14.03.2012

Зразок заяви

ЗРАЗОК

 

 

 

Голові Оргкомітету з проведення І туру Конкурсу

(найменування державного органу)

ПІБ претендента та займана посада

 

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу допустити мене до участі у І турі Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

З Положенням про проведення  Конкурсу ознайомлений (а).

 

До заяви додаю:

 

1. Копію особової справи державного службовця за формою П-2 ДС;

 

2. Подання керівника структурного підрозділу.

 

 

 

* Можуть долучатись інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).

 

 

 

 

Дата                                                                                                                              підпис

 

 

 

 

 

 

 

Голові Організаційного комітету

І туру Всеукраїнського конкурсу

«Кращий державний службовець»

_____________________________

( найменування державного органу)

_____________________________________

( посада керівника структурного підрозділу)

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Про участь Коваленка О.М.

у І турі щорічного Всеукраїнського

конкурсу «Кращий державний службовець»

 

 

 

 Коваленко О.М., працює на посаді. За період роботи зарекомендував себе здібним, наполегливим, вимогливим, компетентним спеціалістом. Творчо застосовує в роботі свої знання та навички, вміє оперативно розв’язувати поставлені завдання. Ним, внесено ряд пропозицій щодо оптимізації діяльності структурного підрозділу (наводиться перелік).

  Коваленком О.М. розроблені (перелік документів, звітів, та інше). Коваленко О.М. постійно працює над підвищенням професійного та фахового рівня. Він є активним учасником громадського життя колективу (привести приклади участі у громадському житті колективу).

  За досягнуті успіхи в роботі нагороджений ( назва нагороди, заохочення).

  Колектив та керівництво (назва структурного підрозділу) підтримує кандидатуру Коваленка О.М. для участі в І турі щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

 

 

 

Посада                                                     (підпис)                                        Ініціали, прізвище

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

Голова профспілкової організації

чи (голова ради трудового колективу)

 

______________________ПІБ

 

(підпис)

 

«___» _________ 2012 року