27.09.2019

Положення про проведення районного щорічного конкурсу „Людина року Болградщини”

Положення про  проведення районного щорічного конкурсу „Людина року Болградщини”

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Районний  конкурс на звання "Людина року Болградщини” (далі – Конкурс) проводиться  з метою виявлення видатних і талановитих особистостей, відзначення інтелектуальної та професійної еліти району, нагородження громадян за найбільш вагомі професійні досягнення в управлінській, економічній, соціальній, культурній, науковій
і громадсько-політичній діяльності.

1.2. У Конкурсі беруть участь мешканці та вихідці з Болградського району, які мають визначні особисті заслуги і вагомі професійні здобутки протягом року в розрізі оголошених номінацій.

1.3. Конкурс проводиться щорічно в жовтні.

1.4. Нагородження переможців Конкурсу проводиться щорічно в обстановці урочистості та широкої гласності з нагоди святкування Дня утворення Болградського району.

1.5. Присвоєння звання „Людина року Болградщини” здійснюється відповідно до рішення Оргкомітету конкурсу, який визначає переможців районного конкурсу на звання „Людина року Болградщини” в 13 номінаціях.

1.6. Звання „Людина року Болградщини” присвоюється у номінаціях:

„Громадська діяльність” - особам, які відзначаються своєю активністю та енергійністю на громадській роботі чи в діяльності, спрямованій на захист прав та інтересів громадян району;

„Державна служба” - державним службовцям, які успішно та ініціативно виконують службові обов’язки, мають організаторські здібності та досягли найкращих результатів у роботі;

             „Промисловість” – працівникам підприємств транспорту та зв’язку, будівництва,
легкої, харчової та переробної промисловості за вагомі здобутки, впровадження сучасних, прогресивних методів і технологій, створення конкурентноспроможньої продукції;

„Підприємництво” - особам, які досягли значних успіхів у підприємницькій діяльності та зробили значний внесок у підвищення іміджу району;

„Сільське господарство та промисли– працівникам агропромислового комплексу, головам фермерських господарств, працівникам у галузях рослинництва, тваринництва, мисливства, лісового та рибного господарства, які досягли значних успіхів у розвитку сільськогосподарського виробництва, підвищенні культури землеробства, забезпеченні населення високоякісною продукцією;

„Соціальний захист” - працівникам установ, організацій, підприємств соціальної сфери, органів праці та соціальної політики за вагомий особистий внесок у вирішення проблем соціального захисту громадян, соціальної реабілітації осіб, які потребують піклування, у розвиток соціально-трудових відносин, за високі досягнення у праці;

„Охорона здоров¢я” – працівникам сфери охорони здоров’я за впровадження новітніх технологій, сучасних методів діагностики та лікування, активну санітарно-освітню
та профілактичну роботу,  інші вагомі здобутки  на ниві охорони здоров’я населення району;

 

2

„Освіта” – працівникам дошкільних, шкільних і позашкільних навчальних закладів, за плідну науково-педагогічну діяльність, впровадження сучасних методів навчання
та виховання молоді;

„Культура і мистецтво” – працівникам культурно-освітніх закладів, учасникам художніх колективів, аматорам, діячам образотворчого та монументального мистецтва за створення видатних творів у галузі живопису, скульптури, графіки, декоративного
та прикладного мистецтва, що дістали високу оцінку громадськості; майстрам народної творчості, які створили видатні твори.

„Фізична культура і спорт” – фахівцям і організаторам фізкультурно-спортивного руху, видатним тренерам, викладачам фізкультурно-оздоровчих і спортивних навчальних закладів та іншим працівникам фізичної культури і спорту, спортсменам за досягнення високих результатів у спортивних змаганнях, вагомі заслуги в підготовці спортивних кадрів;

„Місцеве самоврядування” – міському, сільським головам, депутатам місцевих рад усіх рівнів, посадовим особам місцевого самоврядування, які зробили значний внесок
у становлення та розвиток місцевого самоврядування, досягли визначних успіхів
у державній, громадській та інших сферах діяльності;

„Оборона. Правопорядок. Захист.” – військовослужбовцям, працівникам Збройних Сил України, правоохоронних органів, митної та прикордонної служб і працівникам цивільної оборони за зразкову організацію діяльності, вагомий внесок у справу зміцнення оборони, законності, правопорядку, захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій та вагомі здобутки у професійній діяльності;

„Благодійність” – особам, які здійснили найбільший благодійний внесок у будь-який із основних напрямів благодійної діяльності, незалежно від форми надання допомоги.

