22.04.2015

ПОСТАНОВА № 30 від 07 квітня 2015 року Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6

У К Р А Ї Н А

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

07 квітня 2015 року № 30

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6

З метою підвищення ефективності здійснення візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю відомостей про виборців, які подаються органам ведення Державного реєстру виборців у порядку періодичного поновлення бази даних Державного реєстру виборців, відповідно до частини тринадцятої статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6 "Про форми подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців" (із змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії від 6 грудня 2012 року № 2000, від 5 грудня 2013 року № 413) такі зміни:

1) додатки 1 – 7, 10, 13 – 16, 18, 21, 22 до постанови викласти в новій редакції (додаються);

2) у додатках 8, 9, 11, 12, 26 – 28 до постанови назву графи "Місце проживання із зазначенням адреси житла (згідно з відомостями про реєстрацію)" викласти в такій редакції:

"Відомості про зареєстроване місце проживання";

3) в Інструкції про заповнення форм подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців, затверджені й зазначеною постановою:

у пункті 3.5 розділу 3 слова "місця проживання із зазначенням адреси житла виборця (особи) (згідно з відомостями про реєстрацію)" замінити словами "відомостей про зареєстроване місце проживання";

у розділі 4:

доповнити розділ новими пунктами 4.1–4.4 такого змісту:

"4.1. Форми 3.1, 3.4, 3.5, 7.2, 7.3, 9.1, 9.4, 9.5:

графа "Попереднє прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)" заповнюється з дотриманням вимог пункту 3.2 цієї Інструкції у разі наявності відомостей про попереднє прізвище та/або власне ім’я та/або по батькові виборця (особи).

4.2. Форми 3.1, 3.4, 7.1, 7.3, 8.1, 9.1, 9.4:

графа "Наявність документа, що підтверджує громадянство України" заповнюється за умови встановлення наявності документа, що підтверджує належність особи, відомості про яку подаються, до громадянства України, шляхом проставляння відмітки "Наявність встановлено".

4.3. Форма 3.4:

у графі "Звідки прибув" указуються відомості про адресу житла виборця, за якою було зареєстровано його попереднє місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

4.4. Форма 3.5:

у графі "Підстава зняття з реєстрації місця проживання" вказується назва документа, на підставі якого місце проживання особи знято з реєстрації;

у графі "Куди вибув" указуються відомості про адресу житла виборця, за якою буде зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

У зв’язку із цим пункти 4.1 – 4.9 вважати відповідно пунктами 4.5 – 4.13;

в абзаці другому пункту 4.5 слова "місця проживання із зазначенням адреси житла виборця (особи) (згідно з відомостями про реєстрацію)" замінити словами "відомостей про зареєстроване місце проживання";

в абзаці другому пункту 4.12 слова "місця проживання із зазначенням адреси житла (згідно з відомостями про реєстрацію)" замінити словами "відомостей про зареєстроване місце проживання", а слова "із зазначенням адреси його житла" виключити;

в абзаці другому пункту 4.13 слова "місця проживання із зазначенням адреси житла (до реєстрації за адресою закладу) вказуються відповідні відомості про місце проживання виборця із зазначенням адреси його житла" замінити словами "відомостей про зареєстроване місце проживання (до реєстрації за адресою закладу) вказуються відповідні відомості про адресу житла виборця, за якою було зареєстровано його місце проживання";

доповнити розділ новими пунктами 4.14, 4.15 такого змісту:
"4.14. Форма 9.4:

у графі "Відомості про останнє зареєстроване місце проживання в Україні" вказуються відомості про останнє місце проживання виборця в Україні, зареєстроване відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

 

4.15. Форма 9.5:

у графі "Відомості про зареєстроване місце проживання в Україні" вказуються відомості про місце проживання виборця в Україні, зареєстроване відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

2. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2015 року.

3. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству соціальної політики України, Державній міграційній службі України, Державній пенітенціарній службі України, Державній реєстраційній службі України, Державній судовій адміністрації України, а також обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних регіональних органів адміністрування та органів ведення Державного реєстру виборців, сільських, селищних, міських голів.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії   Ж. УСЕНКО – ЧОРНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 1

до постанови Центральної виборчої комісії

від 13 січня 2011 року № 6

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії

від 7 квітня 2015 року № 30)

 

Аркуш № __

 

ПЕРІОДИЧНЕ ПОНОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Форма 3.1

ВІДОМОСТІ

про громадян України, зареєстрованих за місцем проживання
у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом ___________________________ року виповниться 18 років

                                                                                                                        (зазначається місяць та рік)

 

з/п

Прізвище

Власне ім’я (усі власні імена)

По батькові
(за наявності)

Дата народження
(число, місяць, рік)

(дд.мм.рррр)

Попереднє прізвище, власне ім’я, по батькові
(за наявності)

Місце народження

Відомості про зареєстроване місце проживання

Наявність документа, що підтверджує громадянство України

країна народження (Україна або сучасна назва відповідної країни)

Автономна Республіка Крим, область або суб’єкт федерації (для федеративних держав)

назва району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

найменування місцевої ради

Автономна Республіка Крим, область

район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

найменування місцевої ради

вулиця, проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо

назва вулиці, проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, кутка тощо

№ будинку

№ корпусу (блок, секція тощо)

№ квартири (кімнати)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

(повне найменування посади уповноваженої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, посадової особи)

 

МП

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

"___"_____________20___ року 

 

 

 

                                                Секретар

                          Центральної виборчої комісії                                                                                               Т. ЛУКАШ

 

Додаток 2

до постанови Центральної виборчої комісії

від 13 січня 2011 року № 6

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії

від 7 квітня 2015 року № 30)

Аркуш № __

 

ПЕРІОДИЧНЕ ПОНОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Форма 3.2 

ВІДОМОСТІ

про осіб, які протягом ___________________________ року набули громадянства України та отримали

                                                                                  (зазначається місяць та рік)

тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України

 

 

з/п

Прізвище

Власне ім’я

(усі власні імена)

По батькові
(за наявності)

Дата народження
(число, місяць, рік)

(дд.мм.рррр)

Місце народження

Відомості про зареєстроване місце проживання

Дата набуття громадянства України
(дд.мм.рррр)

країна народження (Україна або сучасна назва відповідної країни)

Автономна Республіка Крим, область або суб’єкт федерації (для федеративних держав)

назва району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

найменування місцевої ради

Автономна Республіка Крим, область

район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

найменування місцевої ради

вулиця, проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо

назва  вулиці, проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, кутка тощо

№ будинку

№ корпусу (блок, секція тощо)

№ квартири (кімнати)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

(повне найменування посади уповноваженої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, посадової особи)

 

МП

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

"___"_____________20___ року

 

               

Секретар

                          Центральної виборчої комісії                                                           Т. ЛУКАШ

 

Додаток 3

до постанови Центральної виборчої комісії

від 13 січня 2011 року № 6

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії

від 7 квітня 2015 року № 30)

Аркуш № __

 

ПЕРІОДИЧНЕ ПОНОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Форма 4.2

ВІДОМОСТІ

 про виборців, які протягом ___________________________ року отримали паспорт громадянина України

                                                                                                                                  (зазначається місяць та рік)

у зв'язку із зміною прізвища, імені, по батькові

 

 

з/п

Прізвище

(до зміни)

Власне ім’я (усі власні імена)

(до зміни)

По батькові
(за наявності)

(до зміни)

Дата народження (число, місяць, рік)

(дд.мм.рррр)

Місце народження

Відомості про зареєстроване місце проживання

Прізвище

(після зміни)

Власне ім’я (усі власні імена)

(після зміни)

По батькові

(за наявності)

(після зміни)

Дата зміни прізвища, ім’я, по батькові

(дд.мм. рррр)

країна народження (Україна або сучасна назва відповідної країни)

Автономна Республіка Крим, область або суб’єкт федерації (для федеративних держав)

назва району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

найменування місцевої ради

Автономна Республіка Крим, область

район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

найменування місцевої ради

вулиця, проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо

назва  вулиці, проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, кутка тощо

№ будинку

№ корпусу (блок, секція тощо)

№ квартири (кімнати)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

(повне найменування посади уповноваженої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, посадової особи)

 

МП

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

"___"_____________20___ року

               

Секретар

                          Центральної виборчої комісії                                                           Т. ЛУКАШ

 

Додаток 4

до постанови Центральної виборчої комісії

від 13 січня 2011 року № 6

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії

від 7 квітня 2015 року № 30)

 

 

Аркуш № __

 

ПЕРІОДИЧНЕ ПОНОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Форма 4.2.1

ВІДОМОСТІ

 про виборців, які протягом ___________________________ року отримали паспорт громадянина України

                                                                                                                                 (зазначається місяць та рік)

у зв'язку із зміною дати або місця народження

 

