08.09.2015

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо організації проведення перших виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про місцеві вибори" від 14 липня 2015 року № 595-VIII:

1) абзац перший частини шостої статті 14 викласти в такій редакції:

"6. Перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією у порядку, визначеному законом";

2) частину першу статті 24 доповнити підпунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) призначає перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів у порядку, визначеному законом".

2. У Законі України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91):

1) у статті 7:

у назві слова "Вимоги до проектів" замінити словом "Підготовка";

частини сьому та восьму викласти в такій редакції:

"7. У разі прийняття сільськими, селищними, міськими радами рішень про добровільне об’єднання територіальних громад, а також у разі підтримки добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі сільський, селищний, міський голова територіальної громади, в якій ініційовано питання про добровільне об’єднання територіальних громад, звертається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в установленому законом порядку.

8. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання рішень про добровільне об’єднання територіальних громад у разі їх відповідності висновку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, звертається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в установленому законом порядку.

Про таке звернення Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація одночасно інформує Верховну Раду Автономної Республіки Крим, відповідні обласні ради, відповідні ради, що прийняли рішення про добровільне об’єднання територіальних громад";

2) у статті 8:

доповнити новою частиною першою такого змісту:

"1. Об’єднана територіальна громада вважається утвореною за цим Законом з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про добровільне об’єднання територіальних громад, або з моменту набрання чинності рішенням про підтримку добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі та за умови відповідності таких рішень висновку, передбаченому частиною четвертою статті 7 цього Закону".

У зв’язку з цим частини першу - сьому вважати відповідно частинами другою - восьмою;

частину третю виключити;

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. У період з дня набрання чинності рішеннями сільських, селищних, міських рад про добровільне об’єднання територіальних громад, а також у разі підтримки добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі, до формування органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади відчуження, передача в оренду (користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об’єктів комунальної власності територіальних громад, що об’єдналися, забороняється".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Центральна виборча комісія може призначити перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад та відповідних сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня 2015 року. Такі вибори проводяться в порядку і строки, встановлені Законом України "Про місцеві вибори", з такими особливостями:

1) положення частин четвертої, шостої, сьомої статті 15, частин першої, другої, четвертої, п’ятої статті 17, частини другої статті 44 Закону України "Про місцеві вибори" щодо визначення строків призначення перших місцевих виборів, оголошення виборчого процесу, утворення виборчих округів, а також строків щодо визначення розміру грошової застави не застосовуються;

2) Центральна виборча комісія в день призначення перших виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів шляхом прийняття відповідного рішення оголошує про початок виборчого процесу перших виборів таких депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, у разі необхідності переглядає кількість територіальних, одномандатних виборчих округів для організації перших виборів та розмір грошової застави для відповідного багатомандатного, єдиного одномандатного виборчого округу (з виборів міського голови) і невідкладно оприлюднює таке рішення на своєму офіційному веб-сайті та інформує про це відповідні територіальні виборчі комісії;

3) територіальна виборча комісія відповідно до Закону України "Про місцеві вибори" утворює одномандатні виборчі округи у порядку, передбаченому Законом України "Про місцеві вибори", але не пізніш як за 35 днів до дня голосування.

 

 

Президент України

                                                   П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
4 вересня 2015 року
№ 676-VIII