06.10.2014

ПОСТАНОВА 4 квітня 2014 року № 208

У К Р А Ї Н А

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

 

ПОСТАНОВА

 

4 квітня 2014 року № 208

 

Про форми виборчих документів дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України

 

 

 

Відповідно до пунктів 2, 7 частини другої статті 30, частин сьомої, восьмої статті 35, частини дев’ятої статті 81, частини чотирнадцятої статті 82, частин четвертої, п’ятої, сьомої статті 84, частини одинадцятої статті 85, частини одинадцятої статті 86, частин третьої, четвертої, десятої, тринадцятої, п’ятнадцятої статті 89, частин другої, восьмої, десятої, двадцятої статті 90, частин першої, другої статті 92 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 5 статті 17, пунктом 8 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити форми актів дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України:

про внесення до виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України змін без рішення Центральної виборчої комісії чи внесення змін, що не відповідають рішенню Центральної виборчої комісії (додатки 1, 2);

про виявлені ознаки відкриття сейфа (металевої шафи) та (у разі виявлення) про невідповідність кількості виборчих бюлетенів, виявлених у цьому сейфі (металевій шафі), кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією (додатки 3, 4);

про погашення невірно заповненого виборцем виборчого бюлетеня як невикористаного (додатки 5, 6);

про невідповідність суми кількостей виборчих бюлетенів, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям, та виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними у нього, кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом дільничної виборчої комісії згідно з відомістю про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів (додатки 7, 8);

про невідповідність загальної кількості контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів сумі кількостей виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, та виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування (додатки 9, 10);

про невідповідність суми кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією (додатки 11, 12);

про виявлення на виборчій скриньці пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, що порушують її цілісність (додаток 13);

про невідповідність кількості виборчих бюлетенів, виявленої при відкритті переносної виборчої скриньки, кількості відповідних виборчих бюлетенів, зазначеній в контрольному листі у цій скриньці (додатки 14, 15);

про відсутність у стаціонарній виборчій скриньці контрольного листа (додатки 16, 17);

про відсутність у переносній виборчій скриньці контрольного листа (контрольних листів) (додатки 18, 19);

про невідповідність кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати України (додатки 20, 21);

про виявлення факту незаконного голосування (додаток 22);

про знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок) (додатки 23, 24);

про виявлення у виборчих скриньках  виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує кількість виборців, які отримали відповідні виборчі бюлетені на виборчій дільниці (додатки 25, 26).

2. Встановити форми та зразки форм виборчих документів дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України:

контрольного листа для вкидання у стаціонарну та переносну виборчу скриньку (додаток 27);

відомості про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування (додатки 28, 29);

відомості про передачу членам дільничної виборчої комісії, які організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців, виборчих бюлетенів (додатки 30, 31);

заяви виборця про видачу йому іншого виборчого бюлетеня в обмін на невірно заповнений (додатки 32, 33);

контрольного листа для вкидання у переносну виборчу скриньку (додаток 34).

3. Визнати такими, що втратити чинність, постанови Центральної виборчої комісії від 22 березня 2012 року № 54 "Про форми виборчих документів дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України" та від 7 вересня 2012 року № 814 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 22 березня 2012 року № 54".

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

 

 

 

Голова Центральної виборчої комісії   М. ОХЕНДОВСЬКИЙ


 

Додаток 1

до постанови Центральної виборчої комісії

від 4 квітня 2014 року № 208

 

________________________________________

            (вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

Примірник_________

 

А К Т

про внесення до виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі змін без рішення Центральної виборчої комісії чи внесення змін, що не відповідають рішенню Центральної виборчої комісії

"___" ____________ 20___ року

 

 

                   (дата складення)

 

              (місце складення)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці № ___________ (закордонної виборчої дільниці № ____ ) відповідно до частини восьмої статті 35, частини дев’ятої статті 81 Закону України "Про вибори народних депутатів України" склала цей акт про те, що з вини _________________________________________________________________________

(зазначаються прізвища, ініціали та посади

_________________________________________________________________________

у виборчій комісії осіб, з вини яких зіпсовано виборчі бюлетені)

до виборчих бюлетенів з ________________виборів народних депутатів України для
                                                  (чергових, позачергових)

голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі,
отриманих від окружної виборчої комісії одномандатного виборчого
округу №_____     (від Центральної виборчої комісії*) у кількості ________________________________________________________________________ ,

(цифрами та прописом)

внесено зміни ____________________________________________________________

                                      (без рішення Центральної виборчої комісії або що не відповідають рішенню Центральної виборчої комісії

________________________, внаслідок чого зіпсовано виборчі бюлетені** у кількості

    від  "___" __________ 20__ року №___)

________________________________________________________________________ .

(цифрами та прописом)

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

                         

 

Перший примірник цього акта мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт складається у двох примірниках, один з яких невідкладно передається до окружної виборчої комісії або Центральної виборчої комісії (щодо закордонних виборчих дільниць), другий – залишається в дільничній виборчій комісії та додається відповідно до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу. Вказані виборчі документи запаковуються, транспортуються або передаються відповідно до окружної виборчої комісії, Центральної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

 

         Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                  Т. ЛУКАШ 

 

Додаток 2

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

________________________________________

            (вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

Примірник_________

А К Т

про внесення до виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі змін без рішення Центральної виборчої комісії чи внесення змін, що не відповідають рішенню
Центральної виборчої комісії

 

"___" ____________ 20___ року

 

 

                   (дата складення)

 

              (місце складення)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці № _______ відповідно до частини восьмої статті 35, частини дев’ятої
статті 81 Закону України "Про вибори народних депутатів України" склала цей акт про те, що з вини _________________________________________________________

                                         (зазначаються прізвища, ініціали та посади

_________________________________________________________________________

у виборчій комісії осіб, з вини яких зіпсовано виборчі бюлетені)

до виборчих бюлетенів з _______________________________ виборів народних
                                                            (чергових, позачергових, повторних, проміжних)

депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі, отриманих від окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №_____
 у кількості _______________________________________________________________

(цифрами та прописом)

_______________________, внесено зміни ____________________________________

                                                                                                                             (без рішення Центральної виборчої комісії

___________________________________________________________ , внаслідок чого

    або що не відповідають рішенню Центральної виборчої комісії від  "___" __________ 20__ року №___)

зіпсовано виборчі бюлетені* у кількості ______________________________________

(цифрами та прописом)

______________________________________________________________________________________________ .

 

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

                         

 

Перший примірник цього акта мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт складається у двох примірниках, один з яких невідкладно передається до окружної виборчої комісії, другий – залишається в дільничній виборчій комісії та додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, що запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

 

 

Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                  Т. ЛУКАШ

 

 

 

 


 

Додаток 3

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

А К Т

про виявлені ознаки відкриття сейфа (металевої шафи) та (у разі виявлення) про невідповідність кількості виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, виявлених у цьому сейфі (металевій шафі), кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією

 

"_____"  __________________20____ року

 

 

                    (дата складення)

 

(місце складення)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці №__________ (закордонної виборчої дільниці № _____ ) у зв’язку з виявленням на сейфі (металевій шафі) ___________________________________________

                                                                     (зазначається про виявлення пошкодження стрічки,

______________________________________________________________________________________________________________________  

якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідність підписів чи печатки на ній)

перерахувала  наявні в ньому (в ній) виборчі бюлетені* з   _______________   виборів

                                                                                               (чергових, позачергових)

народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному    виборчому   окрузі  та   встановила,   що   їх  кількість становить

_____________________________________________________________________________________________________________________ .

(цифрами та прописом)

            Дільнична виборча комісія  ________________ невідповідність (яка становить

      (виявила або не виявила)

________________________________________________________ )** між зазначеною вище

(цифрами та прописом)

кількістю виборчих бюлетенів, виявлених у цьому сейфі (металевій шафі), та кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією від _______________________________________________________________  у кількості

        (окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №___, Центральної виборчої комісії ***)

_____________________________________________________________________________________________________________________ ,

(цифрами та прописом)

про що відповідно до частини восьмої статті 35, частини чотирнадцятої статті 82, частини п’ятої статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України" склала цей акт.