 

1.7. Переможець у відповідній номінації Конкурсу стає володарем звання „Людина року Болградщини”.

1.8. Звання „Людина року Болградщини” є особистим, неперехідним і довічним.

ІІ. Порядок представлення кандидатур і визначення переможців

 

2.1. Висунення кандидатур на присвоєння звання „Людина року Болградщини” здійснюється гласно, об’єктивно керівниками трудових колективів, професійними спілками, громадськими організаціями, осередками політичних партій, іншими об’єднаннями громадян.

2.2. У разі висунення одного кандидата у певній номінації обговорення та визначення переможця проводитиметься на загальних підставах.

2.3. Самовисування на присвоєння звання „Людина року Болградщини” не розглядаються.

2.4. Для участі в конкурсі керівниками трудових колективів, професійними спілками, громадськими організаціями, осередками політичних партій, іншими об’єднаннями громадян подаються наступні документи:

            2.4.1. клопотання про присвоєння звання „Людина року Болградщини”;

     2.4.2. характеристику заслуг особи, що стали підставою для порушення клопотання. Головним критерієм при цьому мають бути наявність визначних показників, високих здобутків у професійній діяльності, активна участь у суспільному житті колективу, громади;

          2.4.3. копії документів, що підтверджують особу кандидата (паспорт) і його досягнення (дипломи, статті, відзнаки, інформації про фестивалі, форуми, конференції, конкурси тощо, в яких брав участь, наукові відкриття, розробки тощо);

2.4.4. фотокартку розміром 9 см х12 см.

         Документи приймаються щорічно до 25 жовтня.

2.5. Документи, які подаються на розгляд, поверненню не підлягають.

2.6. Основними критеріями у визначенні переможців в номінаціях є значні фахові досягнення, а також успіхи в окремих галузях (залежно від переліку номінацій), зокрема:
у виробничій, господарській, гуманітарній сфері, високі показники в спортивній, творчій

                                                                 3

роботі, лідерські якості, активність у меценатстві, яскраві приклади виявлення патріотичних вчинків, конкретних справ заради інтересів району. До переваг у відборі кращих номінантів на звання „Людина року Болградщини” належить участь у громадському житті, наявність нагород, заохочень, великий авторитет, повага від людей та моральність.    

2.7. Обговорення та визначення переможців здійснюється на засіданні Оргкомітету. Рішення Оргкомітету приймається більшістю голосів її членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів членів Оргкомітету вирішальним є голос голови Оргкомітету. Підбиття підсумків Конкурсу проводиться Оргкомітетом  щорічно до святкування Дня утворення Болградського району.

2.8. Результати Конкурсу оформляються протоколом. Списки переможців на звання „Людина року Болградщини” у кожній номінації оприлюднюються в засобах масової інформації.

 

ІІІ. Порядок нагородження

 

3.1. Особі, удостоєній звання, вручаються нагрудний знак „Людина року Болградщини”, диплом і пам'ятний подарунок.

 3.3. Атрибути переможця конкурсу „Людина року Болградщини” вручаються головою Болградської районної державної адміністрації та головою Болградської районної  ради.

3.4. Відомості про осіб, яким присвоєно звання, заносяться до книги „Людина року Болградщини” в хронологічному порядку.

 

Книга „Людина року Болградщини” постійно зберігається в Болградській районній державній адміністрації  (після заповнення - передається на збереження до Болградської філії Одеського історико-краєзнавчого музею).

 

3.5. Відділ  культури і туризму Болградської районної державної адміністрації спільно з відділом організаційно-кадрової роботи апарату Болградської районної державної адміністрації забезпечують проведення урочистостей з нагоди нагородження переможців Конкурсу.

 

 

Керівник апарату Болградської

районної державної адміністрації                                                                       В.П.Калаянова