 

з/п

Прізвище

 

Власне ім’я (усі власні імена)

 

По батькові
(за наявності)

 

Дата народження

(число, місяць, рік)

(дд.мм.рррр)(до зміни)

Місце народження (до зміни)

Відомості про зареєстроване місце проживання

Дата народження

(число, місяць, рік)
(дд.мм.рррр)

(після зміни)

Місце народження

(після зміни)

Дата зміни дати або місця народження

(дд.мм. рррр)

країна народження (Україна або сучасна назва відповідної країни)

Автономна Республіка Крим, область або суб’єкт федерації (для федеративних держав)

назва району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

Автономна Республіка Крим, область

район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

найменування місцевої ради

вулиця, проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо

назва  вулиці, проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, кутка тощо

№ будинку

№ корпусу (блок, секція тощо)

№ квартири (кімнати)

країна народження (Україна або сучасна назва відповідної країни)

Автономна Республіка Крим, область або суб’єкт федерації (для федеративних держав)

назва району, міста (обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

найменування місцевої ради

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

(повне найменування посади уповноваженої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, посадової особи)

 

МП

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

"___"_____________20___ року

 

               

Секретар

                          Центральної виборчої комісії                                                           Т. ЛУКАШ

 

Додаток 5

до постанови Центральної виборчої комісії

від 13 січня 2011 року № 6

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії

від 7 квітня 2015 року № 30)

 

Аркуш № __

 

ПЕРІОДИЧНЕ ПОНОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Форма 3.4

ВІДОМОСТІ

 про виборців, які протягом ___________________________ року зареєстрували своє місце проживання

                                                                                                                                    (зазначається місяць та рік)

у відповідній адміністративно-територіальній одиниці

 

з/п

Прізвище

Власне ім’я

(усі власні імена)

По батькові
(за наявності)

Дата народження
(число, місяць, рік)

(дд.мм.рррр)

Попереднє прізвище, власне ім’я, по батькові

(за наявності)

Місце народження

Відомості про зареєстроване місце проживання

Дата реєстрації місця проживання
(дд.мм.рррр)

Звідки прибув

Наявність документа, що підтверджує громадянство України

країна народження (Україна або сучасна назва відповідної країни)

Автономна Республіка Крим, область або суб’єкт федерації (для федеративних держав)

назва району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

найменування місцевої ради

Автономна Республіка Крим, область

район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

найменування місцевої ради

вулиця, проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо

назва  вулиці, проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, кутка тощо

№ будинку

№ корпусу (блок, секція тощо)

№ квартири (кімнати)

Автономна Республіка Крим, область

назва району або

міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, назва  вулиці, проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, кутка тощо, № будинку, № корпусу (блок, секція тощо), № квартири (кімнати) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

(повне найменування посади уповноваженої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, посадової особи)

 

МП

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

"___"_____________20___ року

 

 

      Секретар

                                   Центральної виборчої комісії                                                                                                                                                    Т. ЛУКАШ

 

Додаток 6

до постанови Центральної виборчої комісії

від 13 січня 2011 року № 6

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії

від 7 квітня 2015 року № 30)

 

 

Аркуш № __

 

ПЕРІОДИЧНЕ ПОНОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

              Форма 3.5

ВІДОМОСТІ

 про виборців, які протягом ___________________________ року зняті з реєстрації за місцем проживання

                                                                                                                                (зазначається місяць та рік)

у відповідній адміністративно-територіальній одиниці

 

 

з/п

Прізвище

Власне ім’я

(усі власні імена)

По батькові
(за наявності)

Дата народження
(число, місяць, рік)

(дд.мм.рррр)

Попереднє прізвище, власне ім’я, по батькові

(за наявності)

Місце народження

Відомості про зареєстроване місце проживання

Підстава зняття з реєстрації місця проживання

Дата зняття з реєстрації (дд.мм.рррр)

Куди вибув

країна народження (Україна або сучасна назва відповідної країни)

Автономна Республіка Крим, область або суб’єкт федерації (для федеративних держав)

назва району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

Автономна Республіка Крим, область

район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

вулиця, проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо

назва  вулиці, проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, кутка тощо

№ будинку

№ корпусу (блок, секція тощо)

№ квартири (кімнати)

Автономна Республіка Крим, область

назва району або

міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, назва  вулиці, проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, кутка тощо,

№ будинку, № корпусу (блок, секція тощо), № квартири (кімнати)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