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт додається відповідно до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу. Вказані виборчі документи запаковуються, транспортуються або передаються відповідно до окружної виборчої комісії, Центральної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

 

                      Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                  Т. ЛУКАШ 

Додаток 4

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

А К Т

про виявлені ознаки відкриття сейфа (металевої шафи) та (у разі виявлення)
про невідповідність кількості виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі, виявлених
у цьому сейфі (металевій шафі), кількості виборчих бюлетенів,
отриманих дільничною виборчою комісією 

 

"_____"  __________________20____ року

 

 

                   (дата складення)

 

(місце складення)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці №__________ у зв’язку з виявленням на сейфі (металевій шафі) _______________________________________________________________________________

(зазначається про виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу),

_______________________________________________________________________________________   перерахувала  наявні

або невідповідність підписів чи печатки на ній)

в ньому (в ній) виборчі бюлетені* з __________________________ виборів народних

     (чергових, позачергових, повторних, проміжних)

депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі та встановила, що їх кількість становить ________________________________________________________________

(цифрами та прописом)

________________________________________________________________________ .

            Дільнична виборча комісія  _________________ невідповідність (яка становить

        (виявила або не виявила)

_______________________________________________________ ) ** між зазначеною  вище

(цифрами та прописом)

кількістю виборчих бюлетенів, виявлених у цьому сейфі (металевій шафі), та кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією від _______________________________________________________________  у кількості

       (окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №___)

_____________________________________________________________________________________________________________________ ,

(цифрами та прописом)

про що відповідно до частини восьмої статті 35, частини чотирнадцятої статті 82, частини п’ятої статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України" склала цей акт.

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 


 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

                         

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, що запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

                

         Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                  Т. ЛУКАШ


Додаток 5

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України) 

 

А К Т

про погашення невірно заповненого виборцем виборчого бюлетеня
з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі як невикористаного

 

"____"____________ 20___ року                                                             _______________

       (дата складення)                                                                                                              (місце складення)

 

Членом дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України виборчої дільниці №____________ (закордонної виборчої дільниці № ____ ), яким видано виборцю виборчий бюлетень з _________________________________ виборів

                      (чергових, позачергових)

народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному  виборчому окрузі, відповідно до частини восьмої статті 35, частини одинадцятої статті 85 Закону України "Про вибори
народних депутатів України" складено цей акт про те, що виборцем ________________________________________________________________________ ,

(прізвище,  власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

включеним до списку виборців на виборчій дільниці за порядковим № _________, невірно заповнений виборчий бюлетень, у зв’язку з чим він погашений як невикористаний*.

 

Члени дільничної виборчої комісії,

які оформляли видачу виборчого бюлетеня:

 

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

 

Виборець, який невірно заповнив виборчий бюлетень:

 

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

_______________

* Цей акт долучається до списку виборців (витягу із списку виборців). Погашений виборчий бюлетень зберігається до підрахунку голосів виборців у члена дільничної виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень. При підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці цей бюлетень враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями. Повторна видача виборчого бюлетеня замість невірно заповненого не допускається.

 

 

 

Секретар

Центральної виборчої комісії                                                              Т. ЛУКАШ

 

 


 

Додаток 6

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України) 

 

А К Т

про погашення невірно заповненого виборцем виборчого

бюлетеня з виборів народних депутатів України для голосування
в одномандатному виборчому окрузі як невикористаного

 

"____"____________ 20___ року                                                             _______________

       (дата складення)                                                                                                              (місце складення)

 

Членом дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України виборчої дільниці №____________, яким видано виборцю виборчий бюлетень з ______________________________________ виборів народних депутатів України для

(чергових, позачергових, повторних, проміжних)

голосування в одномандатному виборчому окрузі, відповідно до частини восьмої статті 35, частини одинадцятої статті 85  Закону України "Про вибори                  народних депутатів України" складено цей акт про те, що виборцем ________________________________________________________________________,

(прізвище,  власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

включеним до списку виборців на виборчій дільниці за порядковим № _________, невірно заповнений виборчий бюлетень, у зв’язку з чим він погашений як невикористаний*.

 

 

Члени дільничної виборчої комісії,

які оформляли видачу виборчого бюлетеня:

 

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

Виборець, який невірно заповнив виборчий бюлетень:

 

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

____________________

* Цей акт долучається до списку виборців (витягу із списку виборців). Погашений виборчий бюлетень зберігається до підрахунку голосів виборців у члена дільничної виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень. При підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці цей бюлетень враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями. Повторна видача виборчого бюлетеня замість невірно заповненого не допускається.

 

 

 

Секретар

Центральної виборчої комісії                                                              Т. ЛУКАШ


 

Додаток 7

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України) 

А К Т

про невідповідність суми кількостей виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям, та виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними у нього, кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом дільничної виборчої комісії згідно з відомістю про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів

"____" _______________20___ року

 

 

             (дата складення)

 

(місце складення)

Дільничною виборчою комісією з виборів народних депутатів України виборчої дільниці №________ (закордонної виборчої дільниці № _____ ) під час здійснення перевірки щодо відповідності суми кількостей виборчих бюлетенів з ________________ виборів    народних депутатів

    (чергових, позачергових)

України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям, та виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними у нього, кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом дільничної виборчої комісії згідно з відомістю про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів, встановлено:

            кількість виборчих бюлетенів, виданих членом дільничної виборчої комісії _________________________________виборцям*,  – ______________________ ;

                                 (прізвище, ініціали)                                                              (цифрами)

            кількість виборчих бюлетенів, що залишилися  невикористаними у нього,  – _____________ ;                 

            (цифрами)

 суму кількостей виборчих бюлетенів, виданих зазначеним членом дільничної виборчої комісії, та виборчих бюлетенів, що залишилися  невикористаними у нього,  – ______________ ______________________________________________________________________________________;

(цифрами та прописом )

            кількість виборчих бюлетенів, отриманих цим членом дільничної виборчої  комісії згідно з відомістю про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів для видачі  їх  виборцям  у приміщенні для голосування,  – _______________________________________________ .

(цифрами та прописом)

Таким чином, дільнична виборча комісія виявила невідповідність суми кількостей виборчих бюлетенів, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям, та виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними у нього, кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом дільничної виборчої комісії згідно з відомістю про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів, що становить _______________________________________________________,

(цифрами та прописом)

про що відповідно до частини восьмої статті 35, частин третьої, четвертої статті 89 Закону України "Про вибори народних депутатів України" склала цей акт.

Згідно з рішенням дільничної виборчої комісії від "____" _____________ 20___ року №_____ причиною такої невідповідності  є ________________________________________________________

                            (зазначається причина невідповідності)

______________________________________________________________________________.

 

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

 

Заступник голови 
дільничної виборчої комісії

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Секретар
дільничної виборчої комісії

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)


 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт додається відповідно до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу. Вказані виборчі документи запаковуються, транспортуються або передаються відповідно до окружної виборчої комісії, Центральної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

                        

Секретар

Центральної виборчої комісії                                                         Т. ЛУКАШ


 

Додаток 8

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України) 

 

А К Т

про невідповідність суми кількостей виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям, та виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними у нього, кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом дільничної виборчої комісії згідно з відомістю про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів

 

"___" _______________20___ року

 

 

                   (дата складення)

 

         (місце складення)

Дільничною виборчою комісією з виборів народних депутатів України виборчої дільниці №________ під час здійснення перевірки щодо відповідності суми кількостей виборчих бюлетенів   з _______________________________________ виборів народних депутатів України для голосування

                      (чергових, позачергових,  повторних, проміжних)

в одномандатному виборчому окрузі, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям, та виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними у нього, кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом дільничної виборчої комісії згідно з відомістю про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів, встановлено:

            кількість виборчих бюлетенів, виданих членом дільничної виборчої комісії ________________________________виборцям*,  – ______________________ ;

                                   (прізвище, ініціали)                                                             (цифрами)

            кількість виборчих бюлетенів, що залишилися  невикористаними у нього, – _____________ ;                 

            (цифрами)

 суму кількостей виборчих бюлетенів, виданих зазначеним членом дільничної виборчої комісії, та виборчих бюлетенів, що залишилися  невикористаними у нього,  – ______________ ______________________________________________________________________________________;

(цифрами та прописом )

            кількість виборчих бюлетенів, отриманих цим членом дільничної виборчої  комісії згідно з відомістю про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів для видачі  їх  виборцям  у приміщенні для голосування, – ________________________________________________.

