05.03.2018

ДОВІДКА 

про підсумки роботи зі зверненнями громадян

в райдержадміністрації та органах самоврядування Болградського району

за 2017 рік

Робота зі зверненнями громадян у райдержадміністрації та в органах місцевого самоврядування Болградського району проводиться відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування” та  інших нормативно-правових актів у цій сфері.

За 2017 рік до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району надійшло 8285 звернень, що на 1670 більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

До сільських рад надійшло 4159 звернень, що на 410 звернень більше ніж за 2016 рік, до Болградської міської ради 1442,  або на 51 звернення менше, до Болградської районної ради 72 – на 13 звернень менше.

Із загальної кількості більшість звернень надійшли поштою – 5234 звернення, що на 1619 звернень більше, ніж у 2016 році. На особистому прийомі надійшло 3011 звернень, що на 54 більше, ніж за 2016 рік. Збільшення кількості звернень, що надійшли поштою відбулося за рахунок сільських рад – на 410 звернень. Тематика порушених питань, в основному, стосується оформлення права власності на земельні ділянки та вирішення проблем соціального характеру.

Безпосередньо до райдержадміністрації надійшло 2603 звернення, з них 2574 – поштою, 8 – на особистому прийомі, через уповноважену особу – 2, 13 – через органи влади, 6 – від інших органів, установ, організацій.

Усі звернення, які надходять до райдержадміністрації, розглядаються по суті та вчасно, заявникам надаються відповіді, роз'яснення.

Позитивно розв’язані питання в 764 зверненні, надані роз’яснення та пропозиції щодо прискорення розв’язання порушених питань за 476 зверненнями, не прийнято остаточного рішення за 1363 зверненнями мешканців с. Кубей.              

Звернення від мешканців району у розрізі населених пунктів розподілилися наступним чином:

Назва населеного пункту

Кількість звернень у 2017 році

% від загальної кількості

с. Кубей

1554

63,4

с. Криничне

230

9,4

м. Болград

203

8,3

с. Василівка

86

3,5

с. Дмитрівка

76

3,1

с. Калчіва

51

2,1

с. Городнє

35

1,4

с. Виноградівка

30

1,2

с. Виноградне

26

1,1

с. Залізничне

25

1,0

с. Каракурт

25

1,0

с. Оріхівка

24

1,0

с. Табаки

22

0,9

с. Оксамитне

17

0,7

с. Олександрівка

11

0,5

с. Владичень

11

0,5

с. Нові Трояни

10

0,4

с. Голиця

9

0,3

с. Баннівка

6

0,2

Всього:

2451

100%

Від інших районів до Болградської районної державної адміністрації на розгляд надійшло 130 звернень.

Із вищих органів влади до райдержадміністрації направлено на розгляд 16 звернень (за 2016 рік – 23), а саме з:

 

 

2017р.

2016 р.

Різниця між 2017р. і 2016р.

Обласна державна адміністрація

12

20

-8

Кабінет Міністрів України

0

0

0

Народний депутат України

3

3

0

Адміністрація Президента України

0

0

0

Верховна Рада України

1

0

+1

УСЬОГО звернень від вищих органах влади

16

23

-7

 

            З метою зменшення кількості звернень до вищих органів влади, громадянам під час проведення особистих прийомів, на сходах громади, через ЗМІ, постійно проводиться роз’яснювальна робота з вирішення нагальних питань на місцевому рівні.

Аналіз звернень за категоріями авторів вказує на те, що більшість звернень надходить від таких категорій громадян, які потребують соціального захисту, підтримки та особливої уваги з боку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо задоволення їхніх повсякденних запитів та життєвих потреб:

- «діди війни» - 397 (310);

- багатодітні сім’ї -  276 (185);

- ветерани праці - 163 (135);

- інваліди ІІ групи - 166 (133);

- інваліди ІІІ групи - 114 (127)

Що стосується соціального стану авторів звернень, то протягом звітного року частіше зверталися пенсіонери – 2772 або 33,5 % від загальної кількості звернень (1493 – 22,5%).

Питання, з якими звертаються представники зазначених категорій, стосуються надання матеріальної допомоги, вирішення житлових питань, виділення земельних ділянок та з інших питань.

У всіх зверненнях, що надійшли до райдержадміністрації, враховуючи звернення прийнятих на особистому прийомі громадян, протягом 2017 року порушено 8372 (6640) питання різної тематики, які відповідно до класифікатора, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян”, розподіляються таким чином:

 

Зміст питання

Кількість порушених питань 2017 року

Кількість порушених питань

2016 року

Різниця

Аграрної політики і земельних відносин

3489

1995

+1494

Соціального захисту

1229

1135

-6

Сім’ї, дітей, молоді, ґендерної рівності, фізичної культури і спорту

102

115

-13

Транспорту і зв’язку

37

61

-24

Комунального господарства

822

724

+98

Охорони здоров’я

39

45

-6

 

Освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності

34

30

+4

Праці і заробітної плати

137

133

+4

Промислової політики

5

3

+2

Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян

443

497

-54

Культури та культурної спадщини

14

12

+2

Екологія та природні ресурси

139

114

+25

Житлового господарства

454

478

-24

Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій

13

11

+2

Інші питання

1282

1164

+118

Усього

8239

6517

+1722

 

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування», забезпечено щомісячне проведення засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації. Протягом 2017 року розглянуто 12 звернень громадян з питань дотримання меж присадибних ділянок, житлово-комунального господарства та інш.

