12.06.2019

На конференції ООН обговорили реформи у сфері соціального захисту прав осіб з інвалідністю в Україні

З 11 по 13 червня 2019 року в штаб-квартирі ООН проходить дванадцята сесія конференції держав-сторін Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю за участі української делегації на чолі з першим заступником Міністра соціальної політики Ольгою Крентовською.

Далі наводимо текст виступу голови української делегації Ольги Крентовської.

 

РЕФОРМИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ : ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

Україна в ході європейської інтеграції взяла на себе зобов’язання та прийняла відповідні нормативно-правові документи щодо просування загальних міжнародних стандартів захисту прав людини, які базуються на положеннях Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю щодо не дискримінації, забезпечення рівних можливостей для всіх груп населення, рівності прав чоловіків і жінок, а також запобігання соціального виключення. 

У поточному році набув чинності новий Закон ,,Про соціальні послуги”, яким суттєво змінено та вдосконалено законодавство у цій сфері, що допомагає людям з інвалідністю включитись в життя громади. Запроваджено нові послуги, зокрема, для осіб з інвалідністю, дітей та похилого віку. Забезпечення цими послугами дає змогу особам з інвалідністю та членам їх сімей повноцінно жити вдома, навчатись і працювати, здійснювати догляд.

Проводячи реформу з децентралізації, Уряд наділив територіальні громади достатніми ресурсами і спонукає максимально інвестувати в людей з інвалідністю,. Завдяки створенню понад 700 спроможних територіальних громад будується нова система відносин місцевої влади з місцевими громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю щодо формування інклюзивної політики місцевого розвитку, яка створювала належні умови їх проживання і розвитку в громаді.

В рамках реформи системи освіти Україні запроваджується інклюзивне навчання. Після прийняття у 2017 році нового Закону «Про освіту» маємо перші результати:

- з 2017 року розпочато цільове фінансування з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку учнів з особливими освітніми потребами. За три роки таке фінансування зросло в 2,4 рази та досягло в 2019 – 504,5 млн грн.;

- з 2016 року в 3 рази зросла кількість інклюзивних класів, в 2,5 рази – кількість шкіл, що мають інклюзивні класи, в 3 рази – кількість дітей з особливими освітніми потребами, що здобувають у них освіту. Наразі кожна 4 школа в Україні має інклюзивні класи;

- створено 561 інклюзивно-ресурсних центрівна заміну радянських психолого-медико-педагогічних консультацій, що працювали виключно на медичному підході до дитини, закуплені сучасні діагностичні методики та обладнання, проведено навчання фахівців.

Для того, щоб діти навіть не потрапляли на виховання і навчання в інституції Уряд запроваджує систему надання послуг раннього втручання за місцем проживання родин. Організовано 15 центрів та кабінетів раннього втручання, проведено навчання органів місцевого самоврядування надавати таку послугу.

Розвиток системи інклюзивної освіти стане запорукою підвищення конкурентоспроможності на ринок праці. Міністерством розроблено національний стандарт послуги супроводу на робочому місці. Розпочато реформування державної служби зайнятості з метою організації надання особам з інвалідністю індивідуальних послуг кар’єрного радника.

Одночасно ми готуємо законодавчі пропозиції щодо додаткового стимулювання роботодавців для працевлаштування осіб з інвалідністю.

З метою усунення бар’єрів у життєдіяльності людей з інвалідністю, забезпечення транспортної доступності, особливо для людей на візках, в Україні розвивається мережа служб перевезень для осіб з порушенням опорно-рухового апарату. Такі послуги забезпечують доступність до послуг охорони здоров’я, освіти, реабілітації та розширюють життєвий простір людини. Для організації таких служб у невеликих, здебільшого сільських громадах, Урядом придбано спеціально обладнані автомобілі за рахунок державного бюджету. До кінця року планується забезпечити 72 територіальні громади автомобілями для надання послуг. Це масштабний національний проект, започаткований за ініціативи Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю Раїси Панасюк, яка була учасником минулорічної конференції і мала промову про проблеми жінок і дівчат.

На жаль, Раїса Панасюк померла пів року тому, але вона встигла зробити так багато у своєму житті, надихнути стількох жінок, дітей і чоловіків з інвалідністю залишатись активними і досягати успіху в житті. Її іменем названий центр реабілітації в місті, де вона жила, і розглядається питання назви вулиці її іменем.  Її коротке життя наочно нам демонструє бар’єри, з якими вона особисто стикалася і які повністю мають бути усуненні в майбутньому.

Україна вживає належні заходи для забезпечення людям з інвалідністю доступу нарівні з іншими до будівель, транспорту, до інформації та зв’язку, а також до інших об’єктів фізичного оточення і послуг.

У 2018 році Урядом було оновлено Державні будівельні норми щодо інклюзивності будівель і споруд, затверджено нові галузеві будівельні норми до проектування стоянок та зупинок транспортних засобів. Законодавчо закріплена вимога до перевізників на міських та приміських транспортних маршрутах щодо пристосування автобусів для перевезення осіб з інвалідністю. Кількість пристосованих автобусів до кінця 20120 року має становити не менш 50 % від їхньої кількості.

Всі веб-сайти державних органів влади та місцевого самоврядування адаптовані для користування особами з порушенням слуху та зору, а також відбувається дублювання інформації шрифтом Брайля. Також, особи з інвалідністю та діти з інвалідністю по слуху та зору забезпечуються за кошти державного бюджету спеціальними засобами навігації та орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Розроблено низку законопроектів, якими пропонується визначити правовий статус жестової мови, забезпечити інтеграцію осіб з порушеннями слуху у суспільне життя, а також забезпечити доступність програм для сприйняття особами з порушеннями зору чи слуху.

На жаль, п’ятий рік поспіль продовжується російська агресія на сході країни. Україна відчуває втрату людського капіталу та негативні соціально-психологічні наслідки для населення.

Особливу увагу Уряд приділяє людям, які отримали пошкодження здоров’я, яким надається допомога в лікуванні, реабілітації та поверненню до мирного життя. За даними ООН близько 24 тис людей було поранено.

Слід зазначити, що на шляху створення інклюзивного суспільства ще мають місце багато питань, які ми можемо вирішити тільки спільними зусиллями органів влади, громадськості та міжнародних організацій.