(цифрами та прописом)

Таким чином, дільнична виборча комісія виявила невідповідність суми кількостей виборчих бюлетенів, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям, та виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними у нього, кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом дільничної виборчої комісії згідно з відомістю про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів, що становить _______________________________________________________,

(цифрами та прописом)

про що відповідно до частини восьмої статті 35, частин третьої, четвертої статті 89 Закону України "Про вибори народних депутатів України" склала цей акт.

Згідно з рішенням дільничної виборчої комісії від "____" _____________ 20___ року №_____ причиною такої невідповідності є _________________________________________________________

                            (зазначається причина невідповідності)

______________________________________________________________________________.

 

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

 

Заступник голови  
дільничної виборчої комісії

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Секретар
дільничної виборчої комісії

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)


 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, що запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

 

                        Секретар

Центральної виборчої комісії                                                         Т. ЛУКАШ 


 

Додаток 9

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

А К Т

про невідповідність загальної кількості контрольних талонів виданих

виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі сумі кількостей виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, та виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування

 

"____"_________________ 20___ року                                                                  ___________________________

               (дата складення)                                                                                                                                   (місце складення)

Дільничною виборчою комісією з виборів народних депутатів України виборчої дільниці №__________ під час здійснення перевірки щодо відповідності загальної кількості контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів з __________________ виборів народних

           (чергових, позачергових)

депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі сумі кількостей виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, та виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, встановлено:

            загальну кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів –

_____________________________________________________________________________________________________________________;

(цифрами та прописом)

            кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, за підписами виборців у списку виборців, – ___________________________________________;

(цифрами)

кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, за підписами у витягу із списку виборців і відмітками "голосував за місцем перебування", –

_______________________________________________________________________________________;

                                                                      (цифрами)

            суму кількостей виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, та виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, –  _____________________________________________________________________________________________________________________.

(цифрами та прописом)

Таким чином, дільнична виборча комісія виявила невідповідність загальної кількості контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів сумі кількостей виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, та виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, що становить ______________________________________

                                                                                                                              (цифрами та прописом)                               

_______________________________________________, про що відповідно до частини восьмої статті 35, частини тринадцятої статті 89 Закону України "Про вибори народних депутатів України" склала цей акт.

Згідно з рішенням дільничної виборчої комісії від "____" _____________ 20___ року №_____ причиною такої розбіжності є _____________________________________________

(зазначається причина розбіжності)

______________________________________________________________________________.

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 


 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, що запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

 

 

                        Секретар

Центральної виборчої комісії                                                              Т. ЛУКАШ


 

Додаток 10

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

 

А К Т

про невідповідність загальної кількості контрольних талонів виданих виборчих

бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі сумі кількостей виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, та виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування

"____"___________________ 20__ року                                                                 _______________

                 (дата складення)                                                                                                                              (місце складення)

Дільничною виборчою комісією з виборів народних депутатів України виборчої дільниці №___________ під час здійснення перевірки щодо відповідності загальної кількості контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів з ______________________________ виборів народних депутатів України для голосування
 (чергових, позачергових, повторних, проміжних)

в одномандатному виборчому окрузі сумі кількостей виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, та виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, встановлено:

            загальну кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів –

_____________________________________________________________________________________________________________________;

(цифрами та прописом)

            кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, за підписами виборців у списку виборців, – ___________________________________________;

(цифрами)

кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, за підписами у витягу із списку виборців і відмітками "голосував за місцем перебування", –

____________________________________________________________________________;

                                                               (цифрами)

            суму кількостей виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, та виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, – _____________________________________________________________________________________________________________________.

(цифрами та прописом)

Таким чином, дільнична виборча комісія виявила невідповідність загальної кількості контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів сумі кількостей виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, та виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, що становить ______________________________________

                                                                                                                              (цифрами та прописом)                               

_______________________________________________, про що відповідно до частини восьмої статті 35, частини тринадцятої статті 89 Закону України "Про вибори народних депутатів України" склала цей акт.

Згідно з рішенням дільничної виборчої комісії від "____" _____________ 20___ року №_____ причиною такої розбіжності є _____________________________________________

(зазначається причина розбіжності)

______________________________________________________________________________.

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, що запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Секретар

Центральної виборчої комісії                                                              Т. ЛУКАШ


Додаток 11

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

 

А К Т

про невідповідність кількості виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені

 

"____"_______________ 20____ року                                                                ___________________________

             (дата складення)                                                                                                                                  (місце складення)

 

Дільничною виборчою комісією з виборів народних депутатів України виборчої дільниці №_________ (закордонної виборчої дільниці № ____ ) під час здійснення перевірки щодо відповідності кількості виборчих бюлетенів з _________________ виборів народних

            (чергових, позачергових)

депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, встановлено:

             кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, –

________________________________________________________________________;

(цифрами та прописом)

кількість невикористаних виборчих бюлетенів – ______________________________ ;

(цифрами)

кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, – __________________________ ;

(цифрами)

суму кількості невикористаних виборчих бюлетенів та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, – ________________________________________________.

(цифрами та прописом)

Таким чином, дільнична виборча комісія виявила невідповідність кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, що становить ____________________________________________________, про що відповідно до частини   

                                               (цифрами та прописом)

восьмої статті 35, частини п’ятнадцятої статті 89 Закону України "Про вибори народних депутатів України" склала цей акт.                                             

Згідно з рішенням дільничної виборчої комісії від "____" _____________ 20___ року №_____ причиною такої розбіжності є _____________________________________________

(зазначається причина розбіжності)

______________________________________________________________________________.

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт додається відповідно до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу. Вказані виборчі документи запаковуються, транспортуються або передаються відповідно до окружної виборчої комісії, Центральної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

 

         Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                         Т. ЛУКАШ


Додаток 12

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

 

 

А К Т

про невідповідність кількості виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені

 

"____"___________________ 20___ року                                                            ___________________________

               (дата складення)                                                                                                                                (місце складення)

 

Дільничною виборчою комісією з виборів народних депутатів України виборчої дільниці №________ під час здійснення перевірки щодо відповідності кількості виборчих бюлетенів з __________________________________ виборів народних депутатів України

                            (чергових, позачергових, повторних, проміжних )

для голосування в одномандатному виборчому окрузі, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, встановлено:

             кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, –

________________________________________________________________________;

(цифрами та прописом)

кількість невикористаних виборчих бюлетенів – ______________________________ ;

(цифрами)

кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, – __________________________ ;

(цифрами)

сума кількості невикористаних виборчих бюлетенів та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, – ________________________________________________.

(цифрами та прописом)

Таким чином, дільнична виборча комісія виявила невідповідність кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, що становить ____________________________________________________, про що відповідно до частини  

                                      (цифрами та прописом)

восьмої статті 35, частини п’ятнадцятої статті 89 Закону України "Про вибори народних депутатів України" склала цей акт.                                           

Згідно з рішенням дільничної виборчої комісії від "____" _____________ 20___ року №_____ причиною такої розбіжності є _____________________________________________

(зазначається причина розбіжності)

______________________________________________________________________________.

 

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 


 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, що запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

         Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                         Т. ЛУКАШ


 

Додаток 13

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

 

 

 

А К Т

про виявлення на виборчій скриньці пошкоджень пломб
або печаток чи інших пошкоджень, що порушують її цілісність

 

 

"____"___________________ 20____ року                                                       ___________________________

            (дата складення)                                                                                                                           (місце складення)

 

 

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці № _______________ (закордонної виборчої дільниці №_______) відповідно до частини восьмої статті 35, частини другої статті 90 Закону України  "Про вибори народних депутатів України" склала цей акт про виявлення на _______________________________

                                                                                                                                                                  (стаціонарній, переносній )                                                                           

виборчій скриньці №________________ пошкодження ________________________________                        

_________________________________________________________________________

(зазначається характер виявленого пошкодження пломб або печаток чи інших пошкоджень)

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

____________________________________, що порушує (ють) її цілісність[*].

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 


 

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт додається відповідно до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу, протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі. Вказані виборчі документи запаковуються, транспортуються або передаються відповідно до окружної виборчої комісії, Центральної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

 

 

                      Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                  Т. ЛУКАШ


 

Додаток 14

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

А К Т

про  невідповідність кількості виборчих бюлетенів
з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, виявленої при відкритті переносної  виборчої скриньки, кількості відповідних виборчих бюлетенів,
зазначеній в контрольному листі у цій скриньці

 

 

"____" _____________________ 20___ року

 

 

                   (дата складення)

 

(місце складення)

 

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці № ___________________ відповідно до частини восьмої статті 35, частини восьмої статті 90 Закону України  "Про вибори народних депутатів України" склала цей акт про те, що при відкритті переносної виборчої скриньки №__________ виявила в ній _________________________________________________________________________

      (кількість цифрами та прописом)

виборчих бюлетенів* з __________________________________ виборів народних депутатів України

                                                  (чергових, позачергових)

для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, що на __________________________________________________________ виборчих бюлетенів більше, ніж зазначено

(цифрами та прописом)

в контрольному листі у цій скриньці щодо відповідних виборчих бюлетенів, а саме: ______________________________________________________________________________________________________________________.

