14.02.2014

Щодо отримання органами ведення Державного реєстру виборців відомостей про громадян України, які померли за її межами

 У зв’язку із запитами щодо правомірності отримання відділами ведення Державного реєстру виборців від органів та посадових осіб, які не є суб’єктами подання відомостей періодичного поновлення бази даних Державного реєстру виборців (далі – Реєстр), зокрема, від виконавчих комітетів місцевих рад, відомостей про громадян України, які померли за її межами, у вигляді копій свідоцтв про смерть, виданих компетентними органами іноземних держав, зазначаємо. 
 Згідно з частиною другою статті 16 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (далі – Закон) виконання дій щодо Реєстру, зокрема внесення змін до персональних даних виборців у Реєстрі, в тому числі службових відміток про смерть виборців, здійснюється органом ведення Реєстру на підставах та у спосіб, встановлених Законом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до Закону. 
Підстави виконання дій щодо ведення Реєстру встановлено статтею 17 Закону. Так, підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, в тому числі у разі виявлення в результаті візуального чи автоматизованого контролю неповноти або некоректності відомостей про виборця, є подані в установленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, що підтверджують відповідні зміни. Також підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, є звернення, передане засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру відповідно до статей 20, 22 Закону органом ведення Реєстру, до якого подано в установленому порядку документи, що підтверджують відповідні зміни. 
 Такі документи можуть бути подані до відповідного органу ведення Реєстру в порядку звернення особи за власною ініціативою, періодичного поновлення або уточнення персональних даних виборців, що містяться у базі даних Реєстру (стаття 18 Закону). 
Вичерпний перелік органів, закладів, установ, якими в порядку періодичного поновлення та уточнення даних Реєстру подаються відомості про виборців, визначено статтею 22 Закону. 
 Виконавчі комітети місцевих рад Законом не визначено суб’єктами надання органам ведення Реєстру відомостей про померлих виборців. 
Разом з тим, з огляду на права виборців у відносинах з Реєстром, визначені статтею 10 Закону, кожен виборець у разі наявності у нього документа, що підтверджує смерть іншої особи, має право у встановленому порядку звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із заявою про внесення змін до персональних даних цієї особи у Реєстрі. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують відповідні зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру. 
 Таким чином, працівник органу ведення Реєстру або особа, що входить до складу виконкому місцевої ради, або будь-яка інша посадова особа, яка в силу виконання своїх службових повноважень отримала документ, що засвідчує факт смерті громадянина, як виборець має право звернутися до органу ведення Реєстру із відповідною заявою у вищенаведеному порядку.