11.09.2019

Підсумки соціально-економічного становища Болградського району у січні–липні 2019 року1

У результаті загального скорочення у січні–червні 2019р. кількість населення району зменшилась на 351 особу і, за оцінкою, на 1 липня 2019р. становила 66863 особи.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у ІІ кварталі 2019р. становила 5565 осіб, що на 11,4% менше, ніж у ІІ кварталі 2018р.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по району у ІІ кварталі 2019р. становила 5926 грн, що на 16,5% більше, ніж у ІІ кварталі 2018р.

Заборгованість з виплати заробітної плати на 1 липня 2019р. відсутня.

У січні–червні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 5803 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 2452,5 тис.грн.

Крім того, у січні–червні 2019р. 591 домогосподарству було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 1994,1 тис.грн.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових цінах) у ІІ кварталі 2019р. становив 3636,5 тис.грн, у т.ч. обсяг послуг, реалізованих населенню – 3202,6 тис.грн.

У січні–червні 2019р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 51027,0 тис.грн капітальних інвестицій, що становить 0,6% від загального обсягу по області. Капітальні інвестиції на 1 особу становили 743,6 грн.

На 1 серпня 2019р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) одержано 722,0 тис.ц зерна. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано зернових та зернобобових культур 20,9 ц.

У січні–липні 2019р. у підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 1193 ц, молока – 13696 ц.

За оперативними даними, на 1 серпня 2019р. кількість великої рогатої худоби у підприємствах становила 1104 голови, у тому числі корів – 475 голів. Кількість свиней становила 16249 голів, овець та кіз – 6306 голів.

У січні–червні 2019р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 218,9 млн.грн, що становить 0,7% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу становив
3238,9 грн.

У січні–червні 2019р. загальна площа прийнятих в експлуатацію нових житлових будівель (нове будівництво) становила 1694 м2, що у 6,6 раза більше, ніж у січні–червні 2018р.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 177,9 тис. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 8408,8 тис.пас.км, що відповідно на 6,8% та на 13,5% менше, ніж у січні–липні 2018р.

У січні–червні 2019р. обсяг експорту товарів становив 870,1 тис.дол. США, обсяг імпорту товарів – 1369,6 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами негативне у розмірі 499,5 тис.дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку району на 1 липня 2019р. становив 30,5 млн.дол. США.

_____________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

 

 

 

Виконувач обов’язків начальника                                            О. ФЕДОТОВА

 

 

Більш детально з інформацією можна ознайомитись на веб-сайті Головного управління статистики в Одеській області: http://www.od.ukrstat.gov.ua/