(цифрами та прописом)

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 


 

 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, що запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

 

                       Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                  Т. ЛУКАШ


 

Додаток 15

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

 

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

 

А К Т

про невідповідність кількості виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі, виявленої при відкритті переносної виборчої скриньки, кількості відповідних виборчих бюлетенів, зазначеній в контрольному листі у цій скриньці

 

 

"____" _____________________ 20____ року

 

 

                 (дата складення)

 

(місце складення)

 

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці №____________ відповідно до частини восьмої статті 35, частини восьмої статті 90 Закону України  "Про вибори народних депутатів України" склала цей акт про те, що при відкритті переносної виборчої скриньки №__________ виявила в ній _________________________________________________________________________

                                                                              (кількість цифрами та прописом)

виборчих бюлетенів* з ______________________________________________  виборів народних депутатів

                                          (чергових,  позачергових,  повторних,  проміжних)

України для голосування в одномандатному виборчому окрузі, що на _______________________________________________________________________________ виборчих бюлетенів більше,

(цифрами та прописом)

ніж зазначено в контрольному листі у цій скриньці щодо відповідних виборчих бюлетенів, а саме: ____________________________________________________________________________________________.

          (цифрами та прописом)

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

Секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, що запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" .

 

 

                        Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                  Т. ЛУКАШ


 

Додаток 16

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

А К Т

про відсутність у стаціонарній виборчій скриньці контрольного листа

                                                                                       
"____"______________ 20___ року                                                     ________________

          (дата складення)                                                                                                                   (місце складення)

 

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці №____________ (закордонної виборчої дільниці № ____ ) відповідно до частини восьмої статті 35, частини десятої статті 90 Закону України  "Про вибори народних депутатів України" склала цей акт про те, що при відкритті стаціонарної виборчої скриньки №______  виявила у ній відсутність контрольного листа та підрахувала виборчі бюлетені*, що знаходилися у цій виборчій скриньці.

Дільнична виборча комісія встановила кількість підрахованих виборчих бюлетенів  з ______________  виборів народних депутатів України для голосування:

                      (чергових, позачергових)

у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі – ___________________

(цифрами та прописом)

______________________________________; в одномандатному виборчому окрузі –________________________________________________________________________ .

(цифрами та прописом)

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

                         

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт  додається відповідно до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу, протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі. Вказані виборчі документи запаковуються, транспортуються або передаються відповідно до окружної виборчої комісії, Центральної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

          

 

 

                 Секретар

 Центральної виборчої комісії                                                                Т. ЛУКАШ


 

Додаток 17

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

 

А К Т

про відсутність у стаціонарній виборчій скриньці контрольного листа

 

"____"______________ 20___ року                                                     ________________

          (дата складення)                                                                                                                        (місце складення)

 

 

 

 

 

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці №______ відповідно до частини восьмої статті 35, частини десятої статті 90 Закону України  "Про вибори народних депутатів України" склала цей акт про те, що при відкритті стаціонарної виборчої скриньки № ______ виявила у ній відсутність контрольного листа та підрахувала виборчі бюлетені* з __________________ виборів

                    (повторних, проміжних)

народних депутатів України що знаходилися у цій виборчій скриньці, та встановила їх  кількість ______________________________________________________________. 

        (цифрами та прописом)

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

 


 

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, що запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

 

 

 

           Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                     Т. ЛУКАШ


 

Додаток 18

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

А К Т

про відсутність у переносній виборчій скриньці контрольного листа (контрольних листів)

 

"____"______________ 20___ року                                                     _________________

          (дата складення)                                                                                                                         (місце складення)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці №____________ відповідно до частини восьмої статті 35, частини  десятої статті 90 Закону України  "Про вибори народних депутатів України" склала цей акт про те, що при відкритті переносної виборчої скриньки №______ виявила у ній відсутність контрольного листа (контрольних листів) та підрахувала виборчі бюлетені*, що знаходилися у цій виборчій скриньці.

Дільнична виборча комісія встановила кількість підрахованих виборчих бюлетенів  з ______________  виборів народних депутатів України для голосування:

                      (чергових, позачергових)

у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі – ___________________

(цифрами та прописом)

_______________________________________; в одномандатному виборчому окрузі –________________________________________________________________________ .

(цифрами та прописом)

.Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

                         

 

 

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт додається відповідно до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі. Вказані виборчі документи запаковуються, транспортуються до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

 

 

 

                        Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                     Т. ЛУКАШ


 

Додаток 19

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

 

 

А К Т

про відсутність у переносній виборчій скриньці контрольного листа (контрольних листів)

 

 

"____"______________ 20___ року                                                     _________________

          (дата складення)                                                                                                                       (місце складення)

 

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці №____________ відповідно до частини восьмої статті 35, частини  десятої статті 90 Закону України  "Про вибори народних депутатів України" склала цей акт про те, що при відкритті переносної виборчої скриньки №______ виявила у ній відсутність контрольного листа (контрольних листів), підрахувала виборчі     бюлетені* з ______________________________ виборів народних депутатів України, 

                     (повторних, проміжних)

що знаходилися у цій виборчій скриньці, та встановила їх кількість ________________________________________________________________________.

(цифрами та прописом)

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП


 

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці  в одномандатному виборчому окрузі, що запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

 

 

 

                         Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                     Т. ЛУКАШ

 


Додаток 20

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

А К Т

про невідповідність кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку кожної партії

 

"____"______________ 20___ року                                              _________________

                  (дата складення)                                                                                                             (місце складення)

 

Дільничною виборчою комісією з виборів народних депутатів України виборчої дільниці № _________ (закордонної виборчої дільниці № _____) під час здійснення перевірки щодо відповідності кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів з _____________________  виборів

           (чергових, позачергових)

народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку кожної партії, встановлено:

            кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, – _________

______________________________________________________________________________;

(цифрами та прописом)

            кількість недійсних виборчих бюлетенів – _________________;

(цифрами)

кількість виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати   України,  включених  до  виборчого  списку  кожної  партії,   – _______________;

                                                                                                                                                                                 (цифрами)

суму кількостей недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати   України,  включених  до  виборчого  списку  кожної  партії, – ____________________________________________________ .                                 

(цифрами та прописом)  

Таким чином, дільнична виборча комісія виявила невідповідність кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку кожної партії, що становить __________________________________________________, яку підтвердила при повторному  

(цифрами та прописом)

перерахунку зазначених бюлетенів, та про що відповідно до частини восьмої статті 35, частини двадцятої статті 90 Закону України  "Про вибори народних депутатів України" склала цей акт.                                                               

Згідно з рішенням дільничної виборчої комісії від "____" _____________ 20___ року №_____ причиною такої розбіжності є _____________________________________________

(зазначається причина розбіжності)

______________________________________________________________________________.

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

 

Заступник голови  
дільничної виборчої комісії

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Секретар
дільничної виборчої комісії

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт додається відповідно до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу. Вказані виборчі документи запаковуються, транспортуються або передаються відповідно до окружної виборчої комісії, Центральної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

 

                        Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                     Т. ЛУКАШ


 

Додаток 21

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

 

А К Т

про невідповідність кількості виборців, які взяли участь у голосуванні

на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати України у відповідному одномандатному виборчому окрузі

 

 

"____" ________________ 20___ року

 

 

 

(дата складення)

 

(місце складення)

Дільничною виборчою комісією з виборів народних депутатів України виборчої дільниці № _________ під час здійснення перевірки щодо відповідності кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів з ____________________________________ виборів народних депутатів України

                           (чергових, позачергових, повторних, проміжних)

для голосування в одномандатному виборчому окрузі та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати України, встановлено:

            кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, – _________

______________________________________________________________________________;

(цифрами та прописом)

            кількість недійсних виборчих бюлетенів – _________________;

(цифрами)

кількість виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати   України,   – _______________;

                                                                 (цифрами)

суму кількостей недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів з                голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати України, – ________________________________________________________________________ .