(повне найменування посади уповноваженої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, посадової особи)

 

МП

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

"___"_____________20___ року

               

      Секретар

                          Центральної виборчої комісії                                                                Т. ЛУКАШ

 

Додаток 7

до постанови Центральної виборчої комісії

від 13 січня 2011 року № 6

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії

від 7 квітня 2015 року № 30)

 

Аркуш № __

 

ПЕРІОДИЧНЕ ПОНОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

             Форма 3.6

ВІДОМОСТІ

 про осіб, громадянство України яких припинено протягом ___________________________ року

                                                                                                                                              (зазначається місяць та рік)

 

з/п

Прізвище

Власне ім’я

(усі власні імена)

По батькові
(за наявності)

Дата народження
(число, місяць, рік)

(дд.мм.рррр)

Місце народження

Відомості про зареєстроване місце проживання

Дата припинення громадянства України (дд.мм.рррр)

країна народження (Україна або сучасна назва відповідної країни)

Автономна Республіка Крим, область або суб’єкт федерації (для федеративних держав)

назва району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

Автономна Республіка Крим, область

район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

вулиця, проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо

назва  вулиці, проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, кутка тощо

№ будинку

№ корпусу (блок, секція тощо)

№ квартири (кімнати)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

(повне найменування посади уповноваженої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, посадової особи)

 

МП

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

"___"_____________20___ року

 

               

      Секретар

                          Центральної виборчої комісії                                                                Т. ЛУКАШ

Додаток 10

до постанови Центральної виборчої комісії

від 13 січня 2011 року № 6

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії

від 7 квітня 2015 року № 30)

 

Аркуш № __

 

ПЕРІОДИЧНЕ ПОНОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Форма 5.3

_______________________________________________________________________________________________________________

(адреса дислокації військової частини (формування)

 

ВІДОМОСТІ

про виборців – військовослужбовців строкової служби, які протягом ___________________________ року

                                                                                                                                                                     (зазначається місяць та рік)

вибули з території дислокації військової частини (формування)

 

з/п

Прізвище

Власне ім’я (усі власні імена)

По батькові
(за наявності)

Дата народження
(число, місяць, рік)

(дд.мм.рррр)

Місце народження

Відомості про зареєстроване місце проживання

Дата звільнення зі строкової військової служби

(дд.мм.рррр)

країна народження (Україна або сучасна назва відповідної країни)

Автономна Республіка Крим, область або суб’єкт федерації (для федеративних держав)

назва району,
міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

Автономна Республіка Крим, область

район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

найменування місцевої ради

вулиця, проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо

назва  вулиці, проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, кутка тощо

№ будинку

№ корпусу (блок, секція тощо)

№ квартири (кімнати)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

Командир ___________________________

 

 

 

 

                          (найменування військової частини (формування)

МП

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

"___"_____________20___ року

               

      Секретар

                                          Центральної виборчої комісії                                                                                   Т. ЛУКАШ

Додаток 13

до постанови Центральної виборчої комісії

від 13 січня 2011 року № 6

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії

від 7 квітня 2015 року № 30)

 

Аркуш № __

ПЕРІОДИЧНЕ ПОНОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

           Форма 7.1

___________________________________________________________________________________________________________

(адреса установи)

ВІДОМОСТІ

про виборців, які протягом ___________________________ року прибули для відбування покарання до установи

                                                                                                                         (зазначається місяць та рік)

№ з/п

Прізвище

Власне ім’я

(усі власні імена)

По батькові
(за наявності)

Дата народження
(число, місяць, рік)

(дд.мм.рррр)

Місце народження

Відомості про зареєстроване місце проживання

(до початку відбування покарання)

Адреса попередньої установи виконання покарань (за наявності)

Дата прибуття (дд.мм.рррр)

Наявність документа, що підтверджує громадянство України

країна народження (Україна або сучасна назва відповідної країни)

Автономна Республіка Крим, область або суб’єкт федерації (для федеративних держав)

назва району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

найменування місцевої ради

Автономна Республіка Крим, область

район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

вулиця, проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо

назва  вулиці, проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, кутка тощо

№ будинку

№ корпусу (блок, секція тощо)

№ квартири (кімнати)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

(повне найменування посади керівника установи виконання покарань)

 

МП

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

"___"_____________20___ року

               

       Секретар

  Центральної виборчої комісії                                                                 Т. ЛУКАШ

Додаток 14

до постанови Центральної виборчої комісії

від 13 січня 2011 року № 6

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії

від 7 квітня 2015 року № 30)

