09.10.2014

Інформація для виборців з Донецької та Луганської областей

У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

                 ПОСТАНОВА

від 7 жовтня 2014 року № 1529

Про питання тимчасової зміни місця голосування виборцям,
виборча адреса яких відноситься до території
Донецької чи Луганської області, на період проведення
позачергових виборів народних депутатів України
26 жовтня 2014 року

 

Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців", Порядку тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року № 893, зважаючи на ситуацію, що склалась у Донецькій та Луганській областях, керуючись статтями 11 – 13, пунктами 1, 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:


           
1. Встановити, що виборці, виборча адреса яких відноситься до території Донецької чи Луганської області, при зверненні до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про тимчасову зміну місця голосування на період проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, можуть не додавати документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.


            2. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

 

Голова Центральної виборчої комісії                            М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

 

У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

                        ПОСТАНОВА

6 жовтня 2014 року № 1495

Про деякі питання забезпечення ведення Державного реєстру виборців
стосовно громадян України, виборча адреса яких належить
до території Донецької та Луганської областей

            У зв’язку з неможливістю виконання окремими органами ведення Державного реєстру виборців, утвореними в Донецькій та Луганській областях, своїх повноважень через ситуацію, що склалася в указаних регіонах України, відповідно до статті 3, пункту 6 частини другої, частини третьої статті 14, статті 15 Закону України "Про Державний реєстр виборців" та з метою забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян України, керуючись статтями 11 – 13, пунктами 1, 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

            1. Надати органам ведення Державного реєстру виборців для забезпечення виконання вимог статей 19, 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців" щодо включення виборця до Державного реєстру виборців (далі – Реєстр), зміни його персональних даних у Реєстрі доступ у режимі записування до записів Реєстру стосовно виборців, виборча адреса яких належить до території, на яку поширюються повноваження органів ведення Реєстру Донецької та Луганської областей, що тимчасово не здійснюють ведення Реєстру.

            2. Службі розпорядника Державного реєстру виборців вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації пункту 1 цієї постанови.

            3. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії                                        М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

 

 

 

У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

6 жовтня 2014 року № 1494

Про особливості виготовлення списків виборців
та іменних запрошень на вибори для окремих виборчих дільниць,
утворених на території Донецької та Луганської областей

            У зв’язку з неможливістю виконання окремими органами ведення Державного реєстру виборців, утвореними в Донецькій та Луганській областях, своїх повноважень через ситуацію, що склалася в указаних регіонах України, відповідно до статей 27, 28 Закону України "Про Державний реєстр виборців" та з метою забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян України, керуючись статтями 11 – 13, пунктами 1, 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:


            1. Встановити, що в разі неможливості виконання своїх повноважень органом ведення Державного реєстру виборців, утвореним на території Донецької чи Луганської області, попередні та уточнені списки виборців, а також іменні запрошення на вибори для виборчих дільниць, дільничні виборчі комісії яких здійснюють повноваження щодо підготовки та проведення виборів, виготовляються іншим органом ведення Державного реєстру виборців, визначеним Службою розпорядника Державного реєстру виборців.

            Перелік таких виборчих дільниць надається Центральній виборчій комісії відповідними обласними державними адміністраціями.

 

            2. Службі розпорядника Державного реєстру виборців вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації пункту 1 цієї постанови.

 

            3. Цю постанову надіслати Донецькій та Луганській обласним державним адміністраціям для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців, окружних (територіальних) виборчих комісій, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова Центральної виборчої комісії                                                                                                                                                      М. ОХЕНДОВСЬКИЙ