20.02.2017

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу

«Кращий державний службовець»

у 2017 році

 

Болградською районною державною адміністрацією, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152, оголошується проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 2017 році.

Метою проведення Конкурсу є зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

Конкурс проводиться у три тури:

І тур - березень - квітень;

ІІ тур - травень - червень;

ІІІ тур - вересень - жовтень.

Конкурс проводиться серед державних службовців державних органів відповідно до їх організаційно-правового статусу в номінаціях:

       У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, що займають посади категорій 
"Б" і "В"
               - у  номінації  "Кращий  керівник"  -  загальний стаж державної служби  не  менш як три роки, з них на керівних посадах не менш як один  рік; 
    - у номінації  "Кращий  спеціаліст"  - загальний стаж державної служби не менш як два роки. 
     У Конкурсі можуть брати участь  державні  службовці,  які  не мають дисциплінарних стягнень.

 

Для участі у першому турі Конкурсу державні службовці подають організаційному комітету з проведення першого туру Конкурсу, утвореному державним органом:

- заяву про участь;

      - копію особової  картки  державного  службовця  встановленого зразка;

- подання керівника структурного підрозділу, погоджене з головою профспілкової організації чи ради трудового колективу;

- інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, листи колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).

 

Переможці Конкурсу у кожній номінації нагороджуються дипломом переможця та грошовою винагородою, а також:

- користуються правом цільового направлення та вступу поза конкурсом до Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, магістратур вищих навчальних закладів, які проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Управління та адміністрування»;

 - рекомендуються для проходження стажування в центральних органах виконавчої влади та інституціях державного управління за кордоном;

- рекомендуються для просування по державній службі на вищі посади в державному органі, в якому вони працюють, або на відповідні посади в державних органах вищого рівня.

Організаційним комітетом третього туру Конкурсу вносяться пропозиції керівникам державних органів, у яких працюють переможці та лауреати, щодо дострокового присвоєння їм чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства.

 

Більш докладно умови проведення Конкурсу викладені в Порядку проведення Конкурсу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152, та в методичних рекомендаціях щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», затверджених наказом Нацдержслужби від 15 лютого 2012 року № 29.

 

До 20 березня 2017 року оргкомітет з проведення в Болградській райдержадміністрації першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» приймає  документи від претендентів на участь у Конкурсі та до 27 березня 2017 року приймає рішення щодо їх допуску до участі у Конкурсі або надсилає їм обґрунтовану відмову.