 

 

Аркуш № __

 

ПЕРІОДИЧНЕ ПОНОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

  Форма 7.2

___________________________________________________________________________________________________________

(адреса установи)

ВІДОМОСТІ

про виборців, які відбували покарання і протягом ___________________________ року вибули з установи

                                                                  (зазначається місяць та рік)

 

з/п

Прізвище

Власне ім’я

(усі власні імена)

По батькові
(за наявності)

Дата народження
(число, місяць, рік)

(дд.мм.рррр)

Попереднє прізвище, власне ім’я, по батькові

(за наявності)

Місце народження

Відомості про зареєстроване місце проживання

(до початку відбування покарання)

Дата звільнення від відбування

 покарання (дд.мм.рррр)

країна народження (Україна або сучасна назва відповідної країни)

Автономна Республіка Крим, область або суб’єкт федерації (для федеративних держав)

назва району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим)  значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

Автономна Республіка Крим, область

район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

найменування місцевої ради

вулиця, проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо

назва  вулиці, проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, кутка тощо

№ будинку

№ корпусу (блок, секція тощо)

№ квартири (кімнати)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

(повне найменування посади керівника установи виконання покарань)

 

МП

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

"___"_____________20___ року

               

      Секретар

                          Центральної виборчої комісії                                                                                                                                                   Т. ЛУКАШ

Додаток 15

до постанови Центральної виборчої комісії

від 13 січня 2011 року № 6

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії

від 7 квітня 2015 року № 30)

 

Аркуш № __

 

ПЕРІОДИЧНЕ ПОНОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Форма 7.3

___________________________________________________________________________________________________________

(адреса установи)

 

ВІДОМОСТІ

про громадян України, які відбувають покарання та яким протягом ___________________________ року виповниться 18 років

                                                                                                                                                                                                               (зазначається місяць та рік)

 

№ з/п

Прізвище

Власне ім’я

(усі власні імена)

По батькові
(за наявності)

Дата народження
(число, місяць, рік)

(дд.мм.рррр)

Попереднє прізвище, власне ім’я, по батькові

(за наявності)

Місце народження

Відомості про зареєстроване місце проживання

(до початку відбування покарання)

Наявність документа, що підтверджує громадянство України

країна народження (Україна або сучасна назва відповідної країни)

Автономна Республіка Крим, область або суб’єкт федерації (для федеративних держав)

назва району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

найменування місцевої ради

Автономна Республіка Крим, область

район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

найменування місцевої ради

вулиця, проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо

назва  вулиці, проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, кутка тощо

№ будинку

№ корпусу (блок, секція тощо)

№ квартири (кімнати)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

(повне найменування посади керівника установи виконання покарань)

 

МП

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

"___"_____________20___ року

               

      Секретар

                          Центральної виборчої комісії                                                                                                                                                   Т. ЛУКАШ

 

Додаток 16

до постанови Центральної виборчої комісії

від 13 січня 2011 року № 6

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії

від 7 квітня 2015 року № 30)

 

Аркуш № __

ПЕРІОДИЧНЕ ПОНОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Форма 8.1

_______________________________________________________________________________________________________________

(юридична адреса центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для

ведення обліку бездомних осіб)

 

ВІДОМОСТІ

про виборців, які протягом ___________________________ року зареєстровані за юридичною адресою закладу

                                                                                                                            (зазначається місяць та рік)

 

№ з/п

Прізвище

Власне ім’я (усі власні імена)

По батькові
(за наявності)

Дата народження
(число, місяць, рік)

(дд.мм.рррр)

Місце народження

Відомості про зареєстроване місце проживання

(до реєстрації за адресою закладу) 

Дата реєстрації

(дд.мм.рррр)

Наявність документа, що підтверджує громадянство України

країна народження (Україна або сучасна назва відповідної країни)

Автономна Республіка Крим, область або суб’єкт федерації (для федеративних держав)

назва району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

найменування місцевої ради

Автономна Республіка Крим, область

район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

найменування місцевої ради

вулиця, проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо

назва  вулиці, проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, кутка тощо

№ будинку

№ корпусу (блок, секція тощо)

№ квартири (кімнати)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

(повне найменування посади керівника центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб)

 

МП

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

"___"_____________20___ року

      Секретар

                          Центральної виборчої комісії                                                             Т. ЛУКАШ

Додаток 18

до постанови Центральної виборчої комісії

від 13 січня 2011 року № 6

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії

від 7 квітня 2015 року № 30)

