 4,4%), відділу освіти (20 або 4%), сектору фінансово-господарського забезпечення апарату (18 або 3,6%), службі у справах дітей (15 або 3%), сектору управління персоналом апарату (14 або 2,8%). На долю інших структурних підрозділів райдержадміністрації припадає від 11 і менше документів.

 

У звітному періоді структурні підрозділи райдержадміністрації отримали й опрацювали 84 контрольні документи (разом з копіями): відділом житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля - 29 або 34,5%, головними спеціалістами з питань правової роботи та запобігання корупції та з питань організаційної та інформаційної діяльності апарату – по 10 або 12%, управлінням соціального захисту населення – 8 або 9,5%, відділом культури, молоді та спорту – 6 або 7,1%, відділом освіти – 5 або 5,9%, сектором фінансово-господарського забезпечення апарату - 4 або 4,8%. Інші структурні підрозділи райдержадміністрації отримали й відпрацювали від 3 й менше контрольних документів.

 

Згідно з електронною базою документообігу в райдержадміністрації, у звітному періоді на контролі перебувало 64 документа, які виконані у встановлений законодавством термін.

Зареєстровано та відправлено 427 вихідних листів; крім того, відповідей на звернення громадян – 12, проміжних листів заявникам – 5.

 

І. Засідання колегії райдержадміністрації з розглядом питань

Згідно з Планів, протягом ІІ кварталу 2020 року проведено 1 чергове засідання колегії Болградської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).

                                                                                        

Додаткових питань не було.

За підсумками роботи колегії інформації зі всіх розглянутих питань взято до відома та видано 2 розпорядження голови райдержадміністрації з відповідними завданнями.

 

Протягом звітного періоду під час засідань колегії протокольних доручень надано не було.

 

ІІ. Питання для розгляду на апаратних нарадах районної державної адміністрації

Протягом ІІ кварталу 2020 року проведено 6 апаратних нарад при голові райдержадміністрації, на яких розглянуто 23 запланованих питання. Додаткових питань не було.

Зазвичай, тематика питань, передбачена Планом, висвітлювала фінансовий стан у районі; стан надходжень коштів до зведеного бюджету та до районного бюджету Болградського району; стан розрахунків за спожиті енергоносії та надані комунальні послуги в бюджетних установах Болградського району; організація та проведення в районі приписки юнаків, 2003 року народження, до призовної дільниці Болградського району в 2020 році, стан роботи з попередження насильства в сім’ї у Болградському районі за 2019 рік, стан надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Болградського району, забезпечення технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю у 2019 році та ін.

Перевага надавалася питанням з виконання законів України та указів, доручень Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів Одеської обласної та Болградської районної державних адміністрацій.

Завідувач сектору документообігу та контролю апарату райдержадміністрації
Пельтек І.В. щомісяця звітувала в порядку контролю про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Болградської районної державної адміністрації, та стан виконавської дисципліни в апараті Болградської районної державної адміністрації та її структурних підрозділах – відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 19.05.2010 року № 27554/5/1-10.

 

Також на апаратних нарадах при голові райдержадміністрації заслухано звіти Владиченського, Калчівського, Оксамитненського, Табаківського, Оріхівського сільських голів про стан роботи зі зверненнями громадян у виконкомах відповідних міськсільрад – на виконання вимог Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/20 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

 

Протягом ІІ кварталу 2020 року на апаратних нарадах протокольних доручень не було. 

 

ІV. Організаційна робота 

Проаналізувавши звіти структурних підрозділів райдержадміністрації та районних служб про виконання плану роботи Болградської районної державної адміністрації на
ІІ квартал 2020 року, сектор документообігу та контролю апарату райдержадміністрації встановив, що із 69 запланованих заходів здійснено 68. Не проведено травневе засідання колегії районної державної адміністрації (перенесено на апаратну нараду).

Виконавці спрямували свою діяльність на: підготовку матеріалів для розгляду та організацію засідань колегій райдержадміністрації, управлінь, відділів, засідань координаційних рад, комісій, робочих груп, а також семінарів і нарад; здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами й дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови Одеської обласної та Болградської районної державних адміністрацій; підготовку документів щодо заохочення та нагородження персоналу районної державної адміністрації та працівників району за поданням підприємств, організацій, установ району державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками; організацію проведення особистого прийому громадян і виїзних прийомів керівництвом Болградської районної державної адміністрації; забезпечення роботи «телефону довіри» та «гарячої телефонної лінії» райдержадміністрації; організацію роботи з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців районної державної адміністрації згідно із затвердженим планом-графіком; проведення заходів з підготовки та обробки бази даних АІТС «Державний реєстр виборців» для щомісячного періодичного поновлення Державного реєстру виборців; здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки на території району; забезпечення, підготовка та участь у проведенні засідання комісії ТЕБ та НС районної державної адміністрації; організація заходів з поліпшення санітарного очищення та утилізації побутових відходів в районі; проведення в районі профілактичних рейдів з метою виявлення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах і інше.

 

V. Контрольна робота

За Планом роботи райдержадміністрації на ІІ квартал 2020 року, на контролі перебували документи з виконання:

-      законів України, наказів міністерств – 8;

-      указів, доручень Президента України – 5;

-      розпоряджень,  постанов і доручень Кабінету Міністрів України – 10;

-      розпоряджень і доручень голови Одеської обласної державної адміністрації – 8;

-      розпоряджень і доручень голови  Болградської районної державної адміністрації – 4;

-      документів з інших питань – 3.

Усі вищевказані документи виконано.

 

За результатами проведеного аналізу виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, розпоряджень і доручень голів Одеської обласної та Болградської районної державних адміністрацій у ІІ кварталі 2020 року встановлено, що організація виконання документів і здійснення контролю за виконанням носить системний характер, що сприяє своєчасному прийняттю необхідних заходів щодо поліпшення стану виконавської дисципліни.

На більшість контрольних документів інформації підготовлені якісно. Найгрубішою помилкою виконавців є те, що вони продовжують надавати звітні інформації в день закінчення контрольного терміну.

Фактів порушення виконавської дисципліни в ІІ кварталі 2020 року не було зафіксовано.

 

З метою подальшого забезпечення ефективного виконання контрольних документів керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації й керівникам територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади необхідно продовжити вживати заходів щодо здійснення постійного контролю за дотриманням вимог Регламенту Болградської районної державної адміністрації та Інструкції з діловодства в апараті Болградської районної державній адміністрації та її структурних підрозділах під час підготовки проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації, інформацій на контрольні документи, що відправляються у вищі органи влади.

Сектор документообігу та контролю апарату райдержадміністрації робитиме все для того, щоб забезпечити належний контроль за виконанням актів Президента України, Кабінету Міністрів України, голови Одеської облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації в її структурних підрозділах і територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади та виконкомах Болградської міської та сільських рад району.

 

 

 

 

Завідувач сектору документообігу та контролю

апарату районної державної адміністрації                                          І.В. Пельтек