Щомісяця проводиться день контролю з перевірки стану виконання доручень за результатами розгляду звернень громадян, які надійшли на розгляд до райдержадміністрації. Протягом звітного періоду здійснено 12 перевірок.

Для відкритого спілкування з населенням розпорядженням голови райдержадміністрації двічі на рік до початку терміну затверджується графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації (не менше, ніж 2 рази на місяць виїзні прийоми громадян, у тому числі – два особистих). За звітний період головою райдержадміністрації, заступником голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації проведено 70 особистих та 33 виїзних прийомів громадян.  Під час виїзних прийомів проводилися зустрічі з трудовими колективами загальноосвітніх шкіл, дитячих садків, будинків культури, закладів охорони здоров’я, що надавало можливість мешканцям району звернутися з наболілими питаннями безпосередньо за місцем роботи.

З метою забезпечення виконання вимог Указу Президента України від 17 лютого
2001 року №101/2001 „Про удосконалення діяльності виконавчої влади з питань інформування населення” головою райдержадміністрації щокварталу затверджуються  графіки проведення прямих телефонних „гарячих” ліній (на ІV квартал 2017 року –
№351/А-2017 від 18.09.2017 року).

Протягом звітного періоду відбулися 83 прямі телефонні «гарячі» лінії керівництва райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, під час яких звернулося 63 громадянина,  яким надано роз’яснення.

Протягом звітного періоду згідно з затвердженим графіком звітування міськсільголів Болградського району перед головою райдержадміністрації про організацію та стан роботи зі зверненнями громадян, на апаратних нарадах заслухано звіти 12 міськсільголів.

Систематично проводиться робота з оновлення спеціалізованої веб-сторінки аналітичними та статистичними даними про стан роботи зі зверненнями громадян, інформацією про виїзні прийоми громадян головою райдержадміністрації. Також робота зі зверненнями громадян висвітлюється на сторінках районної газети “Дружба”, де розміщено графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, керівництвом і керівниками структурних підрозділів Одеської облдержадміністрації, повідомлення про виїзні прийоми громадян керівництвом Одеської облдержадміністрації, оголошення про функціонування «гарячої телефонної лінії» та «телефону довіри» з роз’яснення прав громадян на звернення та особистий прийом і проведення «прямих телефонних ліній», однак за 2017 ріку до райдержадміністрації таких звернень не надходило.

Протягом звітного періоду усі звернення громадян розглянуто з дотриманням установлених термінів. Підстав для притягнення до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері роботи зі зверненнями громадян не було.

З метою здійснення контролю за дотриманням термінів розгляду звернень і повноти відповідей на них, підвищення рівня відповідальності посадових і службових осіб за належну роботу зі зверненнями громадян, відділом діловодства та контролю апарату райдержадміністрації здійснюється постійний моніторинг цієї роботи та щомісяця на апаратних нарадах надається відповідна інформація.

Райдержадміністрація буде й надалі спрямовувати свою роботу на удосконалення роботи зі зверненнями громадян.

Протягом 2017 року до райдержадміністрації надійшли 62 запита на отримання публічної інформації (за той самий період 2016 року – 55), з них: особисто подано 6,  поштою надійшли 2,  на електронну адресу - 54. Від юридичних осіб надійшли 38 запитів, від громадян – 24. Найактивнішими запитувачами у звітному періоді є громадські організації «Суспільне око», Громадський рух «Прозора влада», Регіональний аналітичний центр. За тематикою порушених питань запити стосувалися надання:

- деяких статистичних показників по району;

- переліку діючих програм у районі;

- переліку підприємств агропромислового комплексу;

- інформації про виконання Регіональної програми використання, розвитку і захисту української, болгарської, гагаузької, російської, албанської мов», програми розвитку культури;

- інформації про створення координаційних рад з питань національно-патріотичного виховання при РДА;

- з інших питань.

Усі запити задоволені та розглянуті у встановлений законодавством термін.

До міськсільрад протягом 2017 року надійшли 46 запитів на отримання публічної інформації, з них: 20 - поштою та 26 на електронну адресу. Від юридичних осіб надійшли 29 запитів, від громадян – 17. Найактивнішими запитувачами у звітному періоді є громадські організації Громадський рух «Прозора влада», Регіональний аналітичний центр. За тематикою порушених питань запити стосувалися надання інформації щодо: перейменування вулиць; із земельних питань.

Усі запити розглянуті у встановлений законодавством термін, авторів про результати повідомлено.

 

 

Начальник відділу діловодства та

контролю апарату районної

державної адміністрації                                                               Д.Г. Кучеровська