 

 

Аркуш № __

 

ПЕРІОДИЧНЕ ПОНОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Форма 9.1

ВІДОМОСТІ

про громадян України, яким протягом ___________________________ року виповниться 18 років

                                                                                                                                                                          (зазначається місяць та рік)

№ з/п

Прізвище

Власне ім’я
(усі власні імена)

По батькові
(за наявності)

Дата народження
(число, місяць, рік)

(дд.мм.рррр)

Попереднє прізвище, власне ім’я, по батькові

(за наявності)

Місце народження

Країна проживання (перебування)

Субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця (штат, провінція, земля тощо)

Поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування)
українською мовою

Поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування)
латинськими літерами або російською мовою для країн СНД

Наявність документа, що підтверджує громадянство України

країна народження (Україна або сучасна назва відповідної країни)

Автономна Республіка Крим, область або суб’єкт федерації (для федеративних держав)

назва району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

найменування місцевої ради

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

(повне найменування посади керівника закордонної
дипломатичної установи України)

 

МП

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

"___"_____________20___ року

               

      Секретар

                          Центральної виборчої комісії                                                                                                                                                   Т. ЛУКАШ

 

Додаток 21

до постанови Центральної виборчої комісії

від 13 січня 2011 року № 6

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії

від 7 квітня 2015 року № 30)

 

Аркуш № __

ПЕРІОДИЧНЕ ПОНОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Форма 9.4

 

ВІДОМОСТІ

про громадян України – виборців, які протягом ___________________________ року стали на консульський облік

                                                                                                                                                        (зазначається місяць та рік)

на території відповідного консульського округу

№ з/п

Прізвище

Власне ім’я
(усі власні імена)

По батькові
(за наявності)

Дата народження
(число, місяць, рік)

(дд.мм.рррр)

Попереднє прізвище, власне ім’я,

по батькові

(за наявності)

Місце народження

Країна проживання (перебування)

Субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця (штат, провінція, земля тощо)

Поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування)
українською мовою

Поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування)
латинськими літерами або російською мовою для країн СНД

Дата взяття на консульський облік (дд.мм.рррр)

Відомості про останнє зареєстроване місце проживання в Україні

Наявність документа, що підтверджує громадянство України

 

країна народження (Україна або сучасна назва відповідної країни)

Автономна Республіка Крим, область або суб’єкт федерації (для федеративних держав)

назва району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

найменування місцевої ради

 

Автономна Республіка Крим, область

назва району або

міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, назва  вулиці, проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, кутка тощо, № будинку, № корпусу (блок, секція тощо), № квартири (кімнати) 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

(повне найменування посади керівника закордонної
дипломатичної установи України)

 

МП

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

"___"_____________20___ року

      Секретар

                          Центральної виборчої комісії                                                                                                                                                   Т. ЛУКАШ

 

Додаток 22

до постанови Центральної виборчої комісії

від 13 січня 2011 року № 6

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії

від 7 квітня 2015 року № 30)

 

Аркуш № __

 

ПЕРІОДИЧНЕ ПОНОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Форма 9.5

ВІДОМОСТІ

про громадян України – виборців, які протягом ___________________________ року зняті з консульського обліку

                                                                                                                                                                             (зазначається місяць та рік)

на території відповідного консульського округу

№ з/п

Прізвище

Власне ім’я
(усі власні імена)

По батькові
(за наявності)

Дата народження
(число, місяць, рік)

(дд.мм.рррр)

Попереднє прізвище, власне ім’я,

по батькові

(за наявності)

Місце народження

Країна проживання (перебування)

Субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця (штат, провінція, земля тощо)

Поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування) українською мовою

Дата зняття з консульського обліку

(дд.мм.рррр)

Відомості про зареєстроване місце проживання в Україні

країна народження (Україна або сучасна назва відповідної країни)

Автономна Республіка Крим, область або суб’єкт федерації (для федеративних держав)

назва району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

Автономна Республіка Крим, область або суб’єкт федерації (для федеративних держав)

назва району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт

категорія (село, селище, місто) та  назва населеного пункту, в тому числі міста Київ та Севастополь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

(повне найменування посади керівника закордонної
дипломатичної установи України)

 

МП

(підпис)

 

                     (ініціали, прізвище)

 

"___"_____________20___ року

      Секретар

                          Центральної виборчої комісії                                                                                                                                                     Т. ЛУКАШ