(цифрами та прописом)

Таким чином, дільнична виборча комісія виявила невідповідність кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати України, що становить __________________________________________________,

(цифрами та прописом)

яку підтвердила при повторному перерахунку зазначених бюлетенів, та про що відповідно до частини восьмої статті 35, частини двадцятої статті 90 Закону України  "Про вибори народних депутатів України" склала цей акт.

Згідно з рішенням дільничної виборчої комісії від "____" _____________ 20___ року №_____ причиною такої розбіжності є _____________________________________________

(зазначається причина розбіжності)

______________________________________________________________________________.

 

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

 

Заступник голови  
дільничної виборчої комісії

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Секретар
дільничної виборчої комісії

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, що запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

                       

Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                    Т. ЛУКАШ


 

Додаток 22

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

 

А К Т

про виявлення факту незаконного голосування

 

 

 

"____" ___________________ 20____ року

 

 

                        (дата складення)

 

(місце складення)

 

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці № __________________ (закордонної виборчої дільниці № ________ ) відповідно до частин восьмої статті 35, пункту 1 частини першої, частини другої статті 92 Закону України  "Про вибори народних депутатів України" склала цей акт про виявлення факту незаконного голосування на виборчій дільниці під час голосування                           з ____________________________________________ виборів народних депутатів України, а саме:

   (чергових, позачергових, повторних, проміжних)

_________________________________________________________________________

(зазначається зміст виявленого факту незаконного голосування – опускання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою
_________________________________________________________________________
особою (крім випадку, передбаченого частиною дев’ятою статті 85 вказаного Закону), голосування особами, які не мають права голосу,
______________________________________________________________________________________

голосування особами, які не включені до списку виборців на цій виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування
_________________________________________________________________________
виборцями, яким на підставі частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" тимчасово змінено місце
_________________________________________________________________________

голосування  (без зміни виборчої адреси) на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного виборчого округу, до якого вони
_________________________________________________________________________

відносяться на підставі відомостей Державного реєстру виборців про їх виборчу адресу, що внесені до списку виборців на відповідній
_________________________________________________________________________

виборчій дільниці та безпідставно отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі;
________________________________________________________________________.

голосування виборцем більше одного разу)

 

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 


 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП


 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

 1. У разі виявлення дільничною виборчою комісією фактів незаконного голосування у кількості, що перевищує п’ять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетенів на виборчій дільниці, цей акт є підставою для визнання голосування на виборчій дільниці недійсним.

2. Якщо дільничною виборчою комісією прийнято рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним усі бюлетені, виявлені у виборчих скриньках на цій виборчій дільниці, вважаються такими, що не підлягають врахуванню, а цей акт разом із зазначеним рішенням додається відповідно до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу, протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі. Вказані виборчі документи запаковуються, транспортуються або передаються відповідно до окружної виборчої комісії, Центральної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

 

                        Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                 Т. ЛУКАШ


Додаток 23

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

А К Т

про знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок)

"_____" _____________________ 20___ року

 

 

                       (дата складення)

 

(місце складення)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці №___________ (закордонної виборчої дільниці № ____ ) відповідно до частини восьмої статті 35, пункту 2 частини першої, частини другої статті 92 Закону України  "Про вибори народних депутатів України" встановила факт _______________ виборчої скриньки №_____

                            (знищення або пошкодження)                     

(скриньок №_________), що унеможливлює встановлення змісту членами дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів для голосування з _______________ виборів  народних

   (чергових, позачергових)

депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі у кількості  __________________________________________________,  що становить

                                                                                                     (цифрами та прописом)

___________________________ відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені

                 (цифрами та прописом)

на виборчій дільниці, ______________________________,(та) в одномандатному  виборчому

                                                                                       (цифрами та прописом)

окрузі ____________________________________________________________,  що становить

                                                                              (цифрами та прописом)

________________________ відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на

              (цифрами та прописом)

виборчій дільниці __________________________________________, про що склала цей  акт.

                              (цифрами та прописом)

            Дільнична виборча комісія встановила, що кількість виборчих бюлетенів, які знаходилися у такій виборчій скриньці (скриньках) та з яких неможливо встановити зміст волевиявлення виборців, становить ________________________________________________

(цифрами та прописом)

відсотків[†]  кількості  виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці.

                                                                        

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт додається відповідно до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу, протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі. Вказані виборчі документи запаковуються, транспортуються або передаються відповідно до окружної виборчої комісії, Центральної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

                       

Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                     Т. ЛУКАШ


 

Додаток 24

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

 

А К Т

про знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок)

 

 

"_____" __________________ 20__ року

 

 

(дата складення)

 

(місце складення)

 

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці №___________ відповідно до частин восьмої статті 35, пункту 2 частини першої, частини другої статті 92 Закону України  "Про вибори народних депутатів України" виявила факт ________________ виборчої скриньки №____ (скриньок №__________________),

  (знищення або пошкодження)

що унеможливлює встановлення змісту виборчих  бюлетенів  з ______________________________  

       (повторних, проміжних)

виборів народних депутатів України у кількості* __________________________________________________

                                                                                                                                (цифрами та прописом)

__________________________________, що становить ____________________________ відсотків

                                                                                                             (цифрами та прописом)

кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці (___________________________________________________________________________________), про що склала цей акт.

(цифрами та прописом)

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

                         

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, що запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

 

 

 

                        Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                     Т. ЛУКАШ

 


 

Додаток 25

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

 

 

А К Т

про виявлення у виборчих скриньках  виборчих бюлетенів
з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі у кількості, що перевищує кількість виборців, які отримали відповідні виборчі бюлетені на виборчій дільниці

 

"____" ___________________ 20___ року

 

 

                      (дата складення)

 

(місце складення)

 

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці № ______________ (закордонної виборчої дільниці № ________ ) відповідно до частини восьмої статті 35, пункту 3 частини першої, частини другої статті 92 Закону України "Про вибори народних депутатів України" виявила у виборчих скриньках виборчі бюлетені* з _______________________________________ виборів народних депутатів України

                                                 (чергових, позачергових)

для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в кількості ___________________________________________________________________ ,

(цифрами та прописом)

що перевищує більш як на _________________________________________ відсотків

                                (цифрами та прописом)

кількість виборців, які отримали відповідні виборчі бюлетені на виборчій
дільниці, ________________________________________________________________________, про що склала цей акт.

                                                                  (цифрами та прописом)

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт додається відповідно до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу. Вказані виборчі документи запаковуються, транспортуються або передаються відповідно до окружної виборчої комісії, Центральної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

 

 

                        Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                         Т. ЛУКАШ

 


 

Додаток 26

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

 

А К Т

про виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів з виборів
народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі  у кількості, що перевищує кількість виборців, які отримали
відповідні виборчі бюлетені на виборчій дільниці

 

"____" ___________________ 20____ року

 

 

                      (дата складення)

 

(місце складення)

 

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України               виборчої дільниці №________________ відповідно до частини восьмої статті 35,               пункту 3 частини першої, частини другої статті 92 Закону України                                "Про вибори народних депутатів України" виявила у виборчих скриньках виборчі бюлетені* з ___________________________________________________ виборів народних депутатів
                                 (чергових, позачергових, повторних, проміжних)

України для голосування в одномандатному виборчому окрузі в кількості ______________________________________________________________________________ ,

(цифрами та прописом)

що перевищує більш як на _________________________________________ відсотків

                                (цифрами та прописом)

кількість виборців, які отримали відповідні виборчі бюлетені на виборчій
дільниці, ________________________________________________________________________, про що склала цей акт.

