07.02.2019

Оголошується конкурс на зайняття посади головного  лікаря Комунального некомерційного підприємства «Болградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Болградської районної ради

Конкурс на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства"Болградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Болградської районної ради проводиться відповідно до розпорядження в.о. голови районної державної адміністрації від 14.01.2019 року № 5/А-2019 «Про проведення конкурсу та оголошення початку формування конкурсної комісії районної державної адміністрації з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Болградський районний  центр первинної медико-санітарної допомоги» Болградської районної ради та розпорядження в.о. голови районної державної адміністрації від 04.02.2019 року №  26/А-2019 «Про конкурсну комісію районної державної адміністрації для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Болградський районний  центр первинної медико-санітарної допомоги» Болградської районної ради».

 Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: комунальне некомерційне підприємство «Болградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Болградської районної ради, 68702, Україна, Одеська область, м. Болград, вул. Інзовська, 164.

Основні напрями діяльності Підприємства:

Код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів;
Код КВЕД 86.21 Загальна медична практика (основний);
Код КВЕД 86.23 Стоматологічна практика;
Код КВЕД 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

Статут комунального некомерційного підприємства"Болградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Болградської районної ради.

Структура Підприємства: адміністративно-управлінський відділ;  допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі; лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, денні стаціонари, фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти).

 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:

загальний фонд:

-          субвенція з державного бюджету – 25 187 700 грн.

-          з районного бюджету – 1 379 500 грн.

 

Прийом документів для участі у конкурсі здійснюватиметься з 08.02.2019 року до 28.02.2019 року у Болградській районній державній адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Болград, проспект Соборний, 149, кабінет № 49.

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 0631508576
e-mail: rda@bolgrad.odessa.gov.ua

 

 Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі (подаються особисто або надсилаються поштою):

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (далі – додаток до Порядку) 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком до Порядку 2;

7) конкурсна пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування людини на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком до Порядку 3;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком до Порядку 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції).

Можуть подаватися додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції:

-          повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;  

-          проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров'я»;

-          підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);

-          наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

-          стаж роботи за фахом не менше 5 років.

 

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Умови оплати праці керівника закладу та  істотні умови контракту:

визначаються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 29.12.2009 року № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки зав вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я» та спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 17.10.2005 року № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», Порядком укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, та Типовою формою контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я  затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 642.

 

Дата та місце проведення конкурсу:

засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 5 березня 2019 року;

засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Болградський районний  центр первинної медико-санітарної допомоги» Болградської районної ради» відбудеться 11 березня 2019 року.

Проведення конкурсу відбудеться у приміщенні Болградської районної державної адміністрації за адресою: м. Болград, проспект Соборний, 149, другий поверх каб. 208,
о 10.00 14 березня 2019 року.