24.02.2014

Щодо паспортів громадян колишнього СРСР зразка 1974 року

Правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення визначає Закон України "Про громадянство України" (далі – Закон).

Так, громадянство України – правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках (стаття 1 Закону).

Відповідно до статті 3 Закону громадянами України є:

    

 1. усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України;
 2. особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України "Про громадянство України"
  (13 листопада 1991 року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав;
 3. особи, які прибули в Україну на постійне проживання після
  13 листопада 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ України внесено напис "громадянин України", та діти таких осіб, які прибули разом із батьками в Україну і на момент прибуття в Україну не досягли повноліття, якщо зазначені особи подали заяви про оформлення належності до громадянства України;
  4) особи, які набули громадянство України відповідно до законів України та міжнародних договорів України.
  1.  

Особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, є громадянами України з 24 серпня 1991 року, зазначені у пункті 2, – з 13 листопада 1991 року, а у пункті 3, – з моменту внесення відмітки про громадянство України. 
Варто зауважити, що паспорт є документом, який підтверджує громадянство, а не встановлює його. 
Встановлення належності до громадянства України відповідно до статті 3 Закону здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства (пункт 1 частини першої статті 24 Закону). 
Таким чином, Державна міграційна служба України, встановивши належність до громадянства України особи, яка має паспорт громадянина колишнього СРСР, подає в установленому порядку відомості про неї (через уповноважену особу) органу ведення Державного реєстру виборців для виконання відповідних дій щодо ведення Державного реєстру виборців.