                                                                  (цифрами та прописом)

 

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

 

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, що запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

 

 

 

Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                     Т. ЛУКАШ


 

Додаток 27

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

 

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

 

 

 

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ

для вкидання у стаціонарну та переносну виборчу скриньку

 

 

Одномандатний виборчий округ № _______ (закордонний виборчий округ)

 

Виборча дільниця №_________ (закордонна виборча дільниця №_____ )

 

Виборча скринька № ___________          

 

Час вкидання  контрольного листа у виборчу скриньку:     ____ год. ____ хв.

"____" _____________ 20___ року

 

 

 

 

Голова                                                  дільничної виборчої комісії

 

 

 

Заступник голови                                дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

Секретар                                                         дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП


 

 

Цей контрольний лист мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                         Т. ЛУКАШ

 

 

 Додаток 28

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

 

ВІДОМІСТЬ

про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування

у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування

 

"___" ______________ 20__ року

 

 

                     (дата складення)

 

(місце складення)

Голова (головуючий на засіданні) дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України виборчої дільниці                      № ___________ (закордонної виборчої дільниці № ______ ) відповідно до частини сьомої статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України" передав (ла) членам дільничної виборчої комісії для видачі виборцям у приміщенні для голосування виборчі бюлетені  з _______________________________ виборів народних депутатів України для голосування у  загальнодержавному

                                                                     (чергових, позачергових)

багатомандатному виборчому окрузі, а саме:

 

 

з/п

Прізвище, ініціали члена дільничної виборчої комісії

Кількість виборчих бюлетенів, переданих члену дільничної виборчої комісії для видачі виборцям у приміщенні для голосування

Підпис члена дільничної виборчої комісії

Сумарні відомості  за аркушами списку виборців, підписаними членом дільничної виборчої комісії

Кількість невикористаних виборчих бюлетенів,

повернутих членом дільничної виборчої комісії

Кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям

кількість виборців, внесених до списку виборців на момент закінчення голосування

кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування (за підписами виборців у списку виборців)

цифрами

прописом

цифрами

прописом

цифрами

прописом

цифрами

прописом

цифрами

прописом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість виборчих бюлетенів, переданих членам дільничної виборчої комісії для видачі виборцям­ у приміщенні для голосування 

 

 

 

Загальна кількість виборців, внесених до списку виборців на момент закінчення голосування

 

(цифрами та прописом)

 

Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування (за підписами виборців у списку виборців)

 

(цифрами та прописом)

 

Загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів, повернутих членами дільничної виборчої комісії

 

(цифрами та прописом)

 

Загальна кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів, виданих членами дільничної виборчої комісії виборцям

 

(цифрами та прописом)

 

 

(цифрами та прописом)

 

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

МП

 

 

Примітки:

1. Відомість про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування залишається у голови дільничної виборчої комісії до опрацювання виборчих бюлетенів під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.

 

2. Члени дільничної виборчої комісії, які отримуватимуть та видаватимуть виборчі бюлетені виборцям (за винятком голови та секретаря комісії), визначаються розподілом їх обов’язків на день голосування відповідно до частини другої статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон).

 

3. Згідно з частиною сьомою статті 84 Закону члени дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, забезпечують їх збереження і дотримання порядку їх видачі виборцям. 

 

4. Сумарні відомості за аркушами списку виборців, підписаними членом дільничної виборчої комісії (щодо кількості виборців, внесених до списку виборців на момент закінчення голосування, та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування (за підписами виборців у списку виборців), зазначаються у цій відомості при опрацюванні списків виборців відповідно до частини другої статті 88 Закону.

 

5. Кількість виборчих бюлетенів, які залишилися невикористаними у відповідного члена дільничної виборчої комісії, та кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям, зазначаються у цій відомості при опрацюванні невикористаних виборчих бюлетенів та контрольних талонів відповідно до частин третьої, восьмої статті 89 Закону.

 

Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                                                                                     Т. ЛУКАШ


Додаток 29

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

____________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

 

ВІДОМІСТЬ

про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів
з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування

 

"___" ______________ 20__ року

 

 

 

 

(місце складення)

Голова (головуючий на засіданні) дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України виборчої дільниці                    № __________ відповідно до частини сьомої статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України" передав (ла)
членам дільничної виборчої комісії для видачі виборцям у приміщенні для голосування виборчі бюлетені з __________________________________________ виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому

                     (чергових, позачергових, повторних, проміжних)

окрузі №________, а саме:

 

 

з/п

Прізвище, ініціали члена дільничної виборчої комісії

Кількість виборчих бюлетенів, переданих члену дільничної виборчої комісії для видачі виборцям у приміщенні для голосування

Підпис члена дільничної виборчої комісії

Сумарні відомості  за аркушами списку виборців, підписаними членом дільничної виборчої комісії

Кількість невикористаних виборчих бюлетенів,

повернутих членом дільничної виборчої комісії

Кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям

кількість виборців, внесених до списку виборців на момент закінчення голосування

кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування (за підписами виборців у списку виборців)

цифрами

прописом

цифрами

прописом

цифрами

прописом

цифрами

прописом

цифрами

прописом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість виборчих бюлетенів, переданих членам дільничної виборчої комісії для видачі виборцям­ у приміщенні для голосування 

 

 

 

Загальна кількість виборців, внесених до списку виборців на момент закінчення голосування

 

(цифрами та прописом)

 

Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування (за підписами виборців у списку виборців)

 

(цифрами та прописом)

 

Загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів, повернутих членами дільничної виборчої комісії

 

(цифрами та прописом)

 

Загальна кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів, виданих членами дільничної виборчої комісії виборцям

 

(цифрами та прописом)

 

 

(цифрами та прописом)

 

Голова
дільничної виборчої комісії    

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

                                                                                 МП

Примітки:

1. Відомість про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування залишається у голови дільничної виборчої комісії до опрацювання виборчих бюлетенів під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.

 

2. Члени дільничної виборчої комісії, які отримуватимуть та видаватимуть виборчі бюлетені виборцям (за винятком голови та секретаря комісії), визначаються розподілом їх обов’язків на день голосування відповідно до частини другої статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон).

 

3. Згідно з частиною сьомою статті 84 Закону члени дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, забезпечують їх збереження і дотримання порядку їх видачі виборцям. 

 

4. Сумарні відомості за аркушами списку виборців, підписаними членом дільничної виборчої комісії (щодо кількості виборців, внесених до списку виборців на момент закінчення голосування, та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування (за підписами виборців у списку виборців), зазначаються у цій відомості при опрацюванні списків виборців відповідно до частини другої статті 88 Закону.

 

5. Кількість виборчих бюлетенів, які залишилися невикористаними у відповідного члена дільничної виборчої комісії та кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям, зазначаються у цій відомості при опрацюванні невикористаних виборчих бюлетенів та контрольних талонів відповідно до частин третьої, восьмої статті 89 Закону.

 

Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                                                                           Т. ЛУКАШ

 


Додаток 30

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

 

ВІДОМІСТЬ

про передачу членам дільничної виборчої комісії, які організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців, виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі

 

"___" ______________ 20__ року

 

 

                     (дата складення)

 

(місце складення)

Голова (головуючий на засіданні) дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України виборчої дільниці                 № ___________ відповідно до частини сьомої статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України" передав (ла) членам дільничної виборчої комісії, які організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців, виборчі бюлетені                       з _______________________________ виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному

                               (чергових, позачергових)

виборчому окрузі, а саме:

 

з/п

Прізвище, ініціали члена дільничної виборчої комісії

Кількість виборчих бюлетенів, переданих члену дільничної виборчої комісії для організації  голосування за місцем перебування

Підпис члена дільничної виборчої комісії

Сумарні відомості за аркушами списку виборців, підписаними членом дільничної виборчої комісії

Кількість невикористаних виборчих бюлетенів,

повернутих членом дільничної виборчої комісії

Кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям

кількість виборців, внесених до витягу зі списку виборців на момент закінчення голосування

кількість виборців, які отримали бюлетені за місцем перебування

 (за відміткою  
"голосував за місцем перебування")

цифрами

прописом

цифрами

прописом

цифрами

прописом

цифрами

прописом

цифрами

прописом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість виборчих бюлетенів, переданих членам дільничної виборчої комісії,  які організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців

 

 

 

Загальна кількість виборців, внесених до витягу зі списку виборців на момент закінчення голосування

 

(цифрами та прописом)

 

Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування  (за відміткою "голосував за місцем перебування")

 

(цифрами та прописом)

 

Загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів, повернутих членами дільничної виборчої комісії

 

(цифрами та прописом)

 

Загальна кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів, виданих членами дільничної виборчої комісії виборцям

 

(цифрами та прописом)

 

 

(цифрами та прописом)

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

МП

 

 

Примітки:

1. Відомість про передачу  виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, які організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців, залишається у голови дільничної виборчої комісії до опрацювання виборчих бюлетенів під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.

 

2. Члени дільничної виборчої комісії, які отримуватимуть та видаватимуть виборчі бюлетені виборцям (за винятком голови та секретаря комісії), визначаються розподілом їх обов’язків на день голосування відповідно до частини другої статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон).

 

3. Згідно з частиною сьомою статті 84, частиною чотирнадцятою статті 86 Закону члени дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, забезпечують їх збереження і дотримання порядку їх видачі виборцям. 

 

4. Сумарні відомості за аркушами списку виборців, підписаними членом дільничної виборчої комісії (щодо кількості виборців, внесених до витягу зі списку виборців на момент закінчення голосування, та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені  за місцем перебування (за відміткою "голосував за місцем перебування"), зазначаються у цій відомості при опрацюванні списків виборців відповідно до частини другої статті 88 Закону.

 

5. Кількість виборчих бюлетенів, які залишилися невикористаними у відповідного члена дільничної виборчої комісії, та кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям, зазначаються у цій відомості при опрацюванні невикористаних виборчих бюлетенів та контрольних талонів відповідно до частин третьої, восьмої статті 89 Закону.

 

 

Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                                                                                       Т. ЛУКАШ

Додаток 31

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

 

ВІДОМІСТЬ

про передачу членам дільничної виборчої комісії, які організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців,

виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі

 

"___" ______________ 20__ року

 

 

                    (дата складення)

 

(місце складення)

Голова (головуючий на засіданні) дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України виборчої дільниці                       № ___________ відповідно до частини сьомої статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України" передав (ла) членам дільничної виборчої комісії, які організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців,  виборчі бюлетені                        з ____________________________________________  виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному
                   (чергових, позачергових, повторних, проміжних)

виборчому окрузі №_____, а саме:

 

з/п

Прізвище, ініціали члена дільничної виборчої комісії

Кількість виборчих бюлетенів, переданих члену дільничної виборчої комісії для організації голосування за місцем перебування

Підпис члена дільничної виборчої комісії

Сумарні відомості за аркушами списку виборців, підписаними членом дільничної виборчої комісії

Кількість невикористаних виборчих бюлетенів,

повернутих членом дільничної виборчої комісії

Кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям

кількість виборців, внесених до витягу зі списку виборців на момент закінчення голосування

кількість виборців, які отримали бюлетені за місцем перебування

 (за відміткою  
"голосував за місцем перебування")

цифрами

прописом

цифрами

прописом

цифрами

прописом

цифрами

прописом

цифрами

прописом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість виборчих бюлетенів, переданих членам дільничної виборчої комісії,  які організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців

 

 

 

Загальна кількість виборців, внесених до витягу зі списку виборців на момент закінчення голосування

 

(цифрами та прописом)

 

Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування  (за відміткою "голосував за місцем перебування")

 

(цифрами та прописом)

 

Загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів, повернутих членами дільничної виборчої комісії

 

(цифрами та прописом)

 

Загальна кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів, виданих членами дільничної виборчої комісії виборцям

 

(цифрами та прописом)

 

 

(цифрами та прописом)

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

МП

 

Примітки:

1. Відомість про передачу виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, які організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців,  залишається у голови дільничної виборчої комісії до опрацювання виборчих бюлетенів під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.

 

2. Члени дільничної виборчої комісії, які отримуватимуть та видаватимуть виборчі бюлетені виборцям (за винятком голови та секретаря комісії), визначаються розподілом їх обов’язків на день голосування відповідно до частини другої статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон).

 

3. Згідно з частиною сьомою статті 84, частиною чотирнадцятою статті 86 Закону члени дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, забезпечують їх збереження і дотримання порядку їх видачі виборцям. 

 

4. Сумарні відомості за аркушами списку виборців, підписаними членом дільничної виборчої комісії (щодо кількості виборців, внесених до витягу зі списку виборців на момент закінчення голосування, та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені  за місцем перебування (за відміткою "голосував за місцем перебування"), зазначаються у цій відомості при опрацюванні списків виборців відповідно до частини другої статті 88 Закону.

 

5. Кількість виборчих бюлетенів, які залишилися невикористаними у відповідного члена дільничної виборчої комісії, та кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям, зазначаються у цій відомості при опрацюванні невикористаних виборчих бюлетенів та контрольних талонів відповідно до частин третьої, восьмої статті 89 Закону.

 

Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                                                                                       Т. ЛУКАШ


 

Додаток 32

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

 

 

Дільнична виборча комісія
з виборів народних депутатів України

виборчої дільниці №_________________

(закордонної виборчої дільниці № _____ )

 

__________________________________________________
(прізвище, власне ім’я (усі власні імена),

__________________________________________________,

по батькові (за наявності) виборця)

який (яка) проживає: _____________________________

 

___________________________________________________

(виборча адреса виборця)

___________________________________________________

 

 

ЗАЯВА*

 

 

У зв’язку з допущеною мною помилкою при заповненні виборчого бюлетеня                      з __________________________________ виборів народних депутатів України для голосування

                            (чергових, позачергових)

у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі прошу відповідно до частини одинадцятої статті 85 Закону України "Про вибори народних депутатів України" видати мені інший виборчий бюлетень в обмін на невірно заповнений.

 

"____"________________ 20 ___ року

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

Примітка. Повторна видача виборчого бюлетеня з відповідних виборів замість невірно заповненого не допускається.

 

 

 

Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                         Т. ЛУКАШ

 

 


Додаток 33

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

Дільнична виборча комісія
з виборів народних депутатів України

виборчої дільниці №_________________

 

__________________________________________________
(прізвище, власне ім’я (усі власні імена),

__________________________________________________,

по батькові (за наявності) виборця)

який (яка) проживає: _____________________________

 

___________________________________________________

(виборча адреса виборця)

___________________________________________________

                                                                                 

 

ЗАЯВА*

 

 

У зв’язку з допущеною мною помилкою при заповненні виборчого бюлетеня                       з __________________________________ виборів народних депутатів України для голосування

          (чергових, позачергових, повторних, проміжних)

в одномандатному виборчому окрузі прошу відповідно до частини одинадцятої статті 85 Закону України "Про вибори народних депутатів України" видати мені інший виборчий бюлетень в обмін на невірно заповнений.

 

"____"________________ 20 ___ року

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

Примітка. Повторна видача виборчого бюлетеня з відповідних виборів замість невірно заповненого не допускається.

 

 

 

 

Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                          Т. ЛУКАШ

 

 

 


Додаток 34

до постанови Центральної виборчої комісії

 від 4 квітня 2014 року № 208

 

 

_________________________________________________________________

(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

 

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ
для вкидання у переносну виборчу скриньку

 

Одномандатний виборчий округ №_____

Виборча дільниця №____________  

Переносна виборча скринька № _______    

                                                                                                                     

Виборчі бюлетені, отримані членами дільничної виборчої комісії для організації голосування виборців за місцем перебування з виборів народних депутатів України:

 

у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі _______________________

__________________________________________________________________________;
(кількість цифрами та прописом)

 

в одномандатному виборчому окрузі ___________________________________________

__________________________________________________________________________.
(кількість цифрами та прописом)

 

Члени дільничної виборчої комісії,
які отримали виборчі бюлетені для голосування:

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

Час виходу членів дільничної виборчої комісії
для організації голосування виборців за місцем перебування:

 

____ год. ____ хв.

 

"____" ____________ 20___ року

 

 

Голова
дільничної виборчої комісії

 

 

 

 

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

             

 

 

 


Члени дільничної виборчої комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

Цей контрольний лист мають право підписати присутні на засіданні
дільничної виборчої комісії:

 

кандидати у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

довірені особи кандидатів у народні депутати України:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені особи політичних партій:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіційні спостерігачі:

 

(підпис)

 

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Секретар

Центральної виборчої комісії                                                              Т. ЛУКАШ*  У разі отримання виборчих бюлетенів дільничними виборчими комісіями закордонних виборчих дільниць.

**Зіпсовані виборчі бюлетені погашаються та запаковуються в окремий пакет із позначкою "Зіпсовані виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі" в порядку, передбаченому частиною шостою статті 87 Закону України "Про вибори народних депутатів України", та зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня голосування і передаються до окружної виборчої комісії або Центральної виборчої комісії (щодо закордонної виборчої  дільниці) разом з іншою виборчою документацією у порядку, визначеному статтею 93 цього Закону.

 

* Зіпсовані виборчі бюлетені погашаються та запаковуються в окремий пакет із позначкою "Зіпсовані виборчі бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі" в порядку, передбаченому частиною шостою статті 87 Закону України "Про вибори народних депутатів України", та зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня голосування і передаються до окружної виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією у порядку, визначеному статтею 93 цього Закону.

* Виявлена у сейфі (металевій шафі) та встановлена кількість виборчих бюлетенів вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.

** Слова у дужках зазначаються у разі,  якщо кількість виявлених у сейфі (металевій шафі) виборчих бюлетенів не відповідає кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.

*** У разі отримання виборчих бюлетенів дільничними виборчими комісіями закордонних виборчих дільниць.

* Виявлена у сейфі (металевій шафі) та встановлена кількість виборчих бюлетенів вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.

** Слова у дужках зазначаються у разі, якщо кількість виявлених у сейфі (металевій шафі) виборчих бюлетенів не відповідає кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.

 

* Кількість виборчих бюлетенів, виданих членом комісії виборцям, визначається за кількістю підписів виборців на відповідних аркушах списку виборців (пункт 2 частини першої статті 88 Закону України "Про вибори народних депутатів України").

* Кількість виборчих бюлетенів, виданих членом комісії виборцям, визначається за кількістю підписів виборців на відповідних аркушах списку виборців (пункт 3 частини першої статті 88 Закону України "Про вибори народних депутатів України").

  [*] Виборча скринька з пошкодженнями пломб або печаток чи іншими пошкодженнями, що порушують її цілісність, під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці відкривається останньою. Виборчі бюлетені з такої скриньки виймаються та підраховуються у порядку, визначеному частиною п’ятою статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

* Відповідно до частини дев’ятої статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України" при складанні цього акта дільнична виборча комісія перевіряє виявлені у переносній виборчій скриньці бюлетені щодо належності або неналежності їх ознак (позначення загальнодержавного багатомандатного чи одномандатного виборчого округу, номер відповідного одномандатного виборчого округу та виборчої дільниці, відбиток печатки дільничної виборчої комісії). Виборчі бюлетені з неналежними ознаками не підлягають врахуванню при встановленні під час підрахунку загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

Якщо після відокремлення виборчих бюлетенів з неналежними ознаками від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, невідповідність щодо їх кількостей (виявленою у переносній скриньці та зазначеною у контрольному листі у цій скриньці) усунута, виборчі бюлетені з належними ознаками підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.

Якщо виборчих бюлетенів з неналежними ознаками не виявлено або їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, не усуває зазначену невідповідність, всі виборчі бюлетені з переносної скриньки не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

* Відповідно до частини дев’ятої статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України" при складанні цього акта дільнична виборча комісія перевіряє виявлені у переносній виборчій скриньці бюлетені щодо належності або неналежності їх ознак (позначення загальнодержавного багатомандатного чи одномандатного виборчого округу, номер відповідного одномандатного виборчого округу та виборчої дільниці, відбиток печатки дільничної виборчої комісії). Виборчі бюлетені з неналежними ознаками не підлягають врахуванню при встановленні під час підрахунку загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

Якщо після відокремлення виборчих бюлетенів з неналежними ознаками від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, невідповідність щодо їх кількостей (виявленою у переносній скриньці та зазначеною у контрольному листі у цій скриньці) усунута, виборчі бюлетені з належними ознаками підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.

                Якщо виборчих бюлетенів з неналежними ознаками не виявлено або їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, не усуває зазначену невідповідність, всі виборчі бюлетені з переносної скриньки не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

* Виборчі бюлетені з відповідних виборів не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу та одномандатному виборчому окрузі.

                У разі виникнення сумнівів у членів дільничної виборчої комісії щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних ситуаціях у випадках, зазначених у частинах восьмій і десятій статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України", дільнична виборча комісія приймає шляхом голосування рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходилися у виборчій скриньці, такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу та одномандатному виборчому окрузі. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання цієї комісії (частина одинадцята статті 90 вказаного Закону).

 

* Ці виборчі бюлетені не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі.

                У разі виникнення сумнівів у членів дільничної виборчої комісії щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних ситуаціях у випадках, зазначених у частинах восьмій і десятій статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України", дільнична виборча комісія приймає шляхом голосування рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходилися у виборчій скриньці, такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання цієї комісії (частина одинадцята статті 90 вказаного Закону).   

 

 * Виборчі бюлетені з відповідних виборів не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та одномандатному виборчому окрузі.

                У разі виникнення сумнівів у членів дільничної виборчої комісії щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних ситуаціях у випадках, зазначених у частинах восьмій і десятій статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України", дільнична виборча комісія приймає шляхом голосування рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходилися у виборчій скриньці, такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та одномандатному виборчому окрузі. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання цієї комісії (частина одинадцята статті 90 вказаного Закону).   

 

*  Ці виборчі бюлетені не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі.

У разі виникнення сумнівів у членів дільничної виборчої комісії щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних ситуаціях у випадках, зазначених у частинах восьмій і десятій статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України", дільнична виборча комісія приймає шляхом голосування рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходилися у виборчій скриньці, такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання цієї комісії (частина одинадцята статті 90 вказаного Закону).

   

 

[†] Середній відсоток кількості виборчих бюлетенів, що знаходилися у такій виборчій скриньці (скриньках) та з яких неможливо встановити зміст волевиявлення виборців – сума відсотків, що вираховуються окремо від кількостей виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та в одномандатному виборчому окрузі, що знаходилися у такій виборчій скриньці (скриньках) та з яких неможливо встановити зміст волевиявлення виборців,  поділена на два).

При цьому кількість виборчих бюлетенів, що знаходилися у такій виборчій скриньці (скриньках) та з яких неможливо встановити зміст волевиявлення виборців, вираховується за підписами виборців у списку виборців (витягу із списку виборців) як різниця між загальною кількістю виданих виборцям бюлетенів (для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та в одномандатному виборчому окрузі) та кількістю непошкоджених виборчих бюлетенів (для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та в одномандатному виборчому окрузі), виявлених у всіх (у тому числі у пошкодженій) виборчих скриньках. 

   Якщо кількість таких виборчих бюлетенів перевищує двадцять відсотків кількості виборців на виборчій дільниці, які отримали  виборчі бюлетені для голосування з відповідних виборів, цей акт є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним.

 

* Якщо кількість виборчих бюлетенів, що знаходилися у такій виборчій скриньці (скриньках), перевищує двадцять відсотків кількості виборців на виборчій дільниці, які отримали  виборчі бюлетені для голосування, цей акт є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним.

* Якщо кількість виявлених у скриньках виборчих бюлетенів для голосування з відповідних виборів перевищує більш як на п’ять відсотків кількість виборців, які отримали відповідні виборчі бюлетені на виборчій дільниці, цей акт є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування відповідно у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу на цій виборчій дільниці недійсним.

* Якщо кількість виявлених у скриньках виборчих бюлетенів для голосування з відповідних виборів перевищує більш як на п’ять відсотків кількість виборців, які отримали відповідні виборчі бюлетені на виборчій дільниці, цей  акт є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування в одномандатному виборчому окрузі на цій виборчій дільниці недійсним.

* Заява надається члену дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень.

* Заява надається члену дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень.